* Ярні святкуваня за меджом / Wiosenne świętowanie za miedzą *

Просиме Вас на бесіду з Паном Йозефом Вархолом, фолькльористом зо Свидника. Пан Йозеф разом зо женом Надійом понад 40 років працювали в Словацкім Народнім Музею в Свиднику. Барс дуже часу посвятили на баданя в терені. Зобрали величезний материял о обрядах, традициях Руснаків на Словациі. Почуєме о Кривій Середі, паліню Смерткы, босорках. Дознаме ся, ци в гнешніх Великодніх звыках остало ся дашто з часів, коли оддавали чест словяньскому богу Перунови.

Емісия проґраму в віторок (17.04.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na rozmowę z Panem Josefem Varcholem, folklorystą ze Svidníka. Pan Jozef razem z żoną Nadiją ponad 40 lat pracowali w Słowackim Narodowym Muzeum w Svidníku. Bardzo dużo czasu poświęcili na badania terenowe. Zebrali obszerny materiał o obrzędach, tradycjach Rusinów na Słowаcji. Usłyszymy m.in.: o Krywij Seredi, paleniu Smertky, bosorkach. Dowiemy się, czy w dzisiejszych zwyczajach wielkanocnych zostało coś z czasów, kiedy czczono słowiańskiego boga Peruna.

Emisja programu we wtorek (17.04.) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Лемківскы писанкы авторства Анны Вірхняньской
Łemkowskie pisanki autorstwa Anny Wirchniańskiej

* КОНКУРС / KONKURS *

Помалы ближыт ся студенцкє свято! А при тым Лемкы не спят ? і зас рыхтуют ся до участи в Лемконалиях. Орґанізаторы оголашают конкурс на проєкт банеру, котрий Лемкы горді будут нести в часі студенцкых походів во Вроцлавю. Што мож выграти? 2 листкы на Статочок – шыфу плываючу по Одрі з веселым лемківскым екіпажом, што є незмінным пунктом проґраму. Ничым сте неограничены, кєд іде о тему і формат файлю. Найліпше зрыхтувати проєкт в мінімум 150 DPI, а перевыджений вымір транспаренту то 1,4 m x 3 m. Зголошыня можете присылати до 30 квітня на адрыс lemlewkowicz@gmail.com з наголовком «Transparent Lemkonalia». Проєкт выберут орґанізаторы, а результаты оголошены будут до 3 мая 2018 р.

– – – – – – – – – – – – – –

Powoli zbliża się studenckie święto! A przy tym Łemkowie nie śpią ? i znów przygotowują się do udziału w Lemkonaliach. Organizatorzy ogłaszają konkurs na projekt banneru, który Łemkowie dumnie nieść będą podczas pochodów studenckich we Wrocławiu. Co można wygrać? 2 bilety na Stateczek – prom pływający po Odrze z wesołą łemkowską załogą, który stał się nieodłącznym punktem programu. Nie jesteście niczym ograniczeni, jeśli chodzi o tematykę i format pliku. Najlepiej przygotować projekt w minimum 150 DPI, a przewidziany wymiar transparentu to 1,4 m x 3 m. Zgłoszenia możecie przysyłać do 30 kwietnia na adres lemlewkowicz@gmail.com z tytułem „Transparent Lemkonalia”. Projekt wybrany zostanie przez organizatorów, a wyniki ogłoszone będą do 3 maja 2018 r.