*Де Лабірчане грати ходят? / Gdzie labirczanie grać chodzą?*

В Польщи маме Водограй, Троянду і Надію, а ци думали сте даколи з якыма капелями бавлят ся нашы братя з другой страны Бескидів? Просиме на цикль, який буде презентувал руснацкы ансамблі зо Словациі. Першым ансамбльом буде Росса з Лабірце. Як основати свій ансамбль? Одкаль брати інспірацю до граня? Ци треба бояти ся авторскых сьпіванок? Того вшыткого дізнате ся од членів Россы. Слухати можете в пятницю о годині 19.00, в суботу о 21.00 і в неділю о 21.00 в Радіо Лемко.  Зрыхтували зме тіж для Вас конкурс – выграти мож два новы цедечка Россы „Рідна земля”. Хватит лем одповісти на зьвіданя  – хто, крім Самуеля Дурняка, грал в першым складі Россы? Одповіди посылайте на info@radio-lemko.pl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

W Polsce mamy Wodohraj, Trojandę i Nadiję, a czy zastanawialiście się kiedyś przyj jakich kapelach bawią się nasi bracia z drugiej strony Beskidów? Zapraszamy na cykl, który będzie prezentował rusnackie zespoły ze Słowacji. Pierwszym zespołem będzie Rossa z Medzilaborce. Jak założyć swój zespół? Skąd brać inspirację do grania? Czy bać się autorskich piosenek? Tego wszystkiego dowiecie się od członków Rossy. Słuchać możecie w piątek o godzinie 19.00, w sobotę o 21.00 i w niedzielę o 21.00 w Radio LemkoPrzygotowaliśmy też dla Was konkurs – do wygrania dwa nowe CD Rossy „Ridna zemlia”. Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie – kto, oprócz Samuela Durňáka, grał w pierwszym składzie Rossy? Odpowiedzi wysyłajcie na info@radio-lemko.pl 

14138546_1025377380864384_283895035_n

* XVI „Лемківский Єрусалим” / XVI „Łemkowskie Jeruzalem” *

Директор Ґалєриі Штукы в Лігници,
Об’єднання Лемків і артисты
просят на вернісаж выставы з циклю

XVI „Лемківский Єрусалим” ПЕРИФЕРІЯ

в пятницю 19 серпня 2016 р., год. 18.00
місце презентациі:
Ґалєрия Штукы в Лігници, Катедральний пляц 1

выстава буде од 17.08.2016 до 04.09.2016

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy,
Zjednoczenie Łemków oraz artyści
zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu

XVI „Łemkowskie Jeruzalem” PERYFERIE

w piątek 19 sierpnia 2016 r., godz. 18.00
miejsce prezentacji:
Galeria Sztuki w Legnicy, plac Katedralny 1

wystawa potrwa od 17.08.2016 do 04.09.2016

img,gcsi,91BD46AD6D4DB6E91941BA080A853B89384105C9,mpid,8,maxwidth,2560,maxheight,1295 unnamed

* Льос Кольорадос на Ватрі у Лугах / Los Colorados na Watrze w Ługach *

Одпочыли по ватрі? Ми помаленькы вертаме до штоденных реалій ;) А гнеска споминаме концерт Los Colorados з пятиниці :)
– – – – – – – – – – –
Odpoczęliście po watrze? My powoli wracamy do codziennej rzeczywistości ;) A dziś wspominamy piątkowy koncert Los Colorados :)