* Zobacz świat Łemków którego już nie ma *

Wydawnictwo Bosz przygotowało szczególną pozycję wydawniczą. „Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie” to zbiór 276 (!) unikatowych zdjęć wykonanych przed drugą wojną światową przez znakomitego etnografa i znawcę sztuki ludowej – Romana Reinfussa. Zafascynowany kulturą Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny etnograf przez wiele lat dokumentował bogate tradycje kulturowe tych terenów. Podróżując z aparatem fotograficznym po ówczesnych polskich Karpatach, badał życie codzienne, obyczaje i kulturę mieszkańców Podkarpacia.

Liczba stron: 247
Liczba zdjęć: 276
Format: 240 × 300 mm
Oprawa: twarda
Numer wydania: I
Cena: 89 pln

Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Wydawnictwa Bosz, czyli tutaj: http://www.bosz.com.pl/books/499/Karpacki-swiat-Bojkow-i-Lemkow-Roman-Reinfuss-Fotografie-Zbigniew-Libera/n/#events

Zapraszamy do lektury !

Reinfuss

* Рыхтуваня на стопа іманя * Przygotowanie na stopa łapanie *

Іхали сте даколи на стопа ? А може все сте о тым думали, але не мали сте одвагы спрібувати ? Наступний програм в Радіо Лемко присвячений буде полному несподіванок подорожуваню автостопом, котрого не даст ся ідеальні заплянувати. Підповіме Вам, як зобрати ся в таку дорогу, про што вартат памятати і што добрі справдити. А вшытко тото в горячых і енергетичных балканьскых рытмах :-) О нашым досьвідчыню і подорожных анекдотах оповіме Вам в понедільок о год. 19.00 і віторок о год. 21.00.
УВАГА! Маме для Вас конкурс :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jechaliście kiedyś na stopa ? A może zawsze o tym myśleliście, ale nie mieliście odwagi spróbować ? Następny program w Radio Lemko poświęcony będzie pełnemu niespodzianek podróżowaniu autostopem, ktróego nie da się idealnie zaplanować. Podpowiemy Wam, jak się zebrać w taką drogę, o czym warto pamiętać i co dobrze sprawdzić. A wszystko to w gorących i energetycznych bałkańskich rytmach :-) O naszych doświadczeniach i podróżniczych anegdotach opowiemy Wam w poniedziałek o godz. 19.00 i we wtorek o godz. 21.00.
UWAGA ! Mamy dla Was konkurs :-)

Autostop

* КОНКУРС ! * KONKURS ! *

Нагородом в конкурсі є носник памяти о поємности 8GB. Ідеальний на знимкы з подорожы :-)  Штобы выграти пендрайв з нашым льоґотипом, треба одповісти на конкурсове зьвіданя звязане з авдицийом. Подаме го перед емісийом програму :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Nagrodą w konkursie jest nośnik pamięci o pojemności 8GB. Idealny na zdjęcia z podróży :-) Aby wygrać pendrive z naszym logotypem, należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe związane z audycją. Podamy je przed emisją programu :-)

pendrive

* З музыком і любовю до свого * Z muzyką i miłością do swego *

Професор Михайло Дуда – неєдному серце міцнійше заграє, а думка принесе теплы спомины, коли прозвучыт тото назвиско. Для декотрых – маестро, авторытет і приятель, для нас вшыткых – великій любитель рідного і выхователь вельох поколінь сьпіваків, гудаків, дырыгентів – і передо вшыткым – робітників на культурній і церковній ниві. Послухайте про флорынчана, якій попри ріжны трудности ціле своє жытя присвятил музыці і праці на благо нашого народа.
Програм в Радіо Лемко – пятниця о год. 19.00, повторіня – субота о год. 21.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Profesor Michał Duda – wielu serce mocniej zagra i na myśl przyjdą ciepłe wspomnienia, kiedy zabrzmi to nazwisko. Dla niektórych – maestro, autorytet i przyjaciel, dla nas wszystkich – wielki patriota i wychowawca wielu pokoleń śpiewaków, muzyków, dyrygentów – i przede wszystkim – robotników na niwie kulturalnej i cerkiewnej. Posłuchajcie audycji o florynczaninie, który mimo wielu przeszkód całe swoje życie poświęcił muzyce i pracy dla dobra narodu.

Program w Radio Lemko – piątek o godz. 19.00, powtórka – sobota o godz. 21.00.

prof. Duda

 

* Łemkowskie Jeruzalem * Лемківский Єрусалим *

Zjednoczenie Łemków oraz artyści zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu XV „Łemkowskie Jeruzalem”
AUTOPORTRET POTRÓJNY
w piątek 23 października 2015 r., godz. 18.00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, Plac Dworzysko 5, Gorlice
wystawa potrwa do 27.11.2015 r.
w programie wieczoru koncert zespołu DŻERUZA
————————————–
О’бєднання лемків и артисти запрашают на отвертя вистави XV «Лемківский Єрусалим»
ПОТРІЙНИЙ АВТОПОРТРЕТ
в п’ятницю 23 жовтня 2015р., год. 18.00
Центр культури ім. Б. І. Антонича. пл. Двориско 5, Горлиці
вистава чинна до 27.11.2015
в програмі вечера концерт гурту ДЖЕРУЗА

Jeruzalem

* „Dom na wzgórzu” w Mochnaczci Nyżni * „Dom na wzgórzu” в Мохначці Нижній *

Сердечні запрашаме Вас на Остатки!
Забава одбуде ся 21.11 o г. 20.00 в салі банкєтовiй „Dom na wzgórzu” в Мохначці Нижній. Заграт для нас амсамбль Юнo зo Словациі.
Ціна білетy 75 зл в тым гарячы стравы і студены закускы.
Замовліня білетів в Гриця: 509 508 205
Не дайте ся просити!
———————–
Serdeczni zapraszame Was na Ostatky!
Zabawa odbude sia 21.11. o h. 20:00 w sali bankietowi „Dom na wzgórzu” w Mochnaczci Nyżni. Zahrat dla nas ansambl Juno zo Słowacji.
Cina biletu 75 zł w tym horiaczy strawy i studeny zakusky.
Zamowlinia biletił w Hryca: 509 508 205
Ne dajte sia prosyty!

ostatki

* В Лемку сила ! * W Łemku siła ! *

Просиме Вас на найближшу авдицию, в котрій нашым госьцьом буде тренер персональний, любитель всякой активности, правдивий Лемко і порядний ґазда – Лукаш Слива :-) Дізнате ся, чым є калістеніка і як тото вкусити ;-) Побесідуєме о тренінґу з тягаром власного тіла, цьвічынях в стодолі діда на поді і золотых принципах проґресу.
Слухайте нас в понедільок о год. 19.00 або в віторок о 21.00.
В Лемках сила!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Zapraszamy Was na najbliższą audycję, w której naszym gościem będzie trener personalny, wielbiciel wszelakiej aktywności, prawdziwy Łemko i porządny gazda – Łukasz Śliwa :-) Dowiecie się, czym jest kalistenika i jak to ugryźć ;-) Porozmawiamy o treningu z masą właśnego ciała, ćwiczeniach na strychu stodoły dziadka i złotych zasadach progresu.
Słuchajcie nas w poniedziałek o godz. 19.00 albo we wtorek o 21.00.
W Łemkach siła!

W_Lemku_syla

* Ватряний дебют * Watrowy debiut *

Были сте на тогорічній Лемківскій Ватрі на Чужыні? Перший раз для нашой публикы выступил ансамбль „Крамбабуля” з Познаня. Кєд сте не віділи – справдте тото! А кєд сте гын были – поглядайте себе і знайемых :-) Была енергія! Публикуйте і переказуйте єй далі!
А уж недовго в нашым радіо інтервю зо справцями того позитивного замішаня :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Byliście na tegorocznej Łemkowskiej Watrze na Obczyźnie? Pierwszy raz dla naszej publiki wystąpił zespół KRAMBABULA z Poznania. Jeśli nie widzieliście – sprawdźcie to! A jeżeli byliście tam – poszukajcie siebie i znajomych :-) Była energia! Publikujcie i przekazujcie ją dalej!
A już niebawem w naszym radiu wywiad ze sprawcami tego pozytywnego zamieszania

* Mała Cerkiew Wielkich Ludzi ! * Мала Церков Велькых Люди ! *

Тым разом Радіо-Лемко заберат Вас до Самборя, на Нижнім Шлеску, до Малой Церкви Велькых Люди, де в суботу 12-го вересня 2015 рока, Высокопреосвященнійший Кыр Єремія, в присутности священників з сусідніх парафій, посвятил камін під будову новой церкви в Самборю. Запрашаме до выслуxаня аудициі, в котрій медже інчыма почуеме бесіду з п. Любомиром Жерелік, найстаршом парафіянком і о. Ігорьом Габуром, парохом Самбірской парафіі. Запрашаме на сторону інтернетову www.cerkiew-samborz.pl, де найдете знимкы з поступів будовы церкви. А кєд дахто хотіл бы помочы в даякій спосіб, на стороні найде вшыткы потрібны ґу тому інформациі.

Радiо-Лемко, неділя, год. 20.00
Повторiня аудициi в понедільок о год. 19.00
——————————————————
Tym razem Radio-Lemko zabiera Was do Samborza, na Dolnym Śląsku, do Małej Cerkwi Wielkich Ludzi, gdzie w sobotę 12-go września 2015 roku, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jeremiasz, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, w obecności księży z sąsiednich parafii poświęcił kamień pod budowę nowej cerkwi w Samborzu. Zapraszamy do wysłuchania audycji, w której usłyszymy między innymi rozmowę z p. Lubomirą Żerelik, najstarszą parafianką i ks. Igorem Haburą, proboszczem samborskiej parafii. Zapraszamy na stronę internetową www.cerkiew-samborz.pl. Gdzie znajdziecie zdjęcia z budowy cerkwi. A jeśli ktoś chciałby pomóc w jakikolwiek sposób na stronie znajdzie wszystkie potrzebne do tego informacje.

Radio-Lemko, niedziela, godz. 20.00
Powtórka audycji w poniedziałek o godz. 19.00

Mała cerkiew

* За медом до Пшемкова ! * Do Przemkowa po miód ! *

Каждого рока в невелькым місті на Нижнім Шлеску переходит найвекше в регіоні выдаріня пчелярів. Як ся медже Лемками бесідує „Пшемків – столиця Лемків”, то і там, на Святі Меду і Вина не могло іх бракнути. В аудициі почуєте фрагменты выступу ансамблю „Ластівочка” і сьпів хористів грекокатолицкой церкви під покровом свв. Космы і Дамяна під час екуменічной службы. Побесідуєме з господарьом – головом міста, Паном Єжым Щупаком, а лемківскы пчелярі оповідят нам тото і сесе о своій роботі :-) В нашым програмі представникы Чужыны і Лемковины – Дорота Хомяк з Цєцішова б. Шпротавы і Петро Кащак з сыном Павлом зо Ждыні.

Щыро просиме на аудицию в четвер о год. 19.00, повторіня в неділю о год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Każdego roku w niewielkim mieście na Dolnym Śląsku odbywa się największe w regionie wydarzenie pszczelarskie. Jak się mawia między nami „Przemków – stolica Łemków”, więc i tam, na Święcie Miodu i Wina nie mogło ich zabraknąć. W audycji usłyszycie fragmenty występu zespołu „Łastiwoczka” oraz śpiew chórzystów greckokatolickiej cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana podczas mszy ekumenicznej. Porozmawiamy z gospodarzem – burmistrzem, Panem Jerzym Szczupakiem, a łemkowscy pszczelarze opowiedzą to i owo o swojej pracy :-) W naszym programie przedstawiciele Obczyzny i Łemkowszczyzny – Dorota Chomiak z Cieciszowa k. Szprotawy oraz Piotr Kaszczak z synem Pawłem ze Zdyni.

Serdecznie zapraszamy na audycję w czwartek o godz. 19.00 i powtórkę w niedzielę o godz. 13.00.

Miód

* Вертаме на Ватру * Wracamy na Watrę *

Переносиме ся на хвильку до Михалова, де на ХХХV Лемківскій Ватрі на Чужыні заграл для Вас ансамбль „Надія”. Почуйте зас тоту енергію і посмотрте, як чудово ся бавит публика на іх концертах :-) Гарантуєме позитыв !
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Przenosimy się na chwilę do Michałowa, gdzie na XXXV Łemkowskiej Watrze na Obczyźnie zagrał dla Was zespół NADIJA. Poczujcie znów tę energię i zobaczcie, jak wspaniale publiczność bawi się na ich koncertach :-) Gwarantujemy pozytyw !