Н’лем folk заповідат альбум! / Н’лем folk zapowiada album!

Ансамбль н’лем folk грат на лемківскых і не лем сценах юж 4 рокы. Творит го група вроцлавскых студентів, котра задумала передставляти лемківску музику по новому, творячы тіж своі авторскы пісьні. Артисты за тот час перешли музичну дорогу, де на пути медже вынесеном з хыжы традицийом а гнешнім острійшым звуком однашли свій стиль. Просиме на проґрам, в котрім члены ансамблю – Дария Кузяк і Матвій Стафиняк – оповідят о н’лем фольк, а при нагоді заповідят в нас свій дебіютовий альбум, котрого част годны будете тепер почути лем в сесій авдициі!

Премієра проґраму в середу 30.06.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (3-4.07.2021) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zespół н’лем folk gra na łemkowskich i nie tylko scenach już 4 lata. Tworzy go grupa wrocławskich studentów, która zdecydowała się przedstawić łemkowską muzykę po nowemu, tworząc również swoje autorskie piosenki. Artyści w tym czasie przebyli muzyczną drogę, gdzie na rozwidleniu pomiędzy wyniesioną z domu tradycją a dzisiejszym ostrzejszym brzmieniem odnaleźli swój styl. Zapraszamy na program, w którym członkowie zespołu – Daria Kuziak i Mateusz Stafiniak – opowiedzą o n’lem folk, a przy okazji zapowiedzą u nas swój debiutancki album, którego część będzie można ekskluzywnie posłuchać w niniejszej audycji!

Premiera programu w środę 30.06.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (3-4.07.2021) o godz. 14:00.


н’лем folk

31. Лемківска Ватра в Лугах / 31. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогенькы Ватряне! 📢 Барз нам ся цне до стріч на лемківскых фестівалях. А Вам? Знаме юж, же кєд не буде ограничынь в орґанізуваню пленеровых выдарінь, 31. Лемківска Ватра в Лугах буде 23-24 липця 2021 рока (пятница-субота) 😊 Маме надію, же видиме ся на ватрі!
– – – – – – – – – – – – –
Drodzy Watrowicze! 📢 Bardzo tęsknimy za spotkaniami na łemkowskich festiwalach. A Wy? Wiemy już, że jeśli nie będzie ograniczeń w organizacji wydarzeń plenerowych, 31. Łemkowska Watra w Ługach odbędzie się 23-24 lipca 2021 roku (piątek-sobota) 😊 Mamy nadzieję, że widzimy się na watrze!


Весіля, весіля, буде веселенько / Wesele, wesele, będzie wesolutko

Радує ся душа, тішыт ся серденько! Коли двоє люди присігат перед Богом і творит нову родину то величезна радіст для молодят і іх близкых. То прекрасний час переполнений емоциями, котрий попереджат долгє прирыхтуваня. Шлюб, церков, саля, капеля, листа гости, запрошыня, транспорт, нічліг, ідло, палюнка, торт, ґєрок, сукня, черевікы, квітя, прикрасы і сме готовы… ааааа чекай ле… іщы фотоґраф, камериста, фризиєр, косметичка, учытель танців, дружкы і дружбове, свашкы і староста… хыбаль вшытко… ага, іщы выбераня, благословліня, очепины і подякуваня для родичів… Тета Ганя не може сідити при стрыні Штефці, бо посварены? Кузин Петро не іст мясо? Камаратка Катрена потрібує дуже місця при столику на дітячий возик? Дружці Марті треба ґорсет, а дружбови Михалови палицю? Йоооой! Вам тіж спухла од того голова? А то лем пару выписаных примірів, бо кажде весіля єст інше і неє двох єднакых пар. А кєбы так векшіст справ дакому оддати? Кєбы так част того тягару дахто міг Вам з хырбету зняти? Маме для Вас потішыня – то можливе! Гіст нашого наступного проґраму, Оксана Терефенко-Горощак, занимат ся м.ін. орґанізацийом весіль. Тым разом як „Весельнянка” оповіст о тім, як выглядат робота весільной плянувачкы, котра своє весіля мала на 325 осіб.

Премієра проґраму в середу 23.06.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю 26-27.06 о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Raduje się dusza, cieszy się serduszko! Kiedy dwoje ludzi przysięga przed Bogiem i tworzy nową rodzinę, to ogromna radość dla młodej pary i ich bliskich. To przepiękny czas przepełniony emocjami, poprzedzony długim przygotowaniem. Ślub, świątynia, sala, kapela, lista gości, zaproszenia, transport, nocleg, jedzenie, alkohol, tort, garnitur, suknia, buty, kwiaty, dekoracje i jesteśmy gotowi… aaaaaa, zaczekaj… jeszcze fotograf, kamerzysta, fryzjer, kosmetyczka, instruktor tańca, drużki i drużbanci, swaszki i starosta… chyba wszystko… aha, jeszcze wybieranie i błogosławieństwo, oczepiny i podziękowania dla rodziców… Ciocia Hania nie może siedzieć obok stryjenki Stefki, bo są skłócone? Kuzyn Piotrek nie je mięsa? Koleżanka Kasia potrzebuje dużo miejsca przy stoliku na dziecięcy wózek? Drużce Marcie potrzebny gorset, a drużbantowi Michałowi ciupaga? Ojeeeeej! Wam też spuchła od tego głowa? A to tylko kilka wypisanych przykładów, bo każde wesele jest inne i nie ma dwóch jednakowych par. A gdyby tak większość spraw komuś oddelegować? Gdyby tak ktoś część tego ciężaru mógłby Wam zdjąć z pleców? Mamy dla Was pocieszenie – to jest możliwe! Gość naszego następnego programu, Oksana Terefenko-Horoszczak, zajmuje się m.in. organizacją wesel. Tym razem jako „Weselnianka” opowie Wam jak wygląda praca wedding planerki, która swoje własne wesele miała na 325 osób.

Premiera programu w środę 23.06.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę 26-27.06. o godz. 14:00.


https://weselnianka.pl/

Як ся вчыти лемківского? / Jak się uczyć łemkowskiego?

Люде од давен давна вчат ся вшелеякых бесід и то з розмаітых причын. Єдны хочут робити за ліпшы грошы, другы гандлювати з инчыма, третіх радує само вчыня, а іщы дальшы прагнут познати язык предків, свій язык. Такой часто быват, же выбрана дорога нелегка, вертепна, же мож на ній найти на хоц якы завады, зазнати старунків. Та кед бы так не ити горі гущавином, лем хоц дакус пройденым путиком? Він деси є, шак люде уж ишли в тоту сторону. Просиме на проґрам о вчыню ся языків, з притиском на лемківскій. Підыйдеме до того з инчой стороны, а и о самім підході до новой бесіды тіж повіме. Авдиция буде по польскы.

Премієра проґраму в середу 09.06.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ludzie od dawna uczą się różnych języków, a mają ku temu swoje liczne powody. Jedni chcą pracować za lepsze pieniądze, drudzy prowadzić biznesy z innymi, trzecich najwyraźniej cieszy sama nauka, a jeszcze kolejni pragną poznać język przodków, swój język. Często okazuje się, że wybrana droga nie jest łatwa, lecz wyboista, że można na niej trafić na rozmaite przeszkody, doświadczyć trudów. A gdyby tak nie iść poprzez gęstwinę, tylko choć trochę wydeptaną ścieżką? Ona gdzieś jest, przecież ludzie już szli w tym kierunku. Zapraszamy na program o nauce języków, z naciskiem na łemkowski. Podejdziemy do tego z innej strony i o samym podejściu do nowej mowy również opowiemy. Audycja w języku polskim.

Premiera programu w środę 09.06.2021 o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 14:00.