Штефан Штец в Любліні / Štefan Štec w Lublinie

Штефан Штец то шумний сьпівак представляючий русиньскы народны сьпіванкы, хореоґраф і перкусийониста. В 2018 році выдал дебіютовий альбум під наголовком „Полетіл бы-м на край сьвіта”. Цедечко містит вынятковы давны сьпіванкы зо словацко-польско-украіньского погранича, заграны не лем по народному, але тіж в аранжациі world music. Альбум двараз вкрыл ся плятином.

Цедечко “Дує вітор” з 2019 рока внесло струю сьвіжости до музикы сьвіта. Явила ся во спілпраці з ґрупом Peter Bič Project, Любіцом Чековском і бритийскым продуцентром Едім Стівенсом. Найновша сьпіванка Штефана “Верба” нашла ся на стежці голосу до фільму „The Maid”, котрий вкаже ся в кінах під конец 2022 рока.

Серед любителів традицийной культуры артисту знают як сьпівака, такой здібного танечника і учытеля гуляня. Славу в краю і за границями принюс му выступ в телевізийнім проґрамі „Zem spieva”.
Штефан є гордым представником русиньского народа. Не лем сьпіват по русиньскы, але тіж веде радіову авдицию для Русинів на Словациі.

Достерігат звекшене зацєкавліня вертаньом до корени, зато стоіт о сохраніня правдивости і таку інтерпретацию народной музикы, котра не выкривит подаваня і спадковину предків.

https://stefanstec.sk
https://www.facebook.com/stefanolexstec
https://youtu.be/6hH3uvJ7t2U
Bilety: https://ekobilet.pl/sarf
Festiwal: www.mikolajki.folk.pl

ZAPRASZAMY !!!

——————————————–
Štefan Štec to charyzmatyczny wokalista wykonujący rusińskie pieśni ludowe, choreograf i perkusjonista. W 2018 roku wydał debiutancki album zatytułowany „Poleťiv by’m na kraj svita”. Płyta zawiera unikatowe dawne pieśni z pogranicza słowacko-polsko-ukraińskiego, wykonane nie tylko w formie tradycyjnej, ale też w aranżacji world music. Album zyskał status podwójnie platynowej płyty.

Płyta „Duje vitor” z 2019 roku wniosła powiew świeżości do muzyki świata. Powstała we współpracy z grupą Peter Bič Project, Ľubicą Čekovską oraz brytyjskim producentem Eddie Stevensem. Najnowszy utwór Štefana, „Verba”, znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu „The Maid”, który wejdzie na ekrany kin pod koniec 2022 roku.

Pośród miłośników kultury tradycyjnej artysta znany jest zarówno jako wokalista, jak i utalentowany tancerz oraz nauczyciel tańca. Rozgłos w kraju i za granicą przyniósł mu występ w popularnym programie telewizyjnym „Zem spieva”.

Štefan jest dumnym przedstawicielem narodu rusińskiego. Nie tylko śpiewa w języku rusińskim, ale także prowadzi audycję radiową dla Rusinów mieszkających na Słowacji.

Dostrzega zwiększone zainteresowanie powrotem do korzeni, dlatego zależy mu na zachowaniu autentyzmu i takiej interpretacji muzyki ludowej, która nie zniekształca przekazu i dziedzictwa przodków.

https://stefanstec.sk
https://www.facebook.com/stefanolexstec
https://youtu.be/6hH3uvJ7t2U
Bilety: https://ekobilet.pl/sarf
Festiwal: www.mikolajki.folk.pl

ZAPRASZAMY !!!


Штефан Штец і Файта / Štefan Štec & Fajta

Запрошыня до Майстерні Карпат / Zaproszenie do Majsterni Karpat

Покликаньом Стоваришыня Civitas Nostra єст не лем добро чловека, його вчыня і здравля, але головні простір. Зато тіж щыро просиме на спільне творіня такого простору в кавяренци з климатом – Майстерни Карпат в Санкові. Сесе діяне веде ся вдякы підпертю Міністерства Едукациі і Культуры в рамах проґраму „Меджепоколіньовы Едукацийны Центра – підпертя в меджепоколіньовій інтеґрациі”. Ведучы вірят, же разом през спільне рыхтуваня ідла, а пак спіьлну гостину, поведе ся створити натуральну атмосферу предсвяточных приготовлінь, што знаме і памятаме з давных хыж, з поколіня в поколіня.
– – – – – – – – – – –
Misją Stowarzyszenia Civitas Nostra jest nie tylko dobro człowieka, jego edukacja i zdrowie, ale szczególnie przestrzeń. Dlatego też serdecznie zapraszamy na wspólne tworzenie takiej przestrzeni w naszej klimatycznej kawiarence – Majsterni Karpat w Sękowej. Działanie to realizowane jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Kultury w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Prowadzący wierzą, że razem poprzez wspólne przyrządzanie jedzenia a następnie wspólne biesiadowanie, uda nam się stworzyć naturalną atmosferę przedświątecznych przygotowań, znaną i pamiętaną z dawnych domów, z pokolenia na pokolenie.

Веце інформациі на страні / Więcej informacji na stronie http://civitasnostra.pl/projekty/rodzinny-stol-wielopokoleniowy/

Уродины в Никыфора / Urodziny u Nikifora

Грекокатолицка парохія церкви Святых Апостолів Петра і Павла в Креници просит на „Уродины в Никыфора” в ден 127 річниці народин лемківского артисты, Епіфана Дровняка. В проґрамі выставы ікон, театральне представліня і музичний концерт. Веце о ініциятиві оповідают о. Іван Піпка в фільмі Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Parafia greckokatolicka cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju zaprasza na „Urodziny u Nikifora” w dzień 127. rocznicy narodzin łemkowskiego artysty, Epifaniusza Drowniaka. W programie wystawy ikon, spektakl teatralny oraz koncert muzyczny. Więcej o inicjatywie opowiada ks. Jan Pipka w filmie Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Одышли заслужены Лемкы / Odeszli zasłużeni Łemkowie

Пребарз нам прикро повідомляти, же того тыжня пращаме двоє заслуженых Лемків, што през долгы рокы діяли на благо нашой культуры і громады. 22 марця одышли пан Штефан Дзямба, єден з основателів Объєднаня Лемків в Польщы. 25 марця померли пані Ярослава Галик, голова сьвітовой орґанізациі СФУЛО. В глубокім жалю єднаме ся в болю з родинами упокійных. Вічная Ім Памят.

Штефан Дзямба 5.06.1929-22.03.2021
од 50. років діючий для справ нашой громады, член і основатель Объєднаня Лемків, ініциятор Лемківского комітету, што старал ся о вертаня маєтку выселеных Лемків, одзначений Срібным Крестом Заслугы і одзнаком „Вірний предкам”

Ярослава Галик 6.08.1953-25.03.2021
член суспільно-культурных орґанізаций, м.ін. украіньского товариства „Лемківщина”, голова Сьвітовой Федерациі Лемківскых Украіньскых Объєднань, авторка книжок, серед них посвячены Лемковині „Лемківщина – край наших предків”, „Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946”

– – – – – – – – – – – – –

Niezwykle przykro nam powiadamiać, że w tym tygodniu żegnamy dwoje zasłużonych Łemków, przez lata działających dla dobra naszej kultury i społeczności. 22 marca odszedł pan Stefan Dziamba, jeden z założycieli Zjednoczenia Łemków w Polsce. 25 marca zmarła pani Jarosława Galyk, przewodnicząca światowej organizacji SFULO. W głębokim żalu łączymy się w bólu z rodzinami zmarłych. Wicznaja Im Pamiat.

Stefan Dziamba 5.06.1929-22.03.2021
od lat 50. działający na rzecz naszej społeczności, członek i założyciel Zjednoczenia Łemków, inicjator Łemkowskiego komitetu, starającego się o przywrócenie majątku wysiedlonym Łemkom, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Wierny przodkom”

Jarosława Galyk 6.08.1953-25.03.2021
członek organizacji społeczno-kulturalnych, m.in. ukraińskiego towarzystwa „Lemkivshchyna”, przewodnicząca SFULO (Światowej Federacji Ukraińskich Łemkowskich Zjednoczeń), autorka książek, w tym poświęconych Łemkowszczyźnie „Łemkowszczyzna – kraj naszych przodków”, „Księga pamięci Łemkowszczyzny 1944-1946”

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Хцете переказати жычыня своiй родинi i знаємым? Мате родину за границьом або за „вельком водом”? А може дiточкы хтiли бы поздрaвити бабу з дiдом i засьпiвати колядку? В святочным програмi Радіо Лемко почуєте рiздвяны коляды i жычыня. Може будут серед них поздоровліня для Тебе або од Тебе? Щыро просиме Вас до святочной акциi! Як тото зробити?

Надсылайте до нас награны жычыня або напиште до нас вiдомiст през Фейсбука ци мейльом на адрыс: info@radio-lemko.pl

Ждеме до 5 січня 2021 рока на вшыткы теплы святочны слова!

– – – – – – – – – – – – –

Chcecie przekazać życzenia swojej rodzinie i znajomym? Macie krewnych za granicą albo za „wielką wodą”? A może dzieciaki chciałyby pozdrowić babcię z dziadkiem i zaśpiewać kolędę? W świątecznym programie Radio Lemko usłyszycie kolędy i życzenia. Może będą wśród nich pozdrowienia dla Ciebie albo od Ciebie? Serdecznie zapraszamy Was do udziału w świątecznej akcji! Jak to zrobić?

Nadsyłajcie do nas nagrane życzenia albo napiszcie do nas wiadomość przez Facebooka lub mailem na adres: info@radio-lemko.pl

Czekamy do 5 stycznia 2021 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!

Лемківскє весіля – традиция і сучасніст / Łemkowskie wesele – tradycja i współczesność

Стоваришыня „Під Карпатами” просит 22.08.2020 до Музею Лемківской Культуры в Зиндранові на стрічу посвячену лемківскій культурі – „Лемківскє весіля – традиция і сучасніст”. Цільом є вказаня і приближыня звыків, обрядів, сымволів, сьпіванок, танців і іншых елементів традицийного лемківского весіля. Орґанізаторы і запрошены гості спрібуют порівнати традицийну форму весіля з єй сучасном формом, яка сохранила ся на самім терені Лемковины і серед поколінь Лемків, вродженых і выхованых на „чужыні”, одорваных од своіх корени. На проєкт складают ся: выстава архівальных знимок, што вказуют весіля на Лемковині перед выселіньом, популярно-наукова конференция, котра презентувати буде етнольоґічны, історичны і музикольоґічны бадавчы тексты, а на підсумуваня публикация. Ниже вказуєме детальний проґрам.

– – – – – – – – – – – – – – –

Stowarzyszenie „Pod Karpatami” zaprasza 22.08.2020 do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na spotkanie poświęcone łemkowskiej kulturze – „Wesele łemkowskie – tradycja i współczesność”. Wydarzenie ma na celu ukazanie i przybliżenie zwyczajów, obrzędów, symboliki, pieśni, tańców i innych elementów tradycyjnego łemkowskiego wesela. Organizatorzy i zaproszeni goście podejmą się próby porównania tradycyjnej formy wesela z jej formą współczesną, jaka zachowała się na samym terenie Łemkowszczyzny oraz wśród pokoleń Łemków, urodzonych i wychowanych na „obczyźnie”, w oderwaniu od swoich korzeni. Na projekt składają się: wystawa archiwalnych fotografii obrazująca wesela na Łemkowszczyźnie przed wysiedleniem, konferencja popularno-naukowa prezentująca etnologiczne, historyczne i muzykologiczne teksty badawcze oraz podsumowująca wydarzenie publikacja. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! / CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Желаме Вам, Дорогы, здоровых і спокійных свят при родиннім столі, з усьміхами з близка і далека, од тых што з нами і тых, з котрыма не годны сме ся стрітити. Най тото прекрасне Свято огріє нашы душы, а яр в серци заквитне. Будте здровы, полны віры, надіі і любови!

Редакция Радіо Лемко

– – – – – – – – – – – – – – –

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Życzymy Wam, Drodzy, zdrowych i spokojnych świąt przy rodzinnym stole, z uśmiechami z bliska i daleka, od tych co z nami i tych, z którymi nie sposób się spotkać. Niech to przepiękne Święto ogrzeje nasze dusze, a wiosna w sercu zakwitnie. Bądźcie zdrowi, pełni, wiary, nadziei i miłości!

Rekacja Radio Lemko

Де обзерати святочны богослужыня? / Gdzie oglądać świąteczne nabożeństwa?

Великодны свята в тым році будеме празднувати інакше як дотля, прото же не можеме громадні зобрати ся в церквах, штобы спільні радувати ся з Воскресіня Господнього. В тым тяжкым часі, коли панує пандемія коронавіруса, маме можливіст хоц през телевізию і інтернет учащати в богослужынях. Ниже публикуєме спис трансмісий, котры будут подаваны в польскій телевізиі. Крім того окремы парохіі удоступняют реляциі на своіх странах і фанпейджах. Заохочаме, штобы ділити ся в коментарях під фейсбуковым постом мотузками до тых джерел.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Święta wielkanocne w tym roku będziemy obchodzić inaczej niż dotychczas, ponieważ nie możemy zgromadzić się w cerkwi, aby wspólnie radować się ze Zmartwychwstania Pańskiego. W tym trudnym czasie, kiedy panuje pandemia koronawirusa, mamy możliwość przynajmniej za pośrednictwem telewizji i internetu uczestniczyć w nabożeństwach. Poniżej publikujemy spis transmisji, które będą emitowane w polskiej telewizji. Ponadto niektóre parafie udostępniają relacje na swoich stronach i fanpage’ach. Zachęcamy do dzielenia się w komentarzach pod facebookowym postem linkami do tych źródeł.

***

Православны богослужыня в TVP / Nabożeństwa prawosławne w TVP

SOBOTA 18.04.2020
23:40 – Jutrznia Paschalna z cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja w Topilcu (TVP3)

NIEDZIELA 19.04.2020
7:40 – retransmisja Jutrzni Paschalnej (TVP Kultura i TVP3 Białystok)

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020
11:30 – Wieczernia Paschalna z Cerkwi św. Jerzego w Białymstoku (TVP 2, powtórka o 19.00 na TVP3 Białystok).

Грекокатолицкы богослужыня в TVP / Nabożeństwa greckokatolickie w TVP

PIĄTEK 17.04.2020
7:00 Nieszpory z wystawieniem Płaszczenicy oraz Jutrznia Jerozolimska (TVP KULTURA)

SOBOTA 18.04.2020
17:00 Nieszpory z Liturgią św. Bazylego Wielkiego (TVP 3 WROCŁAW, TVP 3 GORZÓW WLKP., TVP 3 RZESZÓW)

NIEDZIELA 19.04.2020
7:00 Boska Liturgia z Zielonej Góry (TVP 3 GORZÓW WLKP.)
9:00 Pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Złotoustego (TVP KULTURA)

Niektóre z powyższych programów dostępne są również online na TVP Stream.


Шквіртне, Церков святых Космы і Даміяна / Skwirtne, Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana

Аґротуристика і пенсийонаты в Лемків / Agroturystyka i pensjonaty u Łemków

Зима то час, коли Лемковину вкрыват сьніговий пух, а білы чапы на деревах творят байковий краєвид. Притігат нас не лем єй краса, любов до свого, але тіж зимовы атракциі, котрых гев достатньо. Кєд будете зберати ся на Лемковину і глядати нічліг на час зимовых ферій, памятайте о гостинных Лемках, што рады Вас приймут в своіх порогах. Подаєме Вам листу ґаздів, котры занимают ся аґротуристиком. Запиште сой і приходте не лем в зимі. Добрі юж тепер подумати о ватрі!

Кєд ведеш аґротуристику або пенсийонат і хочеш дати о собі чути, напиш до нас: info@radio-lemko.pl

– – – – – – – – – – – – – – –

Zima to czas, kiedy Łemkowszczyznę przykrywa śnieżny puch, a białe czapy na drzewach tworzą bajkowy krajobraz. Przyciąga nas nie tylko jej piękno, miłość do rodzimego, ale też zimowe atrakcje, ich tutaj pod dostatkiem. Jeśli będzie wybierać się na Łemkowszczyznę i szukać noclegu, pamiętajcie o gościnnych Łemkach, którzy chętnie przyjmą Was w swoje progi. Podajemy Wam listę gospodarzy, zajmujących się agroturystyką. Zapiszcie sobie i przybywajcie nie tylko zimą. Dobrze już teraz pomyśleć o watrze!

Jeśli prowadzisz agroturystykę lub pensjonat i chcesz dać o sobie znać, napisz do nas: info@radio-lemko.pl

Нічліг на Короткій / Nocleg na Krótkiej
Марія Грич / Maria Grycz

Krótka 15, Krynica-Zdrój
+48 512 282 110
http://noclegnakrotkiej.pl/

Вілля Мак / Willa Mak
Варвара і Славомир Макухы/ Barbara i Sławomir Makuchowie

Jastrzębia 13, Krynica-Zdrój
+48 18 471 39 18
http://www.centrumnoclegi.pl/index.php/willa-mak

Вілля Дорота / Willa Dorota
Наталія і Петро Макухы / Natalia i Piotr Makuchowie

Jastrzębia 9, Krynica-Zdrój
+48 504 116 626
http://willadorota.pl/

Вілля Мая / Willa Maja
Катрена і Ярослав Макухы / Katarzyna i Jarosław Makuchowie

ul. Kraszewskiego 126A, Krynica-Zdrój
+48 570 700 701
http://www.noclegimaja.pl/

Вілля Лена / Willa Lena
Аліция і Павльо Макухы / Alicja i Paweł Makuchowie

Pułaskiego 23, Krynica-Zdrój
+48 690 694 858
http://www.noclegilena.pl/

Вілля Троянда / Willa Trojanda
Лідия і Штефан Макухы / Lidia i Stefan Makuchowie

Pułaskiego 44, Krynica-Zdrój
+48 609 687 278, 18 471 26 02
https://trojanda.nocowanie.pl/

Аґротуристична ґаздівка / Gospodarstwo agroturystyczne
родина Гутыряків / rodzina Hutyriaków

Wołowiec 8, gmina Sękowa
+48 18 351 00 14
http://www.agroturystyka-wolowiec8.pl/

Хыжкы ДОСБАЙКА / Domki DOSBAJKA
родина Пыжів / rodzina Pyrzów

Małastów 8, gmina Sękowa
+48 510 016 077
http://beskiddomki.eu/

знимка Кароліна Леґутко / zdjęcie Karolina Legutko

Ой, хто, хто… / Oj, chto, chto…

Гнеска празднуєме памят Святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Ликiйскых.
Припамятайте собі пісню, котру напевно сьпівали сте в дітиньстві.

Ой, хто, хто Миколая любит,
Ой, хто, хто Миколаю служыт,
Тому святий Миколай,
На всякій час помагай, Миколаю!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призыває,
Тот все з горя выйде ціло,
Охоронит душу, тіло, Миколаю!

Ой, хто, хто спішыт в Твоі дворы,
Того Ти на земли і в мори
Все хорониш од напасти,
Не даш йому в гріхы впасти, Миколаю!

Миколаю, моли ся за нами,
Благаме Тебе зо слезами.
Мы Тя будем выхваляти,
Імя Твоє величати
На віки.

Прeдолжайме діло Святого Миколая! <3 Долучте до нашой святочной, добродійной акциі Благодарна Лемківска Пачка. Разом поможеме лемківскым родинам!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś czcimy pamięć Świętego Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry Licyjskiej.
Przypomnijcie sobie pieśń, którą z pewnością śpiewaliście w dzieciństwie.

Oj, chto, chto, Mykołaja lubyt,
Oj, chto, chto, Mykołaju służyt,
Tomu światyj Mykołaj
Na wsiakij czas pomahaj, Mykołaju!

Oj, chto, chto, k niomu prybihaje,
Na pomicz joho pryzywaje,
Tot wse z horia wyjde ciło,
Ochoronyt duszu, tiło, Mykołaju!

Oj, chto, chto, spiszyt w Twoi dwory,
Toho Ty na zemly i w mory
Wse choronysz od napasty
Ne dasz jomu w hrichy wpasty, Mykołaju!

Mykołaju, moly sia za namy,
Błahame Tebe zo slezamy.
My Tia budem wychwalaty,
Imia Twoje welyczaty
Na wiky.

Kontynuujmy dzieło Świętego Mikołaja! <3 Przyłączcie się do naszej świątecznej akcji charytatywnej Szlachetna Łemkowska Paczka. Razem pomożemy łemkowskim rodzinom.


автор іконы св. Миколая – Роман Зілінко / autor ikony św. Mikołaja – Roman Zilinko