* Лемківскій в предшкілю [ФІЛЬМ] / Łemkowski w przedszkolu [FILM] *

Гнеска запрезентуют ся наймолодшы Лемкы з Пшемкова 
Пізрийте, як выглядают занятя лемківского в предшкілю!
– – – – – – – – – –
Dziś zaprezentują się najmłodsi Łemkowie z Przemkowa 
Zobaczcie, jak wyglądają zajęcia łemkowskiego w przedszkolu!

 

* Меншыны вкажут ся в Шреняві / Mniejszości zaprezentują się w Szreniawie *

25 червця приіжджайте до Шренявы б. Познаня! В Народнім Музею Рільництва і Рільничо-Спожывчого Выробництва од год. 10:00 до 18:00 буде подія під небом з циклю Народны і етнічны меншыны в Польщи. Подія присвячена є Ромам, Жыдам, Лемкам, Литвинам, Татарам, Білорусинам, Украінцям, Чехам, Німцям, Росиянам, Словакам, Орміянам і Караімам. Цільом є вказаня окремого медже нами, але і спільного культурового богацтва, што зъявило ся на основі двостранной выміны досьвідчынь і традициі вельох поколінь. Імпрезі товаришыти буде тематычна выстава, едукацийны варштаты, прібуваня ідла, концерты музычных і танцювальных ансамблів.

В програмі:

10.00 – SHALOM KLEZMER BAND – жыдівскій ансамбль з творами інструментальныма і сьпіванками по польскы і гебрайскы,
11.00 – WAL-NAK – танцювальний фолькльорний ансамбль презентуючый народны німецкы танці,
11.25 – ILONA MYKOLAISHYN – украіньска солістка, тзв. „білий голос”,
11.40 – WAL-NAK (друга част выступу),
12.15 – ROMANE CHAWE – ромскій ансамбль зо Словациі,
13.10 – ORLOVMUSIC  дует артистів з Украіны з народныма украіньскыма і росийскыма сьпіванками,
14.00 – DOSTŁAR – танцювальний караімскій фолькльорний ансамбль,
14.35 – LEMKO TOWER JUNIOR – дітяча лемківска фолькова група,
15.25 – LEMKO TOWER – лемківскій фольковий ансамбль,
17.00 – 18.00 – TUHAJ-BEJ – украіньска фольково-рокова група.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

25 czerwca przybywajcie do Szreniawy k. Poznania! W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego od godz. 10:00 do 18:00 odbywać się impreza plenerowa z cyklu Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Wydarzenie dedykowane jest Romom, Żydom, Łemkom, Litwinom, Tatarom, Białorusinom, Ukraińcom, Czechom, Niemcom, Rosjanom, Słowakom, Ormianom oraz Karaimom. Celem jest pokazanie odrębności, ale także podobieństw oraz wspólnego bogactwa kulturowego, powstałego na zasadzie obustronnej wymiany doświadczeń i tradycji wielu pokoleń. Imprezie towarzyszyć będzie tematyczna wystawa, warsztaty edukacyjne, degustacje potraw, a także koncerty zespołów muzycznych i tanecznych.

W programie:

10.00 – SHALOM KLEZMER BAND – żydowski zespół z repertuarem instrumentalnych utworów klezmerskich oraz pieśni śpiewanych w języku hebrajskim i polskim,
11.00 – WAL-NAK – taneczny zespół folklorystyczny prezentujący ludowe tańce niemieckie,
11.25 – ILONA MYKOLAISHYN – solistka ukraińska, tzw. „biały śpiew”,
11.40 – WAL-NAK (druga część występu),
12.15 – ROMANE CHAWE – romski zespół ze Słowacji,
13.10 – ORLOVMUSIC  duet artystów z Ukrainy z ludowymi pieśniami ukraińskimi i rosyjskimi,
14.00 – DOSTŁAR – taneczny karaimski zespół folklorystyczny
14.35 – LEMKO TOWER JUNIOR – dziecięcy łemkowski zespół folkowy,
15.25 – LEMKO TOWER – łemkowski zespół folkowy,
17.00 – 18.00 – TUHAJ-BEJ – ukraiński zespół folk-rockowy.

рыс. Павел Бушкєвіч / rys. Paweł Buszkiewicz

* 20. едиция „Сьвіту під Кычером” / 20. edycja „Świata pod Kyczerą” *

Медженародний Фолькльорний Фестіваль „Сьвіт під Кычером”, організуваний през ЛАПіТ „Кычера” одбуде ся юж двадцетий раз. Імпреза зас одвидит Лемковину і чужыну (доіхат аж і за словацку границю), а разом з ньом запрезентуют ся артисты з ріжных куточків Землі — з Хін, Костарыкы, Ґрузиі, Чех, Турциі, Словациі, Румуніі, Польщы. Ниже публікуєме два афішы — для Малопольщы і Нижнього Шлеска — де найдете детальны інформациі, кади буде проходила „вандрівка” фестівалю. Горячо заохочаме до участи!

Тылич • Крениця • Санкова • Курів • Лігниця • Явір • Волів • Свидниця • Хоцянів • Лісєц • Рудна

– – – – – – – – – – – – – – –

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”, organizowany przez ŁZPiT „Kyczera” odbędzie się już dwudziesty raz. Impreza znów odwiedzi Łemkowszczyznę i obczyznę (dojedzie nawet za słowacką granicę), a razem z nią zaprezentują się artyści z różnych zakątków globu — z Chin, Kostaryki, Gruzji, Czech, Turcji, Słowacji, Rumunii, Polski. Poniżej publikujemy dwa afisze — dla Małopolski i Dolnego Śląska — na których znajdziecie szczegółowe informacje, co do punktów „wędrówki” festiwalu. Gorąco zachęcamy do udziału!

Tylicz • Krynica-Zdrój • Sękowa • Kurov • Legnica • Jawor • Wołów • Świdnica • Chocianów • Lisiec • Rudna

* Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc *

Дорогы діточкы і родиче, в найближшым програмі запрезентуєме Вам байку зо збіркы „Оповіданкы бабы Теклі” авторства Оксаны Грабан. Разом з парібками, Семаном і Петром, підеме в сьвіт глядати щестя. Перейдеме горы, лісы і рікы, полетиме на хырбеті велького птаха в далеку, таємну краіну. А што гын найдеме?

Переконате ся в середу (14.06.) о год. 19:00. А хто баю пропустит, буде міг послухати повторіня в суботу і неділю, тіж о 19:00. Просиме!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drogie dzieci i rodzice, w najbliższym programie zaprezentujemy Wam bajkę z książki „Opowidanky baby Tekli” autorstwa Oksany Graban. Razem z parobkami, Semanem i Petrem, ruszymy w świat szukać szczęścia. Przebędziemy góry, lasy i rzeki, polecimy na grzbiecie wielkiego ptaka do dalekiej, tajemniczej krainy. A co tam znajdziemy?

Przekonacie się w środę (14.06) o godz. 19:00. A kto przegapi bajkę, będzie mógł wysłuchać powtórki w sobotę i niedzielę, również o 19:00. Zapraszamy!

* Колєкция „Лемковина” / Kolekcja „Lemkowyna” *

В найновшій авдициі з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко почуєте бесіду з молодом і здібном проєктантком, Анном Марийом Зиґмунт, авторком колєкциі „Лемковина”. Одкаль брала інспірациі і як працювала над створіньом проєктів, дознате ся юж в четвер о годині 20:00*. Програм обовязковий для вшыткых лемківскых фашіоністів!

* Повторіня програму в суботу о 9:00 і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

W najnowszej audycji z Garderoby Make Life Lemko usłyszycie rozmowę z młodą i zdolną projektantką, Anną Marią Zygmunt, autorką kolekcji „Lemkowyna”. Skąd czerpała inspiracje i jak wyglądała jej praca nad projektami, dowiecie się już w czwartek o godzinie 20:00*. Program obowiązkowy dla wszystkich łemkowskich fashionistów!

* Powtórki programu w sobotę o 9:00 i niedzielę o 14:00.

fot. Marek Makowski / фот. Марек Маковскі
(źródło: https://www.facebook.com/AnnaMariaZygmuntDesign/)

* Родинний пікнік / Piknik rodzinny *

В найближшу неділю з ініциятывы кружка Об’єднання Лемків во Вроцлавю буде організуваний родинний пікнік. В програмі заплянуваны сут огниско, гры і забавы для діти. Головна ціль то вчыня лемківскых сьпіванок і інтеґрация родин з теренів Нижнього Шлеска.

Коли? 4 червця, од год. 13:00
Де? Вроцлав, ул. Долга 65а
* Ідло і питя треба принести самому.

– – – – – – – – – – – – –

W najbliższą niedzielę z inicjatywy koła Zjednoczenia Łemków we Wrocławiu organizowany będzie piknik rodzinny. W programie zaplanowane jest ognisko, gry i zabawy dla dzieci. Głównym celem jest nauka łemkowskich piosenek oraz integracja rodzin z terenów Dolnego Śląska.

Kiedy? 4 czerwca, od godz. 13:00
Gdzie? Wrocław, ul. Długa 65a
* Jedzenie i napoje we własnym zakresie.

(фото / foto: http://foter.com/ff/photo/11381216836/629425d1b7/ )