* Дорога до Пасхы / Droga do Paschy *

Безплiдне дерево фiґове, притча о десятьох паннах, зрада Юды, Тайна Вечеря, Жертва на Гольгофі, похорон Христа і Його зыйтя в ад, перемога над смертьом… О Велькым Тыжни оповіст Наталія Цьолка.

Емісия програму в неділю (9.04) о год. 19:00. Повторіня в понедільок і середу о год. 21:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bezpłodne drzewo figowe, przypowieść o dziesięciu pannach, zdrada Judasza, Ostatnia Wieczerza, Ofiara na Golgocie, pogrzeb Chrystusa i Jego zstąpienie do piekieł, zwycięstwo nad śmiercią… O Wielkim Tygodniu opowie Natalia Ciołka.

Emisja programu w niedzielę (9.04.) o godz. 19:00. Powtórki w poniedziałek i środę o godz. 21:00.

Фот. Наталія Цьолка / Fot. Natalia Ciołka

 

* Лемківскій челендж / Łemkowski challenge *

#70споминів #70згадок #70wspomnien

Пару дни тому в социяльных медиях зъявил ся таємничий профіль Бабы Ладзі, котрий започаткувал цєкаву ініциятыву серед інтернавтів  Акция полігат на тым, штобы вшмарити на свою таблицю знимку або награня бабы ци діда і написати одкаль походят. При тім означат ся 3 особы, котры мают тыжден, жебы зробити тото само і номінувати наступных учасників. Челендж має на ціли звернути увагу на важну річ, яком є памят о нашых предках і лемківскых корінях. Заохочаме Вас до участи в тій ініциятыві!

– – – – – – – – – – – – –

Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawił się tajemniczy profil Babci Ladzi, który zapoczątkował ciekawą inicjatywę wśród internautów  Akcja polega na tym, aby opublikować na swojej tablicy zdjęcie lub nagranie babci bądź dziadka i napisać, skąd pochodzą. Przy tym oznacza się 3 osoby, które mają tydzień na zrobienie tego samego i nominowanie kolejnych uczestników. Challenge ma na celu zwrócenie uwagi na ważną sprawę, którą jest pamięć o naszych przodkach i łemkowskich korzeniach. Zachęcamy Was do udziału w tej inicjatywie!

На знимці Поликарп і Володимира Попович в Климківці.
Na zdjęciu Polikarp i Włodzimierza Popowycz w Klimkówce.