* Рахує ся лем тото, жебы вшытко робити з серцьом / Liczy się tylko to, by robić wszystko z sercem *

Просиме вшыткых прекрасьні на бесіду з Дарийом „Текльом” Кузяк, молодом Лемкыньом, котра свою пасию, яком єст музика, замінят в чын. Дария оповіст шырше о своіх зацєкавлінях, композиторскім концерті в Музичній Академіі во Вроцлавю, Кычері і новім проекті пн. н’лем folk. На конец авдициі премєра твору молодой артисткы. Не може Вас з нами бракнути!

Емісия в пятницю 1.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy wszystkich na rozmowę z Darią „Teklą” Kuziak, młodą Łemkinią, która swoją pasję, jaką jest muzyka, przekuwa w czyn. Daria opowie szerzej o swoich zainteresowaniach, koncercie kompozytorskim w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Kyczerze i nowym projekcie pod nazwą н’лем folk. Na koniec audycji usłyszycie relację z premiery kompozycji młodej artystki. Nie może Was z nami zabraknąć.

Emisja w piątek 1.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

 Фот. Юлія Кузяк / Fot. Julia Kuziak

* Бесіда з п. Анном Воробель / Wywiad z p. Anną Worobel *

Дорогы слухачы, просиме Вас не чергову бесіду з циклю „Бер внуку мікрофон в руку”. Богатырком проґраму буде пані Анна Воробель з дому Старанкович, яка родом з Бортного. В авдициі почуєте о давных часах в лемківскым селі і повыселенчым жытю в Лісьцу на Нижнім Шлеску. Здавало бы ся, же молоды не цєкавлят ся тым, што оповідат старше поколіня, а нас пятеро слухали сме оповісти з вельком увагом. Красьні дякуєме нашым камаратам — Марґареті Кєц, Мілі Ґардоцкі і Андрийови Прибыло — за спільну візиту в пані Анны. То вдякы ним повело нам ся записати цінний материял, до выслуханя котрого щыро Вас просиме.

Зо взгляду на його долгіст рішыли сме поділити бесіду на 2 части, котры емітуваны будут окремо.

І част — премєра в віторок (28.11) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.
ІІ част — премєра в середу (29.11) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy słuchacze, zapraszamy Was na kolejny wywiad z cyklu „Ber wnuku mikrofon w ruku”. Bohaterką programu będzie pani Anna Worobel z domu Starankowycz, pochodząca z Bartnego. W audycji usłyszycie o dawnych czasach łemkowskiej wsi i powysiedleńczym losie w Liścu na Dolnym Śląsku. Zdawałoby się, że młodzi nie interesują się tym, o czym opowiada starsze pokolenie, a nas pięcioro słuchało opowieści z wielką uwagą. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom — Margarecie Kiec, Emilii Gardocki i Andrzejowi Przybyło — za wspólną wizytę u pani Anny. To dzięki nim udało nam się zebrać cenny materiał, do wysłuchania którego serdecznie Was zapraszamy.

Ze względu na jego długość zdecydowaliśmy się podzielić wywiad na 2 części, które emitowane będą oddzielnie.

I część — premiera we wtorek (28.11) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.
ІІ część — premiera w środę (29.11) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Фот. Марґарета Кєц / Fot. Margareta Kiec

Фот. Міля Ґардоцкі / Fot. Emilia Gardocki

* Еротизм в сьпіванках / Erotyzm w piosenkach *

Просиме на авдицию з попрьом! Як ся дахто ганьбит, то повіме, же буде о пташках і пчілках. Побесідуєме о тім, о чім ся на Лемковині не гварило. Бо Лемків находили в капусті або боцан іх приносил. Не знали сте? А чом бы мало быти інакше, кед в ниякім селі ани ся не цюпали, ани зо собом не спали, ани ся бочкати не было коли, бо тілко роботы на ґаздівці… Хоц ся не ґадало, то ся сьпівало! А мы Вам тото представиме.

Просиме на проґрам о еротизмі в лемківскых сьпіванках. Премєра в пятницю 24.11 о годині 22:00. Повторіня в суботу і неділю тіж о 22:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję z pieprzem! Jak ktoś jest nieśmiały, to niech będzie, że o ptaszkach i pszczółkach. Porozmawiamy o tym, o czym na Łemkowszczyźnie się nie mówiło. Bo Łemków przecież znajdowano w kapuście albo bocian ich przynosił. Nie wiedzieliście? A niby czemu miało być inaczej, skoro w żadnej wsi ani się nie całowali, ani ze sobą nie spali, ani się nie obłapiali, bo tyle pracy było na gospodarstwie… Choć się nie mówiło, to się śpiewało! A my Wam to przedstawimy.

Zapraszamy na program o erotyzmie w łemkowskich piosenkach. Premiera w piątek 24.11 o godzinie 22:00. Powtórki w sobotę i niedzielę również o 22:00.

* Молодым ся хоче! / Młodym się chce! *

Здавало бы ся, же молоды Лемкы небарз хцут діяти в сфері культуры і суспільности. Кєд тілко розрывок, атракций і надмір пропозиций з каждой страны, ани не позерают на своє… А праві ні! Зачудували бы сте ся, як актывны бывают молоды. І не ходит о тото, же ся не ганьблят признати, але вказуют ся, повідают голосно, кым сут i берут справы орґанізацийны в своі рукы. Лем треба ім довірити, дозволити на тото і дати простір до діяня. О тім будеме бесідувати з Наталійом Гладик, членом Об’єднання Лемків і Центру Культуры ім. Б. І. Антонича, котра од наймолодшых років бере участ в лемківскых ініциятывах.

Просиме на емісию в четвер 23.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zdawało by się, że młodzi Łemkowie niezbyt chcą działać w sferze kultury i społeczności. Skoro jest tyle rozrywek, atrakcji i nadmiar bodźców z każdej strony, nawet nie spoglądają na swoje… A właśnie nie! Zdziwilibyście się, jak aktywni bywają młodzi. I nie chodzi o to, że się nie wstydzą przyznać, ale pokazują się, mówią głośno, kim są i biorą sprawy organizacyjne w swoje ręce. Tylko trzeba dać im kredyt zaufania, pozwolić na to i wskazać przestrzeń do działania. O tym będziemy rozmawiać z Natalią Hładyk, członkiem Zjednoczenia Łemków i Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, która od najmłodszych lat angażuje się w łemkowskie inicjatywy.

Zapraszamy na emisję w czwartek 23.11. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Фот. Бартош Кєлтыка / Fot. Bartosz Kiełtyka

* Отрясины во Вроцлавю / Otrzęsiny we Wrocławiu *

Каждий хто студиює, або закінчыл уж свою мандрівку, знат як тяжкій быват перший рік. Новы люде, нове середовиско, новы звыкы. Справдили сме, як іде нашым першорічнякам. Дебютанты оповіли нам, як радят собі зо студенцкыма обовязками, ци сами собі варят і де видят себе за невелькій час. Котята остали тіж підданы тестови на стародавны лемківскы слова, а і дознали сме ся, хто знат на памят взір хемічний кропкы. Не може Вас з нами бракнути!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Każdy kto studiuje bądź zakończył już swoją przygodę wie jak ciężki bywa pierwszy rok. Nowi ludzie, nowe otoczenie, nowe przyzwyczajenia. Sprawdziliśmy jak radzą sobie nasi pierwszoroczniacy. Debiutanci opowiedzieli nam jak radzą sobie ze studenckimi obowiązkami, czy sami sobie gotują i gdzie widzą siebie w niedalekiej przyszłości. Kociaki zostali poddani testowi na klasyczne łemkowskie słowa a i dowiedzieliśmy się kto pamięta na pamięć wzór chemiczny „Kropki”. Nie może Was z nami zabraknąć. Premiera audycji odbędzie się w piątek o godzinie 20 a powtórzenia w sobotę oraz niedzielę o tej samej porze.

Джерело / Źródło: pixabay.com

* Бортняньскій – бо з Бортного! / Bortniański – bo z Bartnego! *

Просиме на оповіст о жытю Митра Штефановича Бортняньского, котрого коріня сігат аж на Лемковину. Будете могли ся дознати дакус о тім знаменитім композиторі, його сьвітовых вандрівках ци реляциях з царицьом. Коротка лекция істориі в музичній оправі скомпонуваній през самого Бортняньского.

Проґрам емітуєме в четвер 15.11 о 20:00, а повторіня в суботу и неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na opowieść o życiu Dymitra Bortniańskiego, którego korzenie sięgają aż na Łemkowszczyznę. Będziecie mogli się dowiedzieć czegoś o tym znamienitym kompozytorze, jego światowych wędrówkach czy relacjach z carycą. Krótka lekcja historii w muzycznej oprawie skomponowanej przez samego Bortniańskiego.

Emisja programu w czwartek 15.11 о 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Джерело / Źródło

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Дмитрий_Бортнянский.jpg

* Памят святых Космы і Даміяна / Pamięć świętych Kosmy i Damiana *

14 листопада празднуєме памят святых безсребренників і чудотворців Космы і Даміяна, якы ціле жытя през поміч потрібуючым служыли Богу. Просиме на авдицию, в котрій приближыме Вам іх історию. Почуєте тіж о тім, як святы братя лічыли хвороты тілесны і духовы, дознате ся, о што найчастійше молят ся до них люде.

Емісия проґраму 14 листопада (віторок) о 20:00. Повтаряме в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

14 listopada czcimy pamięć świętych darmoleczących i cudotwórców Kosmy i Damiana, którzy całe życie poświęcili służbie Bogu, pomagając potrzebującym. Zapraszamy na audycję, w której przybliżymy Państwu ich historię. Usłyszycie również o tym, jak święci bracia leczyli choroby cielesne i duchowe oraz dowiecie się, o co najczęściej modlą się do nich ludzie.

Emisja programu 14 listopada (wtorek) o 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Святы Косма і Даміян / Święci Kosma i Damian

* Тепер не така природа / Teraz przyroda już nie taka *

Просиме Вас на другу част бесіды з паном Штефаном Дзямбом – найстаршым мешканцьом Ждыні. По споминах тяжкой долі выселеных Лемків пришол час на образ села сперед акциі „Вісла”. Пан Штефан оповіли нам, як розвинена была Ждыня, де стояла школа, жыдівска корчма і тартак. Буде тіж о тім, як ся жыло ждынянам в вельокультуровім середовиску, як ходили на ярмакы і по коляді. Не бракне анеґдот з жытя простых люди і рефлексий о змінах в природі.

Як ся давно ґаздувало в Ждыни? Почуєте в другій части бесіды з паном Штефаном Дзямбом. Емісия проґраму в середу (8.11) о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na drugą część wywiadu z panem Stefanem Dziambą– najstarszym mieszkańcem Zdyni. Po wspomnieniach ciężkiego losu wysiedlonych Łemków przyszedł czas na obraz wsi sprzed akcji „Wisła”. Pan Stefan opowiedział nam, jak rozwinięta była Zdynia, gdzie stała szkoła, karczma żydowska i tartak. Będzie również o tym, jak żyło się mieszkańcom Zdyni w wielokulturowym środowisku, jak chodzili na jarmarki i po kolędzie. Nie zabraknie anegdot z życia prostych ludzi i refleksji o zmianach w przyrodzie.

Jak dawniej gospodarzono w Zdyni? Usłyszycie w drugiej części wywiadu z panem Stefanem Dziambą. Emisja programu w środę (8.11) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Fot. Lemko TV

* Наша істория єст барз долга і цілий час невесела / Nasza historia jest bardzo długa i ciągle niewesoła *

То слова пана Штефана Дзямбы, найстаршого мешканця Ждыні. Стрітили сме ся з нима літом, нашли для нас кус часу, жебы оповісти о Лемковині. Хоц бесідували сме о селі, церкви, ремеслах, ґаздуваню, колядуваню і як то Лемкы жыли разом з Жыдами і Циґанами, пан Штефан фурт вертали до тяжкых спомин з часів акциі „Вісла”. Рішыли сме поділити нашу бесіду і представити ю в двох частях.

Першу авдицию посвячену выселіню почуєте в понедільок (6.11) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

To słowa pana Stefana Dziamby, najstarszego mieszkańca Zdyni. Spotkaliśmy się z nim latem, znalazł dla nas czas, by opowiedzieć o Łemkowszczyźnie. Choć rozmawialiśmy o wsi, cerkwi, rzemiosłach, gospodarce, kolędowaniu i jak to Łemkowie żyli razem z Żydami i Cyganami, pan Stefan wciąż powracał do ciężkich wspomnień z czasów akcji „Wisła”. Zdecydowaliśmy się podzielić nasz wywiad i zaprezentować go w dwóch częściach.

Pierwszą audycję poświęconą wysiedleniu usłyszycie w poniedziałek (6.11) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Пан Штефан Дзямба і Оксана Грабан / Pan Stefan Dziamba i Oksana Graban

* Серед Гамерикы корчма мурувана / W Ameryce karczma murowana *

Еміґранцка сьпіванка – веселіст і жаль в єднім? Побесідуєме о тім, як подорожували, працювали і жыли еміґранты в Гамериці і не лем. Послухаме, як родина і люба фраірка чекали хлопчысків на рідній земли. А вшытко на основі сьпіванок, з якых дознаме ся, хто был як малий робачок і як жены знали ґаздувати дулярями, што іх хлопы щедро посылали зза Велькой Млакы до старого краю. Буде тіж конкурс, бо файні о музиці радити, та іщи файніше – музику дістати!

Слухайте в пятницю 3.11 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Pieśń emigracyjna – radość i żal w jednym? Porozmawiamy o tym, jak podróżowali, pracowali i żyli emigranci w Ameryce i nie tylko. Posłuchamy, jak rodziny i ukochane dziewczyny czekały na kawalerów w ojczystym kraju. A wszystko to na podstawie pieśni, które opowiedzą nam, kto był jak mały robaczek i jak żony umiały zagospodarować dolary, szczodrze słane przez mężów zza Wielkiej Wody do starego kraju. Nie ominie nas też konkurs, bo o muzyce fajnie jest opowiadać, ale jeszcze fajniej muzykę wygrać!

Słuchajcie w piątek 3.11 o godz. 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę 20:00.

Знимка: Еміґранты на Ellis Island в 1892 році
Fotografia: Emigranci na Ellis Island w 1892 roku