* Wieczornica w Szczecinie * Вечорниця в Щецiнi *

Niedawno informowaliśmy Was o „Maslanyci”, która miała się odbyć 1 marca w Szczecinie. Z powodu ostatnich wydarzeń na Ukrainie organizatorzy odwołali imprezę. W tym czasie odbędzie się Wieczornica, poświęcona pamięci ofiar w Kijowie. Planowane są występy teatralne i muzyczne oraz zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych i ich rodzin. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie wydarzenia:
 
1 marca (sobota)
Szczecin, Dom Kultury „Słowianin”
godz. 19.00
 
Недавно iнформувалисме Вас о „Масляницi”, яка мала быти 1 марця в Щецiнi. З причыны остатнiх подiй на Укаiнi органiзаторе одкликали забаву. В тым часi буде Вечорниця присьвячена жертвам в Кыэвi. Плануваны сут театральны i музичны выступы, зберати будут тiж пiнязi для пошкодженых i iх родин. Детальну iнформацию найдете на странi выдарiня: https://www.facebook.com/events/577693455650387/602613853158347/?ref=notif&notif_t=plan_mall_activity
 
1 марця (субота)
Щецiн, Дом Культуры „Словянiн”
год. 19.00

* Znamy wyniki konkursu! * Знаме результаты конкурсу! *

W audycji „Zahrajte mi huszli… – Siostry Boczniewicz na ludowo i poważnie” ogłosiliśmy konkurs, w którym można było wygrać płytę zespołu z podpisami. Wystarczyło wyjaśnić, dlaczego muzycy wybrali właśnie takie kolory swoich strojów. Kluczem do odpowiedzi są barwy rusińskiej flagi. Poprawną odpowiedź nadesłała do nas Paulina Krynicka i do niej powędruje nagroda :-) Gratulujemy!
 
В аудициi „Заграйте мі гушлі… – Сестры Бочнєвич на людово і поважні” оголосилисме конкурс, в котрым мож было выграти альбом ансамблю з підписами. Старчыло лем пояснити, чом музиканты выбрали власьні такы кольоры своіх строів. Ключом до одповiди сут кольоры руснацкой фаны. Добру одповід прислала до нас Пауліна Криницка і до ньой трафит нагорода :-) Гратулюєме!
Obrazek

* Реляция зо стрiчы „Лемківски ліси – спір о справедливіст” * Relacja ze spotkania „Łemkowskie lasy – spór o sprawiedliwość” *

Реляция зо стрiчы яка мала мicце 9.02.2014 в Ґорлицях в центрум Культури iм. Б.И. Антонича. В стрiчы участ взяли юристи, представникы Мiнiстерства Середовиска, Скарбу Паньства i Регiональных Дирекций Паньствовых Лiсiв.

Запрашаме до выслуxаня аудициі !

Relacja ze spotkania jakie miało miejsce 9.02.2014. w Gorlicach, w centrum Kultury im. B.I. Antonycza. W spotkaniu wzięli udział prawnicy, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Skarbu Państwa i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych

Zapraszamy do wysłuchania audycji  w sobotę (22.02.2014 r.), o godz. 19.00

Повториня проґраму в недiлю щ 13.00
Powtórzenie programu w niedzielę o godz. 13.00

Obrazek

* Презентаця книжки авторства Петра Пиртея «Лемківски говірки», Горлиці 2013 (ред. В. Гойсак, рецензент проф. М. Лесів) *

Obrazek

Спеціальний гіст спітканя – Лілія Тхір – дочка Петра Пиртея
23.02.2014 16:00

В програмі:
– житєва стежка Автора і його наукова спадщина;
– презентація мультимедіальна старих фотографій з Криниці, Фльоринки, Перунки, Ґорлиц (Руска бурса), Кросна – місц, пов’язаних з житьом Петра Пиртея;
– презентація наукових видань, присвячених лемківским говіркам од кінця ХІХст. – описи говірок, словники;
– дискусія про сучасний стан лемківской бесіди;
– мовне вихованя в наших родинах.

ЗАПРАШАМЕ

* Zahrajte mi huszli… – Siostry Boczniewicz na ludowo i poważnie * Заграйте мі гушлі… – Сестры Бочнєвич на людово і поважні *

Obrazek
Obrazek
Радіо-Лемко в госьцяx у Сестр Бочнєвич !
О плыті, получыню нашыx сьпіванок з музыком поважном і о тім, де ся діли пінязі на пліт. Бесідуєме з Рамоном, Натальком і іx родычамы, Адамом і Іреном Бочнєвич. Запрашаме до выслуxаня аудициі заран о год. 19.00.
Увага !
Маме для Вас конкурс! Призрийте ся уважні стройом Сестр і напиште до нас, чом акурат такы кольори строів выбрали ? Одповіди просилайте на: info@radio-lemko.pl  Ждеме до четверга (20.02). Нагородом є плыта Сестр Бочнєвич з іx підписами.Не забудте зазрити на фейсбукову сторiнку Сестр Бочнєвич !
https://www.facebook.com/SestryBoczniewicz?fref=ts
Radio-Lemko w gościach u Sióstr Boczniewicz !
O płycie, połączeniu łemkowskich piosenek z muzyką poważną i o tym, gdzie się podziały pieniądze na płot. Rozmawiamy z Ramoną, Natalką i ich rodzicami Adamem i Ireną Boczniewicz. Zapraszamy do wysłuchania audycji jutro (w sobotę) o godz. 19.00.Uwaga!
Mamy dla Was konkurs ! Przyjrzyjcie się uważnie strojom Sióstr i napiszcie do nas, dlaczego akurat takie kolory strojów wybrały ? Odpowiedzi przesyłajcie na: info@radio-lemko.pl
Czekamy do czwartku (20.02). Nagrodą jest płyta Sióstr Boczniewicz z ich podpisami.
Nie zapomnijcie zajrzeć na fan page Sióstr Boczniewicz !
https://www.facebook.com/SestryBoczniewicz?fref=ts

Повториня проґраму в неділю о 13.00
Powtórzenie programu w niedzielę o godz. 13.00

*Медже колядом а постом – ч. IІ * Мiędzy kolędą a postem – cz. II *

Православний Осередок Милосердя Єпархіі Перемиско – Новосанчівской „Елеос” в 2013 році выдал плиты з традицийныма лемківскыма колядамы і велькопісныма пісьнямы.

В другій части програму „Медже колядом а постом” перенесеме ся до Ждыни, де Пані Ольга Телєп і Анна Чухта сьпівом і бесідом приближат нам церковны пісьні на Лемковині.

Запрашаме – гнеска, год. о 20.00, Радіо-Лемко

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w 2013 roku wydał płyty z tradycyjnymi łemkowskimi kolędami i pieśniami wielkopostnymi.

W drugiej części programu „Między kolędą a postem” przeniesiemy się do Zdyni, gdzie Panie Olga Telep i Anna Czuchta śpiewem i rozmową przybliżą nam cerkiewne pieśni na Łemkowszczyźnie.

Zapraszamy – dzisiaj, godz. 20.00, Radio-Lemko

* Медже колядом а постом – ч. І * Мiędzy kolędą a postem – cz. I *

Obrazek

Православний Осередок Милосердя Єпархіі Перемиско – Новосанчівской „Елеос” в 2013 році выдал плиты з традицийныма лемківскыма колядамы і велькопісныма пісьнямы. О тым культурным проєкті Ждынян, меджепоколіньовым діалогу, характері і діяльносты православных парафій на Лемковині будеме бесідувати з о. А. Бараньчуком.

Запрашаме – гнеска, год. о 20.00, Радіо Лемко

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w 2013 roku wydał płyty z tradycyjnymi łemkowskimi kolędami i pieśniami wielkopostnymi. O tym projekcie kulturalnym mieszkańców Żdyni, dialogu międzypokoleniowym, charakterze i działalności prawosławnych parafii na Łemkowszczyźnie będziemy rozmawiać z ks. A. Barańczukiem.

Zapraszamy – dzisiaj, o godz. 20.00 w Radio-Lemko.pl