* Де на Маланку? / Dokąd na Małankę? *

До Маланкы іщы дуже часу, але кєд хочеш мати певне місце при столику, вартат подумати о тім уж тепер. Знаш де будеш святкувати Новий Рік? Передставляме пару пропозиций.

– – – – – – – – – – –

Do Małanki jeszcze sporo czasu, ale jeśli chcesz mieć pewne miejsce przy stoliku, warto pomyśleć o tym już teraz. Wiesz, gdzie będziesz świętować Nowy Rok? Przedstawiamy kilka propozycji.

2017

ВРОЦЛАВ / WROCŁAW

Коли і де / Kiedy i gdzie ===> 13.01, NOT, ul. Piłsudskiego 74

Грає / Gra ===> Водограй / Wodohraj

Ціна листка / Cena biletu ===> 130 PLN

Контакт / Kontakt ===> Aleksandra Rewak – tel. 731 747 353, Daniel Nikończuk – tel. 697 909 494

  • Резервация до 24 грудня!

malanka_rudna

РУДНА / RUDNA

Коли і де / Kiedy i gdzie ===> 13.01, Centrum Kultury w Rudnej, ul. Wesoła 13

Грає / Gra ===> Троянда / Trojanda

Ціна листка / Cena biletu ===> 130 PLN

Контакт / Kontakt ===> tel. 605 171 794, 605 597 812

malanka-murzynowo

МУЖЫНОВО / MURZYNOWO

Коли і де / Kiedy i gdzie ===> 14.01, Sala Wiejska w Murzynowie

Грає / Gra ===> Троянда / Trojanda

Ціна листка / Cena biletu ===> 130 PLN

Контакт / Kontakt ===> Olga Dziubińska tel. 530 000 915, Andrzej Dzwończyk tel. 511 629 569

  • Зобраны грошы переказаны будут на ремонт церкви в Ґожові. / Dochód przekazany będzie na remont cerkwi w Gorzowie Wlkp.

malanka-kopia

МОХНАЧКА НИЖНЯ

Коли і де / Kiedy i gdzie ===> 13.01, Dom na Wzgórzu

Грає / Gra ===> Юно / Juno (Słowacja)

Ціна листка / Cena biletu ===> 130 PLN

Контакт / Kontakt ===> Grzegorz Świątkowski, tel. 509 508 205

* Кычерякы на 25-літя / Kyczeriacy na 25-lecie *

 

„Кычера” то лемківскій ансамбль, котрий мал нагоду подорожувати по цілым сьвіті і презентувати нашу культуру. Індиі, Індонезия, Ірак… то лем декотры місця, де люде дознали ся, кым сут Лемкы. Выдавництво, найвекша в Польщи лемківска бібліотека, фестіваль „Сьвіт під Кычером” – цілий ряд діянь організациі, бо „Кычера” то не лем ансамбль пісні і танця, але тіж місце выхованя молодых Лемків і актывного культивуваня традициі предків.

Щыро просиме на авдицию посвячену 25-літю Лемківского Ансамблю Пісні і Танця „Кычера”. В головных ролях теперішні і бывшы його члены. Оповідят о своіх споминах і рефлексиях. В репортажу м.ін. о іх початках, чым для них є „Кычера” і чого жычат ансамбльови на наступны рокы діяльности.

На стрічу з Кычеряками просиме в середу (30.11) о год. 20:00, повторіня емітуваны будут в суботу і неділю (3-4.12) о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

„Kyczera”  to łemkowski zespół, który miał okazję podróżować po całym świecie i prezentować naszą kulturę. Indie, Indonezja, Irak… to tylko niektóre miejsca, gdzie ludzie dowiedzieli się, kim są Łemkowie. Wydawnictwo, największa łemkowska biblioteka w Polsce, festiwal „Świat pod Kyczerą” – to cały szereg działań organizacji, bo „Kyczera” to nie tylko zespół pieśni i tańca, ale miejsce wychowania młodych Łemków i aktywnego kultywowania tradycji przodków.

Serdecznie zapraszamy na audycję poświęconą 25-leciu Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”. W głównych rolach jego obecni i byli członkowie. Opowiedzą o swoich wspomnieniach i refleksjach. W reportażu m.in. o ich początkach, czym dla nich jest „Kyczera” i czego życzą zespołowi na kolejne lata działalności.

Na spotkanie z Kyczeriakami zapraszamy w środę (30.11) o godz. 20:00, powtórki emitowane będą w sobotę i niedzielę (3-4.12) o godz. 20:00.

kyczera-sycylia

Выступ „Кычеры” на Сицилиі. / Występ „Kyczery” na Sycylii.

* Єдніст в ріжнородности / Jedność w różnorodności *

Краківскє Брацтво Православной Молодежы просит на музычний спектакль пн. „Єдніст в ріжнородности”. Представліня буде 27 листопада (неділя), о год. 12:00, в парафіяльных певницях Церкви Успіня Божой Матери при ул. Шпытальній 24 в Кракові. Вступ вільний.

– – – – – – – – – – – – – – –

Krakowskie Bractwo Młodzieży Prawosławnej zaprasza na spektakl muzyczny pt. „Jedność w różnorodności”. Spektakl odbędzie się 27 listopada (niedziela), o godz. 12.00, w piwnicach parafialnych Cerkwi pw. Zaśnięcia Marii Panny przy ul. Szpitalnej 24 w Krakowie. Wstęp wolny.

ednosc-w-roznorodnosci

* Сиберия очами Лемкынi / Syberia oczyma Łemkini *

Думал єс даколи, як выглядат жытя на Сибериі? Ци пришла ти до головы думка, жебы одвидити нашых сусідів, але боіш ся морозу? Маш нагоду переламати леды і выбрати ся гын з Наталіом Ціолком – любительком всходу, котра в своій авдициі забере Вас на прогульку по сиберийскых доріжках і поділит ся з вами практыком з гвасных подорожи. Оповіст медже іншыма о звычаях, кухни, ментальности і даст вам цінны рады, котры вартат знати, жебы добрі розуміти нашых всхідніх братів.

Вшыткых любителів росийской культуры і люди цєкавых сьвіта просиме на авдицию в понедільок (21.11) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (26-27.11) о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda życie na Syberii? Czy przyszło Ci na myśl, żeby odwiedzić naszych sąsiadów, ale boisz się mrozu? Masz okazję przełamać lody i wybrać się tam z Natalią Ciołką – pasjonatką wschodu, która w swojej audycji zabierze was na spacer po syberyjskich ścieżynkach i podzieli się doświadczeniem z własnych podróży. Opowie między innymi o zwyczajach, kuchni, mentalności i da Wam cenne rady, które warto znać, by zrozumieć naszych wschodnich braci.

Wszystkich pasjonatów rosyjskiej kultury i osoby ciekawe świata zapraszamy na audycję w poniedziałek (21.11) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (26-27.11) o godz. 19:00.

20160219_135819

* Похоронны традициі в Лемків / Tradycje pogrzebowe u Łemków *

Думали сте даколи, чым для нашых предків была смерт і як жегнали ся з тым сьвітом? До гнеска не лишыло ся дуже звычаів звязаных з гмераньом і похороном, тепер юж ся іх не практикує. Чом не бесідувати в голос о смерти? Прецін для нашых дідів было то доцяп натуральне, звыкли до ньой. Марта Грабан-Бутрин посьвятила свою наукову працю гвасьні тій незбаданій сфері культуры Лемків, а о своіх спостережынях оповіла на стрічи в Центрі Культуры Антонича в Ґорлицях. Материял є барз обшырний, але і надзвычай цєкавий! Зато рішыли сме представити цілий ряд аспектів і створити цикль трьох авдиций для той темы. Зачудуєте ся, о векшости вірувань певно ани сте не чули!

* Выклад выголошений в польксым языку, зобраны материялы цитуваны в в оригіналі – по лемківскы.

Емісия програмів о похоронных традициях:

Част 1. – середа (16.11) о год. 20:00

Част 2. – четвер (17.11) о год. 20:00

Част 3. – пятниця (18.11) о год. 20:00

Повторіня в суботу і неділю (19-20.11), емітуваны по собі, о год. 19:00, 20:00 і 21:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Pomyśleliście kiedyś, czym dla naszych przodków była śmierć i jak żegnali się z tym światem? Do dziś nie zachowało się zbyt wiele zwyczajów związanych z umieraniem i pogrzebem, obecnie się ich nie praktykuje. Czemu nie mówić na głos o śmierci? Przecież dla naszych dziadków to coś zupełnie oczywistego, byli z nią oswojeni. Marta Graban-Butryn poświęciła swoją naukową pracę właśnie tej niezbadanej sferze kultury Łemków, a o swoich spostrzeżeniach opowiedziała na spotkaniu w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach. Materiał jest bardzo obszerny, ale jednocześnie nadzwyczaj ciekawy! Dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić cały szereg aspektów i stworzyć cykl trzech audycji dla tego tematu. Będziecie zaskoczeni, o większości wierzeń pewnie nawet nie słyszeliście!

* Wykład wygłoszony w języku polskim, zebrane materiały cytowane w oryginale – po łemkowsku.

Emisja programów o tradycjach pogrzebowych:

Część 1. –  środa (16.11) o godz. 20:00

Część 2. –  czwartek (17.11) o godz. 20:00

Część 3. – piątek (18.11) o godz. 20:00

Powtórki w sobotę i niedzielę (19-20.11), emitowane po sobie, o godz. 19:00, 20:00 і 21:00.

porzeb_gladyszow_min

Похорон в Ґладышові, 1937.
Джерело: архів Марты Грабан-Бутрин.

Pogrzeb w Gładyszowie, 1937.
Źródło: archiwum Marty Graban-Butryn.

 

* Там на горі черешенька – рецензия / Tam na hori czereszeńka – recenzja *

… то архівальны награня проф. Райнфуса,
то люде, котрых юж з нами неє,
то пісьні о нашых предках
і фрагменты нашой істориі.

Просиме на авдицию в Радіо Лемко, в котрій запрезентуєме публикацию Фундациі Стара Дорога.

Емісия в понедільок (14.11) о год. 20:00,
повторіня в суботу і неділю (19-20.11) о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

… to archiwalne nagrania prof. Reinfussa,
to ludzie, których już z nami nie ma,
to pieśni po nich pozostałe,
to pamięć o naszych przodkach
i fragmenty naszej historii.

Zapraszamy na audycję w Radio Lemko, w której zaprezentujemy publikację Fundacja Stara Droga.

Emisja w poniedziałek (14.11) o godz. 20:00,
powtórki w sobotę i niedzielę (19-20.11) o godz. 18:00.

czereszenka

Джерело: „Там на горі черешенька”,
Выдавництво Стара Дорога 2014
– – –
Źródło: „Tam na hori czereszeńka”,
Wydawnictwo Stara Droga 2014

* Сьвіт під Кычером 2016 [ФІЛЬМ] / Świat pod Kyczerą 2016 [FILM] *

Вернеме ся гнеска в часі і перенесеме до Лігниці. Гын кінчыл ся тыжньовий фестіваль „Сьвіт під Кычером”, котрий од 20 років організує Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця „Кычера”. Лемкы і іх гості з цілого світа одвидили місцевости на чужыні і Лемковині, де мешкают нашы люде. Вдякы тому могли сме познати фолькльор народів і меншын з Польщы, Турциі, Індий, Тайвану, Сибериі, Колюмбіі, Палестины. Не бракло тіж нашых братів Руснаків зо Словациі і Сербіі  Было кольорово! Позерайте!
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Cofniemy się dziś w czasie i przeniesiemy do Legnicy. Tam kończył swój bieg tygodniowy festiwal Świat Pod Kyczerą- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, który od 20 lat organizowany jest przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” / ЛАПіТ „Кычера”. Łemkowie i ich goście z całego świata odwiedzili miejscowości na obczyźnie i Łemkowszczyźnie, gdzie mieszkamy. Dzięki temu mogliśmy poznać folklor narodów i mniejszości z Polski, Turcji, Indii, Tajwanu, Syberii, Kolumbii, Palestyny. Nie zabrakło też naszych braci Rusnaków ze Słowacji i Serbii  Było kolorowo! Popatrzcie!

* Не дайме ся депресиі! / Nie dajmy się depresji! *

Темно, студено, сумно, штораз тяжше вставати з постели… Вас тіж допала сезонова депресия?
Послухайте як ся не дати осінній хандрі! В найближшій авдицйі „З гардеробы Мейк Ляйф Лемко” дознате ся, як добрі боронити ся перед злым гумором! Повіме што істи, што пити і што нюхати, жебы добрі ся чути ;)
Осін в добрым настрою – лем в Радіо Лемко! :)

Слухайте нас в пятницю (11.11.) о 20:00, а тых, што мают планну памят, просиме на повторіня в суботу і неділю (12-13.11.) о год. 21:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Ciemno, zimno, smutno, coraz trudniej wstać z łóżka… Was też dopadła sezonowa depresja? Posłuchajcie jak nie dać się jesiennej chandrze! W najbliższej audycji „Z garderoby Make Life Lemko” dowiecie się, jak skutecznie bronić się przed złym humorem! Powiemy, co jeść, co pić i co wąchać, żeby się dobrze czuć ;) Jesień w dobrym nastroju – tylko z Radio Lemko :)

Słuchajcie nas w piątek (11.11.) o 20:00, a zapominalskich i spóźnialskich zapraszamy na powtórki w sobotę i niedzielę (12-13.11.) o godz. 21:00.

medwedyk_lemur

* „Ластівочка” – моє гніздо / „Łastiwoczka”- moje gniazdo *

Продолжаме святкуваня ювілею ЛАПіТ „Ластівочка”. Просиме на другу част реляциі з Хойнова, де мала місце подія 15-літя ансамблю. Почуєме выповіди теперішніх членів. Довідаме ся медже іншыма, як зачала ся іх пригода з ансамбльом, што вносит в іх жытя і чого іх вчыт. Не бракне тіж споминів старшых «діти» Ластівочкы, котры з гнізда уж давно вылетіли.

Емісия програму в середу (9.11.) о год 20.00.
Повторіня в суботу і неділю (12-13.11) о год. 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Kontynuujemy świętowanie Jubileuszu Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Zapraszamy na drugą część relacji z Chojnowa, gdzie miały miejsce obchody 15-lecia zespołu. Usłyszymy wypowiedzi obecnych członków. Dowiemy się między innymi, jak zaczęła się ich przygoda z zespołem, co wnosi w ich życie i czego ich uczy. Nie zabraknie również wspomnień starszych „dzieci” Łastiwoczki, które z gniazda już dawno wyleciały.

Emisja programu w środę (9.11) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (12-13.11) o godz. 20:00.

15lecie_i_x_stricza_20161015-184551

джерело / źródło: http://lastiwoczka.pl/