Осін на Лемковині / Jesień na Łemkowynie

Дорогы діточкы! Специяльні для Вас пташок Хованец і дідо Семан з Лемколянду зрыхтували радіовий проґрам. Тым разом оповідят Вам, як на Лемковині выглядат золота осін, пояснят явиска природы і як давно жыло ся в Бескидах. Дознате ся, як розпознати, же тота пора рока задуркала до нашых двери, чом боцаны не носят шапок, якы забавкы дає нам осін, якы то сут „обаряны компері” і чом баба Оля фурт ся крутят по кухни. Разом з Хованцьом познате таємницю дідовой певниці і бабиной мармоляды. Не хыбит вершыків, сьпіванок, загадок і КОНКУРСУ! Щыро просиме Вас на авдицию з циклю „Лемколянд на добраніч”.

Премієра в середу 25.09 о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю в годинах 14:00 і 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Drogie dzieci! Specjalnie dla Was ptaszek Chowaniec i dziadek Seman z Lemkolandu przygotowali program radiowy. Tym razem opowiedzą Wam, jak na Łemkowynie wygląda złota jesień, wyjaśnią zjawiska przyrody i jak dawniej żyło się w Beskidach. Dowiecie się, jak rozpoznać, że ta pora roku zapukała do naszych drzwi, dlaczego bociany nie noszą czapek, jakie zabawki daje nam jesień, jakie to są „obarjane” ziemniaki i dlaczego babcia Ola ciągle krząta się po kuchni. Razem z Chowańcem poznacie tajemnicę dziadkowej piwnicy i babcinej marmolady. Nie zabraknie wierszyków, piosenek, zagadek i KONKURSU! Serdecznie zapraszamy Was na audycję z cyklu „Lemkoland na dobranoc”.

Premiera w środę 25.09 o godz. 19:00, powtórki w weekend w godzinach 14:00 і 20:00.

Плідне літо для Кычеры / Owocne lato dla Kyczery

Час од кінця мая до кінця серпня был для „Кычеры” барз робітным. Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця мож было видіти на Королівскым Замку в Варшаві, де в часі торжественной стрічы одобрал нагороду ім. Оскара Кольберґа за заслугы для традицийной культуры. Крім того „Кычера” выступила на сценах велькых фолькльорных фестівалів в Жывцу і Закопанім, з котрых привезла вельо престіжовых нагорід – тых груповых, але і індивідуальных. О тым, чим для Лемків была візита в польскій столици і якыма осягнінями можут ся похвалити, оповіли нам кєрівник ансамблю Юрко Стариньскій зо сыном Даньком. В проґрамі тіж дознате ся о іншых новинах і плянах на горизонті орґанізациі, шак фолькльорний ансамбль то лем част діяльности „Кычеры”. Почуєте м.ін. о новых публикациях і вратуваню лабівского цмонтеря перед ліквідацийом.

Премієра програму в понедільок 9.09 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Okres od końca maja do końca sierpnia był dla Kyczery bardzo pracowitym czasem. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca można było widzieć na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie w czasie uroczystej gali odebrał nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Ponadto „Kyczera” wystąpiła na scenach wielkich folklorystycznych festiwali w Żywcu i Zakopanem, z których przywiozła wiele prestiżowych nagród – tych zespołowych, jak i indywidualnych. O tym, czym dla Łemków była wizyta w polskiej stolicy i jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić, opowiedzieli nam kierownik zespołu Jerzy Starzyński z synem Danielem. W programie dowiecie się również o innych nowościach i planach na horyzoncie organizacji, wszak zespół folklorystyczny to tylko część działalności „Kyczery”. Usłyszycie m.in. o nowych publikacjach i uratowaniu łabowskiego cmentarza przed likwidacją.

Premiera programu w poniedziałek 9.09 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


Кычера в Закопанім была участником 51. Медженародного Фестівалю Фолькльору Гірскых Земель (знимка з архіву ансамблю)
Kyczera w Zakopanem była uczestnikiem 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich (zdjęcie z archiwum zespołu)