* Вшыткы дорогы провадят до Ждыні *

Obrazek

Юж 32 раз – з 18 по 20 липня 2014 рока — розпалиме символічний оген Лемківской ватри. В Ждини, лем собі відомим ритмом, зас буде бити серце лемківской культури. Фурт думаме, як догодити Гостям Ватри, як спростати Вашим культурно-музичним сподіваням. Дбаме, жеби триднева програма Ватри вмістила якнайширший контекст культуровий нашой громади, єй богатсво, розмаіття, шануєме специфіку каждого лемківского села чи бесіду даного реґіону Карпат. Лем не легко тото вшитко зробити в 72 години.

В програмі Ватри не забракне концертів, варштатів, авторских спіткань чи простору для наймолодших. Вкрили-зме для Вас фрагмент ватряного неба велич повалом, што дост значущо змінят інфраструктуру об’єкту Лемківской ватри.

На музичній сцені Ватри переплітатся давнє з найсучаснійшим, то ту родятся нови хіти, джінґлі… и фоторгафії до родинних лемківских альбомів. Кєд би то лем фестіваль, а то ищи едукація, інтеграція, вимір трансграничний, познавчий, суспільний и релігійний. Ту родится культура, нови єй прояви, новий стиль и мода. В тим живим людским конґльомераті по роках однаходятся призабити обличчя, а з вчерашнього ворога – надійний товариш.
Жичиме Вам, жеби Вас на Ватрі нич не боліво, но хибаль же ноги од гуляня!

На XXXII ждиньскій сцені виступлят:
– лемківский фольклор представлят, м.ін.: ансамбль пісні и танцю „Руский Керестур” зо Сербії, Ансамбль пісні и танцю „Лемковина” зо Львова, Лемківский ансамбль пісні и танцю „Кичера” з Лігници, ансамбль пісні и танцю „Карпат’янин” з Прешова, хор „Зор’я” з Устя Руского, фольклорний ансамбль „Студенька” з Калуша, фольклорний ансамбль „Розтока” з Рудной, вокальний колектив „Яворина” з Дрогобича, обряди вкаже „Словинка” зо Словинок,

– медже нима дітячи: ансамбль пісні и танцю „Козаки Поділля” з Хмельницкого, „Лемківский перстеник” з Ґладишова, „Ручай” з Маластова, „Лемчатко” з Калуша, „Галицки візерунки” з Чорткова, „Словиночка” зо Словинок, хор „Роса” з Устя Руского,

– в програмі Лемківской ватри виступлят тіж: ансамбль Львівской фільгармонії „Високий Замок”, ансамбль пісні и танцю „Аркан” з Перемишля, танцювальний ансамбль „Горицвіт” – IV ЛО в Лігници, вокальний колектив „Крайка” з Перемишля, народний колектив „Ряшів’ян” з Решова, Софія Федина зо Львова.

– а rock-фольково попідмітуют Вами: „Los Colorados” з Тернополя, „The Vyo” з Києва, „Надія” з Лєшна Вижнього, „Lemko-Tower” зо Стрільців Краєньских, „308” з Ужгорода, „Слов’яни” з Кракова,

– но и што важливе, даде посередині Ватри „Міс Лемковини”!

В програмі авторских спіткань призримеся:
– Епіфану Дровнякови – Никифорови – Ян Тшупек, Йоанна Земанек, Ґжеґож Штвєртня
– „Ruś Krosnieńska” – Себастіан Дубіель-Дмитришин
– “Historia Łemków. Od średniowiecza do czasów współczesnych” и “Działania Wojska Polskiego w południowo-wschodniej Polsce, w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego” – Богдан Гальчак
– Соціологічно-етнографічний панель присвячений тотожности лемків.

Ватру супроводят тіж:
– XX. Лемківска спартакіада
змаганя з пилами, косами чи повереслами
– конкурс „Міс Лемковини”
– VII. Ватрочка для наймолодших
– артистични и музични акції на „Lemko-Street”
– простір для молодих лемківских подруж „Моя Родина”
– з’їзд абсольвентів Лігницкого україньского ліцею
– ювілеї, річниці
– фільми, вистави, презентації

Цне ся Лемковині за Вами !!!

* Absolutne rarytasy – czyli program łemkowskiej Watry. Przeczytaj, zaplanuj wszystko i przyjedź. Będą łemkowie z całego świata. Ty także powinieneś tam być! *

Obrazek

Wszystkie drogi prowadzą do Żdyni. Po raz 32 w dniach od 18 do 20 lipca 2014 roku zapłonie symboliczny ogień Łemkowskiej Watry, a Zdynia po raz kolejny stanie się miejscem tętniącym łemkowską kulturą. Każdego roku stawiamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę, starając się spełnić Wasze kulturalno-muzyczne oczekiwania. Dbamy o to, aby trzydniowy program imprezy ukazywał maksymalnie szeroki kontekst kulturowy naszej społeczności, a tym samym etniczne zróżnicowanie dawnych mieszkańców Karpat. Z drugiej jednak strony mamy świadomość, że  trudno jest pokazać wszystko kiedy ma się  tylko 72 godziny.

Podczas tegorocznej edycji przewidzieliśmy sporo koncertów, konkursów, warsztatów, program dla najmłodszych watrowiczów oraz spotkania autorskie. Oddamy Państwu do użytku nowy obiekt, o który wzbogaciliśmy infrastrukturę obiektu Łemkowskiej Watry.

Muzyczna strona imprezy to przegląd zespołów i tego co aktualne w muzycznym brzmieniu wśród naszych hudaków. Różnorodne i twórcze ujęcie tradycji połączone z elementami kultury współczesnej przyczynia się do szerszego popularyzowania cech wyróżniających naszą kulturę. Watra jest imprezą kulturalną o wymiarze transgranicznym, ma charakter kulturotwórczy, edukacyjny oraz integrujący Łemków rozsianych po całym świecie. Wyróżnikiem jej jest bez wątpienia kontakt z żywą kulturą łemkowską oraz możliwość spotkania się, czasem po latach… Postaramy się spełnić Wasze muzyczne oczekiwania.

Na XXXII żdyńskiej scenie wystąpią między innymi:

– rodzimą kulturę łemkowską zaprezentują, m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Ruskyj Kerestur” z Serbii, Zespół Pieśni i Tańca „Łemkowyna” ze Lwowa, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy, Zespół Pieśni i Tańca „Karpatianyn” z Preszowa, chór „Zoria” z Uścia Gorlickiego, zespół folklorystyczny „Studeńka” z Kałusza, zespół folklorystyczny „Roztoka” z Rudnej, zespół wokalny „Jaworyna” z Drohobycza, zespół obrzędowy „Słowinka” ze Sloviniek,

– w tym zespoły dziecięce, m.in: Zespół Pieśni i Tańca „Kozaky Podilla”, „Łemkiwskyj Perstenyk” z Gładyszowa, „Ruczaj” z Małastowa, „Łemczatko” z Kałusza, „Hałycki wizerunky” z Czortkowa, „Słowinoczka” ze Sloviniek, chór „Rosa” z Uścia Gorlickiego,

– program Łemkowskiej Watry zaszczycą również: zespół Filharmonii Lwowskiej „Wysokyj Zamok”, Zespół Pieśni i Tańca „Arkan” z Przemyśla, zespół taneczny „Horycwit” – IV LO w Legnicy, zespół wokalny „Krajka” z Przemyśla, zespół ludowy „Riasziwian” z Reszova,

– a także soliści i muzycy, m.in: Sofija Fedyna ze Lwowa, Ihor Kreta z Preszowa wraz z solistami, Jarosława Dykaluk z Tarnopola,

– w programie wieczornym wystąpią gwiazdy muzyki rock, folk …: „Los Colorados” z Tarnopola, „The Vyo” z Kijowa, „Nadija” z Leszna Górnego, „Lemko-Tower” ze Strzelec Krajeńskich, „308” z Użhoroda, „Słowiany” z Krakowa,

– oraz sobotni zawsze oczekiwany Konkurs „Miss Łemkowyny”!

W programie spotkań autorskich przyjrzymy się:
– Epifaniuszowi Drowniakowi – Nikiforowi – Jan Trzupek, Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia
– „Ruś Krosnieńska” – Sebastiana Dubiela-Dmytryszyna
– “Historia Łemków. Od średniowiecza do czasów współczesnych” oraz  “Działania Wojska Polskiego w południowo-wschodniej Polsce, w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego” – Bohdan Halczak

– Panel socjologiczno-etnograficzny poświęcony kwestiom tożsamości Łemków

Ponadto imprezie towarzyszą:
– XX. Łemkowska Spartakiada
– Konkursy sprawnościowe
– Konkurs „Miss Łemkowyny”
– VII. Watroczka dla najmłodszych
– akcje artystyczne i muzyczne na „Lemko-Street”
– Konkurs dla młodych łemkowskich małżeństw „Moja Rodyna”
– Zjazd absolwentów Liceum Ukraińskiego w Legnicy
– Obchody rocznicowe i okolicznościowe

Zapraszamy !!!

* Не дайте ся просити ! * Nie dajcie się prosić :) *

Obrazek

Грекокатолицка Парафія під покровом Різдва Івана Хрестителя в Заміницях запрaшат на Лемківскый Кермеш 5 липця 2014 р. Веце iнформациi на фейсбуковым выдарiню. Реляция зо стрiчы уж недолго в Радiо-Лемко.pl !

https://www.facebook.com/events/721909077874399/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Greckokatolicka Parafia pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Zamienicach zaprasza na Łemkowski Kermesz 5 lipca 2014 r.

Więcej informacji na facebookowym wydarzeniu. Relacja ze spotkania już niedługo w Radio-Lemko.pl !

https://www.facebook.com/events/721909077874399/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

* Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim *

Obrazek

W dniu 28.06.2014 r. (sobota) zapraszamy do ZDYNI
na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pt.

KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO
autorstwa Roberta Huka

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00
OBIEKT ŁEMKOWSKIEJ WATRY W ZDYNI

Wstęp wolny

Program spotkania – godz. 10.00
1. Przywitanie gości – Stefan Hładyk
2. Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” – Elżbieta Wansacz
3. Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka – słowo autora
4. Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społeczności lokalnej
5. Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
6. Lunch
7. Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Purojekt spolufinancovany Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štástneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

* Konferencja – Nikifor – Zapraszamy * Конференція – Nikifor *

Obrazek


Centrum Kultury im B. I. Antonycza – Центр культури ім Б. І. Антонича, ul. Dworzysko 5, Gorlice

„Pasjonaci , amatorzy – sztuka do szuflady”, Zdzisław Thol
„Świat w małym pudełeczku schowam – Nikifora notatnik ze świata”, Joanna Zemanek
„Kino dokumentalne – film faktów czy film fikcji?”, Jacek Ziemek
„Nikt jak Nikifor. Nikt jak Niko Pirosmani”, Jan Trzupek

26 czerwca 2014, godz. 19.00

———————————————————————-
«Пасйонати, аматори – мистецтво до шуфляди, Здзіслав Толь
«Сьвіт в маціцькій скринці заховам – Никифорови записки зо сьвіта», Йоанна Земанек
«Документальне кіно – фільм фактів чи фільм фікції?», Яцек Зємек
«Нихто як Никифор. Нихто як Ніко Піросмані», Ян Тшупек

26 червня 2014 р., 19.00 год.

* Ансамбль „Надiя” в програмi Х-Фактор * Zespoł „Nadija” w programie X Factor *

https://www.youtube.com/watch?v=UNF9Cq0Y-EQ&feature=youtu.be

Справдте як хлопчыска заграли на велькым екранi

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sprawdźcie jak chłopaki zagrali na wielkim ekranie

* Проба з 7кропком * Próba z 7kropką *

Obrazek

На тоту аудицю запрашаме до Вроцлавя, де мiкрофон Радiо-Лемко гостил на пробi ансамблю 7Кропка. Будеме бесiдували о iнспiрацях, музицi i планах на будуче. Не бракне тiж пльоток з вроцлавско-лемкiвского сьвiтка, хто сой купил мешканя, а хто i з кым возит лежанку трамвайом.

Просиме на год. 19.00 в суботу. Повторiня аудициi в недiлу о год. 13.00.

———————————————

Na tę audycję zapraszamy do Wrocławia, gdzie mikrofon Radio-Lemko gościł na próbie zespołu 7kropka. Będziemy rozmawiać o inspiracjach, muzyce i planach na przyszłość. Nie zabraknie też plotek z wrocławsko-łemkowskiego światka, kto kupił sobie mieszkanie, a kto i z kim wozi kanapę tramwajem.

Zapraszamy na godz. 19.00 w sobotę. Powtórka audycji w niedzielę o godz. 13.00.

* Одновліня памятника жертв Талергофу * Odnowa pomnika ofiar Talerhofu *

Obrazek

З ініціатыви Осередка Православной Культуры „Ельпіс” планувана є реновация памятника, поставленого в 1934 р. в селi Чарне на памят розстріляного в Горлицях православного духовного Максима Сандовича і вязнів табору в Талергофі. Веце о iнiцiатывi i о тым, як можете єй підтримати, дізнате ся гев:
https://www.facebook.com/events/299001570267494/

Посьвячыня одновленого памятника одбуде ся 13.09.2014 р.

——————————————————————————

Z inicjatywy Ośrodka Prawosławnej Kultury „Elpis” planowana jest renowacja pomnika, postawionego w 1934 r. we wsi Czarne w intencji rozstrzelanego w Gorlicach prawosławnego duchownego Maksyma Sandowicza i więźniów obozu w Talehofie. Więcej o inicjatywie i o tym, jak możecie ją wesprzeć, dowiecie się stąd:
https://www.facebook.com/events/299001570267494/

Poświęcenie odnowionego pomnika odbędzie się 13.09.2014 r.