* Olchowieckie Kermesze * Вільхівецкий Кермеш *

Obrazek


Вільхівецкий Кермеш – то шторічни спітканя, барз важни для збережиня духовной культури лемків, їх традицій и обрядів. Спітканя тоти зв’язани сут зо святом патрона вільхівецкой церкви – Перенесіня мощів Св. Миколая з Мир Ліцейских до Барі. Вільхівецкє свято має вимір не лем релігійний, то тіж екуменічне спітканя лемків – вірних грецко-католицкой и православной церкви з приїзднима гістми з цілой Польщи и з-за границі: з України, Словаччини. Кермеш шторока притігат веце и веце люди, то добрий сигнал для організаторів и приклад, же можна разом співіснувати и не смотрити на тото, што нас ріжнит. Тоти спітканя сут меджепоколіньови (є ту дідо, няньо и син) та сусідски, приятельски. Переплетени виступами місцевих гудаків творят неповторний климат, який пам’ятатся довго. И, може, тото тіж тягне люди до свого, до Вільхівця. То тіж своєрідний календар в житі вільхівчан, рік рахуваний од Кермешу до Кермешу, од травня до травня.
Спіткаймеся зас на ХХІV Лемківским Кермеши 17 и 18 травня в Вільхівци.

Olchowieckie Kermesze – to cykliczne spotkania, ważne dla zachowania kultury duchowej Łemków oraz tradycji i obyczajów. Spotkania te nawiązują do tradycyjnych obchodów lokalnych świąt łącząc w sobie wymiar religijny i ekumeniczny z biesiadowaniem. Uroczyście obchodzone święto patrona olchowieckiej cerkwi św. Mikołaja (letniego) przyciąga co roku Łemków oraz sympatyków tej kultury.
Kermesz stał się również dobrym przykładem współistnienia i wzajemnego przenikania się kultur. Bogaty i różnorodny folklor regionu znajduje swoje odbicie podczas wzajemnego świętowania, pielęgnując bogate tradycje Podkarpacia. Te pokoleniowe i towarzyskie spotkania połączone z występami artystycznymi tworzą niezapomnianą, można rzec magiczną atmosferę.To również swoisty kalendarz w życiu olchowczan. Rok liczony od Kermeszu do Kermeszu, od maja do maja, a XXIII Kermesz obchody ku czci olchowieckiego patrona potwierdza, że podjęta inicjatywa mimo wszystko nie traci swej aktualności i jest potrzebna.
Serdecznie zapraszamy na XXIV Łemkowski Kermesz – 17 i 18 maja w Olchowcu.

* На потупайку до Вро / Na tańce do Wro *

10 мая забава до білого рана! Як заповідают „Приятелі” – буде ся діяло Во вроцлавскым клюбі UNDERGROUND Disco Club законцертує для Вас група The Ukrainian Folk, a під ногу заграт Водограй – дотля, докля сил старчыт
Старт о 21.00
листок 25зл/ос., доступних 400 місц, даяк ся помістиме
Приходте!
Веце інфо гев: https://www.facebook.com/events/682242005177067/684753514925916

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 maja zabawa do białego rana! Jak zapowiadają „Przyjaciele” – będzie się działo We wrocławskim klubie UNDERGROUND Disco Club zakoncertuje dla Was zespół The Ukrainian Folk, a „pod buta” zagra Wodohraj – dopóty, dopóki sił starczy.
Start: o godz. 21.00
Bilet: 25 zł/os., dostępnych 400 miejsc, jakoś się pomieścimy :-)
Przychodźcie!
Więcej info tutaj: https://www.facebook.com/events/682242005177067/684753514925916

* Як Лемкы сьвяткували Великден * Jak Łemkowie świętowali Wielkanoc *

Obrazek

Перед намы радісний час Господнього Воскресіня, гнеска запрашаме Вас послухати спомин о тым, як на Лемковині рыхтували ся до Великодни. О сьвяточных звычаях в оповіданю Теодора Кузяка „Памятам тот ден” о год. 19.00.
Сердечні запрашаме!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przed nami radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego, dziś zapraszamy Was do posłuchania wspomnień, jak na Łemkowszczyźnie przygotowywali się do Wielkanocy. O świątecznych zwyczajach w opowiadaniu Teodora Kuziaka „Pamiętam ten dzień” o godz. 19.00.
Zapraszamy serdecznie!

Powtórka audycji jutro (w niedzielę), o godz. 13.00

* Aнсамбль „Пiл-Нiч” в сьпванцi „Гори Грунiом” * Zespół „Pił-Nicz” w utworze „Hori Hruniom” *

Радiо-Лемко презентує ансамбль Пiл-Нiч в сьпванцi „Гори Грунiом”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Radio-Lemko prezentuje zespół Pił-Nicz w utworze „Hori Hruniom”.
Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia.

* Бурян не до выполотя – музичны корiня з Низкого Бескиду. Бесiда з ансамбльом БУРЯН * Chwast nie do wyplewienia – muzyczne korzenie z Beskidu Niskiego. Rozmowa z zespołem „BURJAN” *

Obrazek

Гнес в Радіо Лемко фольк інспіруваний традицийныма словяньскыма кліматамы =) О радости сільного музикуваня, студентской пригоді і зворушаючых ювілеях побесідуєме з молодыма артистамы з ансамблю „Бурян”. Дакус по лемківскы, а кусьцьок по польскы, слухайте хто лем може! Запрашаме на суботній програм о 20.00!

Повторіня аудициі в неділю о 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś w Radio Lemko folk inspirowany tradycyjnymi słowiańskimi klimatami =) O radości wspólnego muzykowania, studenckiej przygodzie i wzruszających jubileuszach porozmawiamy z młodymi artystami z zespołu „Burjan”. Nieco po łemkowsku i trochę po polsku, słuchajcie kto może! Zapraszamy na sobotni program o godz. 20.00!

Powtórka audycji w niedzielę o 13.00

* Конкурс писанок * Konkurs pisanek *

Obrazek
 
Відомiст з остатньой хвилi! Мате іщы шансу взяти участ в 42. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского. Кєд мате здібности, можете зголосити своі праці до 5 квітня, а кєд не встыгнете або хтілибысте ся навчыти писати яйця, то нич страченого! Запрашаме Вас до Ґожова, де 13 квітня о год. 15.00 буде отвертя выставы присланых праць, в тот час зорганізуваны будут писанкарскы варштаты.
Веце інформаций найдете ва сторінці Любуского Музею ім. Яна Дезерта в Гожові Велькопольскым: http://www.muzeumlubuskie.pl/
 
Wiadomość z ostatniej chwili! Macie jeszcze szansę wziąć udział w 42. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Jeśli macie zdolności, możecie zgłosić swoje prace do 5 kwietnia, a jeśli nie zdążycie lub chcielibyście nauczyć się ozdabiania jajek, nic straconego! Zapraszamy Was do Gorzowa Wlkp., gdzie 13 kwietnia o godz. 15.00 odbędzie się otwarcie wystawy nadesłanych prac, w tym czasie organizowane będą również warsztaty pisankarskie.
Więcej informacji znajdziecie na stronie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dezerta w Gorzowie Wielkopolskim: http://www.muzeumlubuskie.pl/

* ЗАПРАШАМЕ НА ВИСТАВУ ІКОН * Zapraszamy na wystawę ikon *

Obrazek

Tematem V Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy byli „Święci Pańscy – Męczennicy i Wyznawcy”.
Podczas wernisażu zaprezentujemy Państwu film dokumentalny o nowickich warsztatach.

Data: 6 kwietnia 2014 r. (niedziela), godz. 16:00
Miejsce: Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Тематом V Міжнародних варштатів іконописаня в Новици били “Святи Господні — Мученики и Ісповідники”.
Під час вернісажу представиме Вам документальний фільм о новицких варштатах.
6 квітня 2014 рю., год. 16:00