Лемкы для Лемків / Łemkowie dla Łemków

Од 2012 рока орґанізуєме добродійну ініциятиву о назві Благодарна Лемківска Пачка. Ціль акциі то поміч лемківскым родинам, особам старшым, самітным і хворым. Перед нами остатні дни збіркы, іщы до 1 січня можете переказати дар свого серця людям в потребі. А в Радіо Лемко можете почути о тім, як Благодарна Лемківска Пачка выглядат з орґанізацийной страны. Специяльні для Вас нашы волонтаріюшы повідят о своіх вражынях і рефлексиях по минулых пятьох едициях акциі. Щыро просиме!

Премієра проґраму в суботу 29.12 о год. 20:00, повторіня в неділю і понедільок о год. 8:00, 14:00 і 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Od 2012 roku organizujemy inicjatywę dobroczynną o nazwie Szlachetna Łemkowska Paczka. Celem akcji jest pomoc łemkowskim rodzinom, osobom starszym, samotnym i chorym. Przed nami ostatnie dni zbiórki, jeszcze do 1 stycznia możecie przekazać dar swego serca potrzebującym.  A w Radio Lemko usłyszeć możecie, jak Szlachetna Łemkowska Paczka wygląda od strony organizacyjnej. Specjalnie dla Was nasi wolontariusze podzielą się swoimi wrażeniami i refleksjami po pięciu minionych edycjach akcji. Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w sobotę 29.12 o godz. 20:00, powtórki w niedzielę i poniedziałek o godz. 8:00, 14:00 і 20:00.

Поможме Стасови / Pomóżmy Stasovi

Юж шестий раз орґанізуєме добродійну святочну акцию „Благодарна Лемківска Пачка”. Того рока серед потрібуючых, котрым хцеме помочы єст хлопец зо знимок. Зове ся Станислав Чопик і має 10 років, його дідове походили з Мохначкы, выселены были на Украіну. Хлопец приіхал з родичами і братом Іваном до Польщы того літа, од вересня вчыт ся в польскій школі і єст прислужником в церкви в Березі. Три місяці тому дохторе выбадали в нього білачку і піддали го терапіі хемійом. Горячо заохочаме Вас долучыти ся до помочы в рамах „Благодарной Лемківской Пачкы”, а кєд дахто хтіл бы в інший спосіб підперти Станислава, прошу контактувати ся з парохом, о. Артуром Грабаном.
– – – – – – – – – – –
Już po raz szósty organizujemy charytatywną akcję świąteczną „Szlachetna Łemkowska Paczka”. W tym roku wśród potrzebujących, którym chcemy pomóc jest chłopiec ze zdjęć. Nazywa się Stanislav Chopyk i ma 10 lat, jego dziadkowie pochodzili z Mochnaczki, wysiedleni byli na Ukrainę. Chłopiec przyjechał z rodzicami i bratem Ivanem do Polski tego lata, od września uczy się w polskiej szkole i przysługuje w cerkwi w Brzozie. Trzy miesiące temu lekarze zdiagnozowali u niego białaczkę i poddali go chemioterapii. Gorąco zachęcamy Was, by dołączyć do pomocy w ramach „Szlachetnej Łemkowskiej Paczki”, a jeśli ktoś chciałby w inny sposób wesprzeć Stanislava, proszę kontaktować się z proboszczem, ks. Arturem Grabanem.

 

Лемківска пачка VI * Łemkowska paczka VI * The Lemko Package VI

[LEM]

„Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. Радio Лемко разом з православном парохiйом в Лугах оголашат шесту едицию „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали.

За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях. Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовок: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй волі. Маме надію, же буде нас іщы веце! ♥

ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ!

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

[PL]

„Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza szóstą edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: ” SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ♥

PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

[ENG]

„Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. Radio Lemko and Orthodox parish in Ługi are proud to organise the 6th edition of „Noble Lemko Package”. We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spent on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which would be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes. You can transfer money into an account named below:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
headline: „Noble Lemko Package”

We would inform you about every news connected to „Noble Lemko package” event on our facebook fanpage.

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ♥

THE DEADLINE FOR COLLECTION IS JANUARY 1ST!

Зьвіряча фарма ч. 2 / Folwark zwierzęcy cz. 2

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте другій розділ „Зьвірячой фармы” Джорджа Орвела в перекладі на лемківскій. Книжка выдана была в 2017 році през Выдавництво Лемко Тавер, а перевюл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі на Джонсовій фармі буде ся гідні діяти! Будте з нами!

Премієра в пятницю 28 грудня о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie drugi rozdział „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Książka wydana była w 2017 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku. W najbliższym programie na farmie Jonesa będzie się działo! Bądźcie z nami!

Premiera w piątek 28 grudnia o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Сьпівы нашого роду – премієра / Śpiewy naszego rodu – premiera

Щыро просиме на премієру и рецензию альбуму „Сьпівы нашого роду” – новинкы серед лемківскых музичных выдань, котру створили молоды Руснакы з Польщы и Словациі. Реалізацийом того медженародного проєкту заняли ся гудакы і сьпівакы, што стоят о своє рідне і не страшна ім нияка границя. О тій прекрасній ініциятиві почуєте в нашым проґрамі. А буде тіж конкурс, в котрім можна буде выграти тот сьвізісій кружок.

Премієра в пятницю 14.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na premierę i recenzję płyty „Śpiewy naszego rodu” – nowości na łemkowskim muzycznym rynku wydawniczym, którą stworzyli młodzi Rusini z Polski i Słowacji. Realizacją tego międzynarodowego projektu podjęli się muzycy i śpiewacy, będący nieobojętni na swoje rodzime korzenie, zaś żadna granica im nie straszna. O tej przepięknej inicjatywie usłyszycie w naszym programie. Przewidziany jest również konkurs, w którym można będzie wygrać ten świeżutki album.

Premiera w piątek 14.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

Сьпівы нашого роду / Śpiewy naszego rodu
проєкт Югаска Сьпяк / projekt Joanna Śpiak

Лемкы бавлят ся од початку до кінце / Łemkowie bawią się od początku do końca

„Все єм хтіл зробити знимку, котра бы выкликувала єднако сьміх і сылзы” – так о своій пасиі оповідат Матеуш Бжезьняк, гіст нашого наступного проґраму. Од 13 років занимат ся фотоґрафійом, а найбарже оддал ся шлюбному репортажови, што стало ся його професийом. Матеуша часто стрітити можете на лемківскых весілях, хоц не шмарят ся міцно до очи, барже любит сховати ся за апаратом і по тихы імати найліпшы моменты. В авдициі побесідуєме о його роботі, але тіж спілпраці зо знаныма в лемківскым середовиску артистами як CoolБаба, Надія ци Ігор Гербут. Не бракне тіж рад для пар, котры плянуют ся вінчати.

Премієра авдициі в віторок 11.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Zawsze chciałem zrobić zdjęcie, które wywoływałoby jednocześnie śmiech i łzy” – tak o swojej pasji opowiada Mateusz Brzeźniak, gość naszego następnego programu. Od 13 lat zajmuje się fotografią, najbardziej oddał się reportażowi ślubnemu, co stało się jego profesją. Mateusza często możecie spotkać na łemkowskich weselach, choć nie rzuca się w oczy, bardziej woli skryć się za aparatem i po cichu chwytać najlepsze momenty. W audycji porozmawiamy o jego zawodzie, ale również współpracy ze znanymi w łemkowskim środowisku artystami jak CoolBaba, Nadija czy Igor Herbut. Nie zabraknie również rad dla par, które planują się pobrać.

Premiera audycji we wtorek 11.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка авторства Матеуша Бжезьняка
zdjęcie autorstwa Mateusza Brzeźniaka
http://mateuszbrzezniak.pl/

Mateusz Brzeźniak / Матеуш Бжезьняк
http://mateuszbrzezniak.pl/

Народ мусит свою культуру документувати сам / Naród musi swoją kulturę sam dokumentować

Ци знате, хто позберал тисячы стародавных сьпіванок? Хто фурт камерує ватры, фестівалі, концерты? Хто без устанку пише новы книжкы і тримат мериторичний нагляд над нашыма ансамблями? Одповід є єдна – Іван Чіжмар! Пан Іван (нар. 1936) то етноґраф, сьпівак і гудак, а до того – чловек великого серця. Премієру новой книжкы пана Івана „Народный крой Русинів на фотоґрафії” выкорыстаме як основу до того, штобы шырше оповісти Вам о його праці про нашых люди.

Емісия в пятницю 7.12 о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy wiecie kto zebrał tysiące dawnych pieśni? Kto cały czas nagrywa watry, festiwale, koncerty? Kto bez wytchnienia pisze nowe książki i nadzoruje pod względem merytorycznym rusnackie zespoły? Odpowiedź jest jedna – Ivan Čižmar! Pan Ivan (ur. 1936) to etnograf, śpiewak, muzyk, a do tego – człowiek o wielkim sercu. Premiera nowej książki pana Ivana „Narodnyj kroj Rusyniv na fotografiji“ będzie dla nas punktem wyjścia by opowiedzieć Wam o jego pracy na rzecz naszej społeczności.

Emisja w piątek 7.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Весіля Анны і Михала Чіжмарів – родичів пана Івана, 1926
(знимка з приватного архіву)

Wesele Anny i Michała Čižmarów – rodziców pana Ivana, 1926
(zdjęcie w prywatnego archiwum)

Сила трьох поколінь / Siła trzech pokoleń

Просиме на бесіду з Євгенон Габуром, ведучым Кружка Стоваришыня Лемків в Пшемкові и Лемківского Ансамблю Пісні и танця „Ластівочка”. Розмову сме записали при нагоді XII Стріч Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, але не лем они будут єй темом – сягнеме такой до діяльности ансамблю. Чи думате, же сьпіваня и гуляня в такій ґрупі може притігати молодіж и діти? Што дає стрічаня ся тых трьох поколінь – діти, родичів и дідів? А што з самого діяня „Ластівочкы” мают люде, котры жыют в околици? Одповіди на тоты зьвіданя в найбліжшім проґрамі.

Премієра в середу 5.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na wywiad z panem Eugeniuszem Haburą, przewodniczącym Koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie oraz Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Rozmowę nagraliśmy przy okazji XII Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, ale nie tylko one będą jej tematem – zahaczymy również o działalność zespołu. Czy sądzicie, że śpiewanie i tańczenie w takiej grupie może być ciekawe dla młodzieży i dzieci? Co daje spotykanie się tych trzech pokoleń – dzieci, rodziców i dziadków? A co z samego działania Łastiwoczki mają okoliczni mieszkańcy? Odpowiedzi na te pytania w najbliższym programie.

Premiera w środę 5.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Ґрупа „Ластівчата”, фот. Lemko TV
Grupa „Łastiwczata”, fot. Lemko TV 

46. Маковицка Струна / 46. Makovicka Struna

Під конец листопада любителі народной сьпіванкы берут кєрунок – до Бардійова або до Пряшова. Гын же мают місце три великы концерты, до котрых сьпівакы рыхтуют ся юж од яри. А Вы, коли послухате нашу авдицию, можете быти як публика Маковицкой Струны. До того мате змогу дізнати ся веце, бо о фестівалю будут оповідати артисты і сам режысер. Вшытко в товаристві музикы з концерту в Бардійові, зато не дайте ся просити!

Емісия в понедільок 3.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Pod koniec listopada miłośnicy ludowej pieśni orientują się na jeden azymut – Bardejów i Preszów, gdzie odbywają się trzy wielkie koncerty. Do tych koncertów śpiewacy zaczynają się przygotowywać już na wiosnę. A Wy, gdy posłuchacie naszej audycji, będziecie jak publiczność Makovickiej Struny. Do tego macie możliwość dowiedzieć się więcej niż zwykła publiczność, bo o festiwalu opowiedzą artyści i sam reżyser. Wszystko w akompaniamencie muzyki zarejestrowanej na koncercie w Bardejowie, dlatego nie dajcie się prosić!

Emisja w poniedziałek 3.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка: Іван Чіжмар / fotografia: Ivan Čižmar