З гардеробы Мейк Ляйф Лемко * Z garderoby Make Life Lemko

Просиме Вас на першу авдицию, котру зрыхтувала для нас Міля Пыж, єдна з лемківскых модовых бльоґерок, яка зо своіма камаратками провадит страну Мейк Ляйф Лемко :) Міля підняла тему „на часі” і в найближшым програмі оповіст Вам, як добрі ся позберати до церкви на Великден, жебы было выгідні і елєґантні. Про засады моды і спрытны трікы почуєте в суботу о год. 19.00 :) А повториме двараз – в понедільок і віторок о год. 14.00.

– – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na pierwszą audycję, którą przygotowała dla nas Emilia Pyrz, jedna z łemkowskich blogerek modowych, która ze swoimi przyjaciółkami prowadzi stronę Make Life Lemko :) Emilka podjęła temat „na czasie” i w najbliższym programie opowie Wam, jak dobrze się ubrać do cerkwi na Wielkanoc, żeby było wygodnie i elegancko.  O zasadach mody i sprytnych trikach usłyszycie w sobotę o godz. 19.00 :) A powtórzy dwukrotnie – w poniedziałek i wtorek o godz. 14.00.

vintage-1060195_960_720

Як Лемкы святкували Великден? * Jak Łemkowie świętowali Wielkanoc?

Гнеска зас просиме Вас на слуховиско :) Тым разом перенесеме ся не до Стоакрового Ліса, але на давну Лемковину, про котру оповідал Теодор Кузяк в своій творчости. В програмі почуєте оповіданя «Памятам тот ден…» і перейдете без рыхтуваня в періоді Велького Тыжня аж по святкуваня Господнього Воскресенія.

Слуховиско в Радіо Лемко в пятницю о год. 19.00, повторіня вынятково в понедільок і віторок о год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Dzisiaj znów prosimy Was na słuchowisko :) Tym razem przeniesiemy się nie do Stumilowego Lasu, ale na dawną Łemkowynę, o której opowiadał w swojej twórczości Teodor Kuziak. W programie usłyszycie opowiadanie „Pamiętam ten dzień…” i przejdziecie przez przygotowania w okresie Wielkiego Tygodnia aż po świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego.

Słuchowisko w Radio Lemko w piątek o godz. 19.00, powtórka wyjątkowo w poniedziałek i wtorek o godz. 13.00.

kuziak-pascha

Автор: Теодор Кузяк
Autor: Teodor Kuziak

Лемконалія 2016! Lemkonalia 2016!

Скоро зближают ся дни студентів, котры в Польщи зовут ся Ювеналіями, зато лемківска молодіж тіж громадит ся при тій нагоді і святкує разом :) Буде похід без місто, ґріль і кус пізнійше гостина на „статочку”.

Памятате гасло „THIS IS LEMKO!”? Власьні при нагоді Лемконалій студенты выдумали кошелькы з корольом Спарты, тым разом выбрали тему „Гры о престол” :) Нед Старк не грудьох запаленых Лемків? Чом ні?! Кошелька напевно буде звертала увагу і не стратиш ся в ювеналійовым толпі – все найдеш своіх! ;) Кєд не буде Вас в часі студенцкых дни во Вроцлавю, не шкодит, тіж можете замовити собі таку кошельку. Про вшыткы дрібниці дізнате ся гев: Лемконалія – кошелькы

lemkonalia

Подаєме тіж намір на Лемконалійовы выдаріня во Вроцлавю:

Похід (12.05.2016):
https://www.facebook.com/events/1733632840248848/

Ґріль (12.05.2016):
https://www.facebook.com/events/1146091358757830/

Статочок (28.05.2016):
https://www.facebook.com/events/501688023352926/

УВАГА!
LEMKOS ARE COMIG!
ЛЕМКЫ НАДХОДЯТ!

– – – – – – – – – – – – – – –

Wielkimi krokami zbliżają się dni studenckie, które w Polsce nazywane są Juwenaliami, dlatego łemkowska młodzież też zbiera się przy tej okazji i świętuje razem :) Będzie pochód przez miasto, grill i trochę później biesiadowanie na „stateczku”.

Pamiętacie hasło „THIS IS LEMKO!”? To właśnie przy okazji Lemkonaliów studenci wymyślili koszulki z królem Sparty, tym razem wybrali temat „Gry o tron” :) Ned Stark na piersiach zapalonych Łemków? Czemu nie?! Koszulka z pewnością będzie zwracać uwagę i nie zgubisz się w juwenaliowym tłumie – zawsze znajdziesz swoich! :) Jeśli nie będzie Was w czasie dni studenckich we Wrocławiu, nie szkodzi, też możecie zamówić sobie taką koszulkę. O wszystkich szczegółach dowiecie się tutaj: Lemkonalia – koszulki

lemkonalia

Podajemy również namiary na Lemkonaliowe wydarzenia we Wrocławiu:

Pochód (12.05.2016):
https://www.facebook.com/events/1733632840248848/

Grill (12.05.2016):
https://www.facebook.com/events/1146091358757830/

Stateczek (28.05.2016):
https://www.facebook.com/events/501688023352926/

UWAGA!
LEMKOS ARE COMIG!
ŁEMKOWIE NADCHODZĄ!

lemkonalia2

* Привернути памят і пошану / Przywrócić pamięć i szacunek *

Реновация невеликой іконы може принести великы передуманя. Про тото, як малы ініциятывы можут зміняти довколишній сьвіт і ци вартат занимати ся стародавным побесідуєме з молодыма Лемками, котры заініцювали і перепровадили реновацийны праці над іконом Божой Матери з церкви в Лоси. Гістми Радіо Лемко будут Ваньо Рубич і Фома Дошна. Просиме щыро на програм в суботу о год. 19.00, повторіня в неділю о 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Renowacja niewielkiej ikony może nieść z sobą wielkie przemyślenia. O tym, jak małe inicjatywy mogą zmieniać świat wokół nas i czy warto interesować się przeszłością porozmawiamy z młodymi Łemkami, którzy zainicjowali i przeprowadzili renowacyjne prace nad ikoną Matki Boskiej z cerkwi w Łosiu. Gośćmi Radio Lemko będą Jan Rubicz i Tomasz Doszna. Serdecznie zapraszamy na program w sobotę o godz. 19.00, powtórka w niedzielę o 20.00.

radio lemko ikona

* Летиме дальше! / Lecimy dalej! *

В конкурсі семой части слуховиска „Віні Пу” зьвідували сме Вас о Канґу і Дітятко Ратко :) Поправну одповід отримали сме од Павлины Криницкой і до ньой летит нагорода :)
ҐРАТУЛЮЄМЕ!!! ?

Наступны книжкы ждут своіх властители! В гнешнім слуховиско Крістофер Робін буде вюл Одправу до Пілнічного Поля :) Напиште до нас, хто і як го нашол ✉ Наш адрыс: info@radio-lemko.pl

? Емісия „Віні Пу” в кажду пятницю і неділю о год. 19.00!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W konkursie siódmej części słuchowiska „Wini Pu” pytaliśmy Was o Kangurzycę i Kangurzątko :) Poprawną odpowiedź otrzymaliśmy od Pauliny Krynickiej i do niej leci nagroda :)
GRATULUJEMY!!!

Kolejne książki czekają na swoich właścicieli! W dzisiejszym słuchowisku Krzyś będzie prowadził wyprawę na Biegun Północny :) Napiszcie do nas, kto i jak go znalazł ✉ Nasz adres: info@radio-lemko.pl

? Emisja „Wini Pu” w każdy piątek i niedzielę o godz. 19.00!

13023368_831359733658765_601402761_n

* Як зробити кошык на Великден? * Jak zrobić koszyk na Wielkanoc? *

Варштаты плетіня з лозины для молодых і родичів. Матеріалы доступны на місци, треба принести лем секатор :-)
Місця ограничены! Запиш ся!
Контакт ===> 504 603 517
Коли? ===> 17.04.2016 r., godz.15.00
Де? ===> Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice

————————————————————————–

Warsztaty wikliniarskie dla młodzieży oraz rodziców. Materiały dostępne na miejscu, potrzebny będzie tylko sekator :-)
Ilość miejsc ograniczona! Zapisz się!
Kontakt ===> 504 603 517
Kiedy? ===> 17.04.2016 r., godz.15.00
Gdzie? ===> Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Просиме! / Zapraszamy!

warsztaty wikliniarskie

УВАГА❗ Книжка до взятя! ? / UWAGA❗ Książka do wzięcia! ?

Не наріче, не циґанит, не треба єй кормити ;)
Треба лем одповісти на зьвіданя:
„Якє нове зьвірятко зявило ся в Стоакровым Лісі?”.
??? …❔
Одповід в найближшым слуховиску „Віні Пу”,
просиме в суботу і неділю о 19.00!
✉ Пиште до нас на info@radio-lemko.pl :)
– – – – – – – – – – – – – –
Nie narzeka, nie kłamie, nie trzeba jej karmić ;)
Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie:
„Jakie nowe zwierzątko pojawiło się w Stumilowym Lesie?”
??? …❔
Odpowiedź w najbliższym słuchowisku „Wini Pu”,
zapraszamy w sobotę i niedzielę o 19.00!
✉ Piszcie do nas na info@radio-lemko.pl :)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

* Вірту@льны Гуслі * Wirtu@lne Gęśle *

Хцеме Вас заохотити до голосуваня в плебісциті „Віртуальны Гуслі”, в котрым берут участ лемківскы выдавництва, якы зявили ся в 2015 році. То уж 13. едиция плебісциту фольковых плыт, може вкаже ся она щестлива? Напевно мают на тото надію ансамбль „Серенча” і Фундация Стара Дорога, котры плекают лемківскій фолькльор.

Група „Серенча” істнує од 1997 рока, а назва хоснувана през карпацкых Руснаків з мадярского значыт „щестя”. Ансамбль выдал плыту „Ой ле лем”, на котрій находит ся 11 сьпіванок, як сами пишут, „до танця і рефлексиі”. Музыкантів могли сте чути на лемківскых ватрах і іншых фестівалях, грают тіж г Высові, в корчмі „Gościnna Chata”. Но і очывидно в Радіо Лемко :)

ojlelem-807x675

Фундация Стара Дорога выдала глони плыту „Там на горі черешенька”, находят ся на ній не публікуваны дотля награня з тереновых бадань Романа Райнфуса. Є то веце як 60 сьпіванок звязаных з ріжныма обрядами і традициями, м.ін. весільны, похоронны, собітковы, вечирковы, пастырскы і іншы. Додатково серед записів найти можна оповісти Лемків о страхах або мазярскій заклик.

tam-na-hori-czereszenka

На тоты і іншы выдавництва (в категориях „плыта” і „найцєкавша окладка”) можете голосувати до 30 квітня на страні плебісциту: http://www.gesle.folk.pl/?&akcja=pokaz&rok=2016

А мы жычыме поводжыня! :)

– – – – – – – – – – – – – – –

Chcemy Was zachęcić do głosowania w plebiscycie „Wirtualne Gęśle”, w którym udział biorą łemkowskie wydawnictwa z 2015 r. To już 13. edycja plebiscytu płyt folkowych, może okaże się ona szczęśliwa? Na pewno liczy na to zespół „Serencza” i Fundacja Stara Droga, reprezentujące łemkowski folklor.

Grupa „Serencza” istnieje od 1997 roku, nazwa jest używana przez karpackich Rusinów, pochodzi z języka węgierskiego i oznacza „szczęście”. Zespół wydał płytę „Oj le lem”, na której znajduje się 11 utworów, jak sami piszą, „do tańca i refleksji”. Muzyków mogliście usłyszeć na łemkowskich watrach i innych festiwalach, grają również w Wysowej-Zdroju, w karczmie „Gościnna Chata”. No i oczywiście w Radio Lemko :)

ojlelem-807x675

Fundacja Stara Droga w ubiegłym roku wydała płytę „Tam na hori czereszeńka”, na której znajdują się niepublikowane dotychczas nagrania z badań terenowych Romana Reinfussa. Jest to ponad 60 pieśni związanych z różnorodnymi obrzędami i tradycyjami, m.in. weselne, pogrzebowe, sobótkowe, weczyrkowe, pasterskie i inne. Ponadto wśród zapisów możemy znaleźć opowieści Łemków o strachach czy maziarskie zawołanie.

tam-na-hori-czereszenka

Na te i inne wydawnictwa (w kategoriach „płyta” i „najciekawsza okładka”) możecie głosować do 30 kwietnia na stronie plebiscytu: http://www.gesle.folk.pl/?&akcja=pokaz&rok=2016

A my życzymy powodzenia! :)

* Війна, а по війні… * Wojna, a po wojnie… *

Якій был бойовий шлях лемківскых вояків в часі ІІ Сьвітовой Війны? Хто і де іх школил? Кого з села Чорне вывезли на Украіну, а кого на західні землі Польщы? Як Лемкы давали сой раду в першых роках на чужыні?

Просиме до Радіо Лемко на другу част бесіды з паном Адамом Барном. Тото вшытко уж в суботу 02. 04. 2016 р. в Радіо Лемко о годині 19.00. Повторіня в неділю о 20.00. Не дайте ся просити!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jak wyglądał szlak bojowy łemkowskich żołnierzy podczas II Wojny Światowej? Kto i gdzie zajmował się ich szkoleniem? Kogo ze wsi Czarne wywieziono na Ukrainę, a kogo na zachodnie ziemie Polski? Jak Łemkowie radzili sobie podczas pierwszych lat na obczyźnie?

Zapraszamy do Radio Lemko na drugą część rozmowy z panem Adamem Barną. To wszystko już w sobotę 02.04. 2016 r. w Radio Lemko o godzinie 19.00. Powtórka w niedzielę o 20.00. Nie dajcie się prosić!

pered