* Лемківска Ватра на Чужыні * Łemkowska Watra na Obczyźnie *

watra
Юж в тоту пятницю Лемкы зіхают ся до Михалова, штобы 34. раз розпалити там ватру.
Щыро заохочуєме і запрашаме взяти участ!
Детальний програм найдете гев: http://www.watramichalow.pl/lem/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Już w ten piątek Łemkowie zjadą się do Michałowa, żeby po raz 34. rozpalić tam watrę.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału!
Szczegółowy program znajdziecie tutaj: http://www.watramichalow.pl

* Wysowa TV i Radio-Lemko – Watra Zdynia 2014 wywiady – zobacz koniecznie ! *

Радiо-Лемко і Висова ТВ презентує реляцию з Ватри в Ждыни.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Radio-Lemko i Wysowa TV prezentują relację z Watry w Żdyni.

Zobacz swoich znajomych, zobacz siebie, zobacz Lemko :-)

* ХХIV Лемкiвска Ватра в Лугах * XXIV Łemkowska Watra w Ługach *

Watra Ługi
Już 24. raz w Ługach rozpalimy Łemkowską Watrę, razem z Watrą rozpalą się serca Łemków, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji.
Zgodnie ze zwyczajem w piątek scenę opanują młode, energiczne zespoły, zagrają dla Was m.in. 7Kropka, Burjan i Coolbaba.
Gwiazdą wieczoru będzie ukraińska grupa ASTARTA, a do zabawy będzie przygrywać Trojanda.
Po pełnym wrażeń piątku zbierajcie siły, nie może Was zabraknąć w sobotę!
Gości Watry przywitają najmłodsi artyści zespołu Lemko Tower Junior, swój program taneczny zaprezentuje Krajna, a zagrają i zaśpiewają Olek i Jola, Roztoka, Prypadok i Lemko Tower. Gwiazda wieczoru przyjedzie do nas ze Słowacji, to będzie pierwszy koncert Rusín Čendeš Orchestry na scenie Watry!
W tym roku Watra wraca na swoje dawne miejsce, plac festiwalu odremontowano. Będą dostępne łazienki z prysznicami, a nawet parking z możliwością podłączenia przyczepy do ELEKTRYKI!
Oprócz koncertów czeka na Was morze (a może jezioro?) atrakcji! Można będzie popływać kajakami!
Dzieci będzie zabawiał Chowaniec, który przygotował dla najmłodszych gry i konkursy.
Żeby dorosłym nie było smutno, dla nich też będzie konkurs. Zbierzcie rodziny i zgłaszajcie się do nas podczas trwania Watry. Do wygrania piwko i Kiełbasa Prezesa.

O wszystkich aktualnościach będziemy Was informować!
Ługi na Was czekają!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Уж 24. раз в Лугах розпалиме Лемківску Ватру, разом з Ватром розпалят ся серця Лемків, для котрых зрыхтувалисме вельо атракций.
Згідні зо звичайом в пятницю ватряну сцену опануют молоди, енергійни ансамблі, заграют для Вас м.ін.: 7КРОПКА, БУРЯН, CoolБАБА.
Зьвіздом вечера буде украіньска група АСТАРТА, а до забавы пригривати буде ТРОЯНДА.
По повной вражень пятниці зберайте сили, не може Вас бракнути і в суботу!
Госьців Ватри привытают наймолодшы артисти з ансамблю LEMKO TOWER JUNIOR, свій танцювальний програм запрезентує КРАЙНА, заграют і засьпівают тіж ОЛЕК і ЙОЛЯ, РОЗТОКА, ПРИПАДОК і LEMKO TOWER. Зьвізда вечера приіхат до нас зо Словаків, то буде перший концерт Rusín Čendeš Orchestry на ватряной сцені!
Того рока Ватра вертат на своє давне місце, пляц фестівалю одремонтувано. Доступни будут лазничкы з пришніцамы, а навет паркінґ з можливостьом підлучыня причепкы до електрикы.
Крім концертів жде на Вас море (а може озеро?) атракций! Мож буде попливати каякамы
Діти забавляти буде Хованец, котрий зрыхтувал для наймолодшых гры і конкурсы.
Штобы дорослим не было смутно, для них тіж будеме мати конкурс. Зберайте ся родинамы і зголошайте під час Ватри! До выграня пивце і Кобаса Презеса.

О вшыткых новинках будеме Вас інформувати.
Луги ждут Вас!