* Иде літо до Любіна * Idzie lato do Lubina *

Obrazek

Знате коли в Лемків зачынат ся літо? Юж в тоту суботу! Приіжджайте до Любіна, будуе музика, будут сьпівы і добра забава, принесте зо собом мериндзю і добрий настрій. Памятайте, як повідат приповідка „єден Лемко літа не чынит”, то чым нас буде веце, тым ліпше

31 мая, Любін (за готельом Еуропа), стартуєме о год. 16.00.
Органiзаторамы стрiчы сут Стоваришыня Православне i Парафiя Православна в Любiнi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wiecie kiedy u Łemków zaczyna się lato ? Już w tę sobotę ! Przyjeżdżajcie do Lubina, będzie muzyka, będą śpiewy i dobra zabawa, przynieście z sobą prowiant i dobry nastrój. Pamiętajcie, jak powiada przysłowie „jeden Łemko lata nie czyni”, dlatego im więcej nas będzie, tym lepiej.


31 maja, Lubin (za hotelem Europa), startujemy o godz. 16.00
Organizatorami spotkania jest Stowarzyszenie Prawosławne i Parafia Prawosławna w Lubinie.

* Потрібна поміч на Балканах * Potrzebna pomoc na Bałkanach *

Obrazek
Як інформували нас медіа в остатніх днях, найвекша од 100 років вода затопила міста в Сербіі і Босьні, ціли родини лишыли ся без даху над головом і варунків до жытя.
Наше радіо отримало лист, в якым о. Мирослав Кернишин звертат ся о поміч для парафіян грекокатолицкой церкви Христа Царя в Баня Луці (Босьня). Лист найдете в додатку.
Можете тіж переказати дари, збірка організувана є м.ін. во Вроцлаві, приєднайте ся до акциі! Приносте ідло, посьціль, лахы, притулянки для діти… О тым, што потрібне і як можете помочы дізнате ся гев: https://www.facebook.com/events/1448799375363600/

——————————————————————–
Jak informowały nas media w ostatnich dniach, największa od ponad 100 lat powódź zatopiła miasta w Serbii i Bośni, całe rodziny pozostały bez dachu nad głową i warunków do życia.
Nasze radio otrzymało list, w którym o. Myroslav Kernyszyn zwraca się z prośbą o pomoc dla parafian grekokatolickiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Banja Luce (Bośnia). List znajdziecie w załączniku.
Możecie również przekazać dary, zbiórka organizowana jest m.in. we Wrocławiu, przyłączcie się do akcji! Przynoście produkty spożywcze, pościel, ubrania, przytulanki dla dzieci… O tym, co potrzebne i jak możecie pomóc dowiecie się tutaj: https://www.facebook.com/events/1448799375363600/

* Program XXIV Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu *

————————–
Sobota – 17.05.2014
————————–
godz. 18.00
Weczirnia w Cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu

godz. 20.00
Występy sceniczne:
Łemkowski zespół folklorystyczny „Wilsznia” z Polan
Łemkowski zespół regionalny „Studeńka” z Kałusza (Ukraina)
Wieczorne muzykowanie Rusnackiego zespołu muzycznego „Alegro” z Jedlova (Słowacja) i „Hrame lem”

—————————–
Niedziela – 18.05.2014
—————————–
godz. 11.00
Liturgia w Cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu w obrządku grecko-katolickim, której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawsko – Przemyskiej Eugeniusz Popowicz

godz. 13.30
Uroczyste otwarcie XXIV Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

Program koncertowy:
—————————
godz. 13.45
Łemkowski zespół regionalny „Studeńka” z Kałusza (Ukraina)
Łemkowski zespół folklorystyczny „Osławiany” z Mokrego
Łemkowski dziecięco-młodzieżowy zespół regionalny „Lemkiwskyj perstenyk”
Program poetycko-wokalny rusnackiej grupy teatralnej z Reszova (Słowacja)
Zespół regionalny „Lubatowianie” z Lubatowej
Zespół folklorystyczny „Chorkowianie” z Chorkówki

godz. 18.30
Wieczorne muzykowanie „Hrame lem”

—————————————–
W programie Kermeszu również:
—————————————–
– konkurs śpiewu łemkowskich pieśni dla dzieci i młodzieży „Śpiewaj Łemkowszczyzno”
– wystawa autorstwa Tadeusza Kiełbasińskiego „Olchowiec dawniej a dziś 1581-2014”
– wystawa pocztówek „Cerkiew w pejzażu Łemkowszczyzny” ze zbiorów Jerzego Młynarskiego
– konkurs drużynowy w przeciąganiu liny

Oj, będzie się działo :-)

* Програма ХХІV Лемківского кермешу в Вільхівци *

—————————
Субота – 17.05.2014
—————————
18.00
Вечірня в Церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци

20.00
Сценічни виступи:
Фольклорний колектив «Вільшня» з Полян
Фольклорний ансамбль «Студенька» з Калуша, Україна
До гуляня пригривают:
Музичний гурт «Алеґро» з Вижньой Єдловой, Словаччина
и “Граме лем”

————————–
Неділя – 18.05.2014
————————–
11.00
Літургія в Церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци, яку очолит владика помічник Перемиско-варшавской архиєпархії кир Євген Попович

13.30
Урочисте відкриття ХХІV Лемківского кермешу и привитаня гости

Концертна програма:
—————————-
13.45
Фольклорний ансамбль «Студенька» з Калуша, Україна
Фольклорний ансамбль «Хорков’янє» з Хоркувки
Ансамбль пісні и танцю «Ослав’яни» з Мокрого
Дитячо-молодіжний колектив «Лемківский перстеник» з Гладишева
Поетицко-вокальна програма театральної групи з Решова, Словаччина
Регіональний колектив «Любатов’янє» з Любатовой

18.30
До гуляня пригриват “Граме лем”

В програмі Кермешу тіж:
——————————–
– співочий конкурс рідних пісень для діти и молоді,
– вистава Тадеуша Кєлбасіньского «Вільхівец колиси а тепер 1581-0014»,
– вистава листівок Єжи Млинарского
– дружиновий конкурс перетіганя лини,
– витвори лемківского ремесла

* O „Łemku” po polsku * О „Лемку” по польскы *

Obrazek

Kiedy w 2007 roku Teatr Modrzejewskiej wystawił „Łemka”, do Legnicy zjechała się wielonarodowa publiczność. Sztuka spotkała się z wielkim zainteresowaniem i wywołała dyskusję na łemkowskich portalach internetowych. Wtedy nikt jeszcze nie myślał, że teraz „Łemko” pojedzie do Turcji. Przed planowanym tournee legnicki teatr zdecydował znów przywrócić go na scenę. 16-18 maja będzie można obejrzeć spektakl, a dziś w naszym radio porozmawiamy z Jackiem Głombem dyrektorem Teatru Modrzejewskiej w Legnicy oraz Robertem Urbańskim scenarzystą sztuki „Łemko”. O życiu starego Łemka na obczyźnie, marzeniach powrotu i spokoju, międzypokoleniowym dialogu i wszystkim, co za kulisami opowiemy w sobotniej audycji o 19.00. Serdecznie zapraszamy!

Powtórka jak zawsze w niedzielę, o godz. 13.00

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Коли в 2007 році Театр Моджеєвской выставил Лемка, до Лігниці зіхала ся медженародна публіка. Выстава стрітила ся з великым заінтересуваням і выкликала дискусию на лемківскых порталях інтернетовых. Товды ищы нихто не думал, же тепер „Лемко” поіхат до Туречыни. Перед плануваним турне лігницкий театр рішыл зас привернути го на сцену. 16-18 мая мож буде одізрити выставу, а гнеска в нашым радіо побесiдуєме з Яцком Ґломбом директором Театру Моджеєвской в Лігниці і Робертом Урбаньскым сценаристом „Лемка”. О жытю на чужыні старого Лемка, мріях повороту і спокою, меджепокіліньовым діалогу і вшыткым, што за кулісамы оповіме в суботній аудициі о 19.00. Сердечні запрашаме!

* Юстина Максимчак – Вистава малярства * Justyna Maksymczak – wystawa malarstwa *

Obrazek

Data: 10.05.2014 r., godz. 18:00

Центр культури ім. Б.І. Антонича
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

Justyna Maksymczak jest absolwentką wrocławskiej ASP, ukończyła Wydział Konserwacji Zabytków. Chociaż malarstwo nie jest jej głównym polem działania, w naszym Centrum zaprezentuje ponad 10 malarskich prac, których tematem jest autoportret. Wbrew pozorom nie jest to łatwy temat, gdyż stworzenie cyklu swoich podobizn wymaga twórczej gimnastyki. Co równie ważne, Justyna jest Łemkinią, obecnie mieszka w Krakowie. Jej prace mieliśmy już okazję oglądać podczas XIII Łemkowskiego Jeruzalem.

ЗАПРАШАМЕ – ZAPRASZAMY

Informacje o artystce:
JUSTYNA MAKSYMCZAK – urodzona 1982 roku w Głogowie.
W latach 2003-2007 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalność – Renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego. Studiowała także na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studia magisterskie na kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz stypendium Erasmus na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy).

WYSTAWY:
• 09. 2012. Galeria „Szewska 36” we Wrocławiu
• ”The Warhol Effect” – 08.2012, Gorlice – 12.2013, Strzelce
Krajeńskie – 11.2013, Oława (wystawy zbiorowe)

ZAPRASZAMY

* Ватровий сервіс оголошыньовий * Watrowy serwis ogłoszeniowy *

Obrazek


Сезон Ватр зблыжат ся велькыма крокамы! Выберате ся до Ждыні, Лугів, Михалова… а може на кажду єдну? Для вшытких ватровычів створена є таблиця оголошынь. Глоны з помочом ВатроСТОПу на фестівалі доіхал неєден Лемко, тепер можете добесідувати ся тіж в іншых справах. Записуйте ся і запрашайте знаємых!

https://www.facebook.com/events/650364618365307/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sezon Watr zbiża się wielkimi krokami! Wybieracie się do Zdyni, Ługów, Michałowa… a może na każdą z nich? Dla wszystkich watrowiczów stworzono tablicę ogłoszeń. W minionym roku dzięki pomocy WatroSTOPu na festiwale dojechał niejeden Łemko, teraz możecie się dogadać i w innych sprawach. Zapisujcie się i zapraszajcie znajomych!

Więcej tutaj: https://www.facebook.com/events/650364618365307/