Поетичний сьвіт Якима Чапка / Poetycki świat Jakima Čapka

В наступнім проґрамі Гриц Суханич забере Вас на полудне, до нашых братів Руснаків, котры жыют в Сербіі, 25 км од Нового Саду – столиці Войдовины. Загостиме в Дюрдьові, де 23,3% мешканців є руснацкой народности. Найдеме гын і грекокатолицку церков, і культурно-артистичне товариство „Тарас Шевченко” (давно знане під назвом „Матка”), котрого головна ціль сохранити і розвивати народну сьпіванку, фолькльор, облечыня і театр. Просиме Вас на бесіду з поетом Якимом Чапком, котры оповідят о істориі і жытю руснацкой громады, о своій творчій праці. Будете мати нагоду почути тіж прекрасну і лагідну музику войводиньскых артистів.

Премієра проґраму в середу 1.07. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

W kolejnym programie Grzegorz Suchanicz zabierze Was do naszych braci Rusinów, żyjących w Serbii, a dokładnie 25 km od Nowego Sadu – stolicy Wojwodiny. Zagościmy w Đurđevie, w którym 23,3% mieszkańców jest narodowości rusińskiej. Znajdziemy tam greckokatolicką cerkiew i kulturalno-artystyczne stowarzyszenie „Taras Szewczenko” (kiedyś znane pod nazwą „Matka”), którego głównym celem jest ochrona i rozwój rodzimych pieśni, folkloru, strojów i teatru. Zapraszamy Was na rozmowę z poetą Jakimem Čapko, który opowie o historii i życiu rusińskiej społeczności oraz o swojej pracy twórczej. Będziecie mieć również okazję usłyszeć piękną i łagodną muzykę wojwodińskich artystów.

Premiera programu w środę 1.07. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Яким Чапко / Jakim Čapko

„Сьвіт під Кычером” 2020 / „Świat pod Kyczerą” 2020

Юж гнеска, 26 червця зачынат ся 23. Медженародний Фолькльорний Фестівал „Сьвіт під Кычером”, тепер про епідемію COVID-19 на сьвіті буде в версиі онляйн. Хоц сут то нелегкы і незвычайны обставины, дают можливіст дійти до шырокой публикы в інтернеті. През 17 дни будеме мати шансу увидіти ансамблі з ріжных куточків сьвіта: з Ґуам, Перу, Турциі, Індиі, Болгариі, Альґериі, Ірляндиі, Мексика, Словациі, Непалю, Румуниі, Кениі, Сербіі, Грузиі, Колюмбіі і Польщы. Презентациі груп поданы будут на фествальовых каналах комунікациі, на странах Ютуб, Фейсбук і Інстаґрам (ниже мотузкы). Згідні з долголітньом традицийом не може хыбувати символичных короводів з таблицями і фанами краін, з котрых походят артисты. Мешканці і гості Ліґниці і Крениці, де рік до рока орґанізує ся фестіваль, будут мати змогу обізріти трезентацию на екранах поставленых в центрах міст. Має быти тіж вчыня лемківскых танців, творіня лемківскых кривульок і вказаня лемківской моды. Орґанізатор подіі, Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кыцера”, щыро просит до спільной подорожы докола сьвіта!

ПРОҐРАМ ФЕСТІВАЛЮ
26 червця 2020 – Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кычера” – ПОЛЬЩА
27 червця 2020 – Compañia de Danza México Vivo – МЕКСИК
28 червця 2020 – Folklorny Subor „Topľan” – СЛОВАЦИЯ
29 червця 2020 – Folkloric group Juventud Porteña – КОЛЮМБІЯ
30 червця 2020 – Utkarsh Dance Academy LLP – ІНДИІ
1 липця 2020 – Folk Dance and Songs Ensemble „Gergana” – БОЛГАРИЯ
2 липця 2020 – African Tumbas – КЕНИЯ
3 липця 2020 – TUFAK Tourism Folklor Research Centre Youth Club – ТУРЦИЯ
4 липця 2020 – I Mañe’lu Cultural Arts Program – ҐУАМ
5 липця 2020 – Kiely – Walsh Academy – ІРЛЯНДИЯ
6 липця 2020 – Everest Nepal Cultural Group – НЕПАЛЬ
7 липця 2020 – Szarkaláb Hungarian Folk-Dance Group – РУМУНИЯ
8 липця 2020 – Ritmos del tiempo Ballet Folklorico Peruano – ПЕРУ
9 липця 2020 – Ensemble of National Song and Dance „Taurunum” – СЕРБІЯ
10 липця 2010 – Soleil D’or D’Algerie – АЛЬҐЕРИЯ
11 липця 2020 – Ensemble SEU „Marula” – ГРУЗИЯ
12 липця 2020 – Кінцевий концерт вшыткых участників Фестівалю

Початок презентациі каждого дня о год. 18:00 середньоевропского часу.

МОТУЗКЫ
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrNtMthNadPTvD6kp34cHzg
Facebook: https://www.facebook.com/kyczera/
Facebook: https://www.facebook.com/IFFswiatpodkyczera/
Instagram: https://www.instagram.com/kyczera/

– – – – – – – – – – – – –

Już dzisiaj, 26 czerwca rozpoczyna się 23. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”, tym razem ze względu na panującą w świecie epidemię COVID-19 odbędzie się w wersji online. Choć są to okoliczności nadzwyczajne i trudne, dają możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem internetu. Przez 17 dni będziemy mieć szansę zobaczyć zespoły z różnych zakątków świata: z Guam, Peru, Turcji, Indii, Bułgarii, Algierii, Irlandii, Meksyku, Słowacji, Nepalu, Rumunii, Kenii, Serbii, Gruzji, Kolumbii i Polski. Prezentacje zespołów udostępnione będą na festiwalowych kanałach komunikacji, na portalach YouTube, Facebook i Instagramie (linki poniżej). Zgodnie z wieloletnią tradycją nie może zabraknąć symbolicznych korowodów z tablicami i flagami krajów, z których pochodzą artyści. Mieszkańcy i odwiedzający Legnicę oraz Krynicę-Zdrój, gdzie rokrocznie gości festiwal, będą mieć możliwość obejrzenia prezentacji na telebimach ustawionych w centrach miast. Przewidziane są również warsztaty tańców łemkowskich, tworzenia łemkowskich krywulek (tradycyjnych naszyjników) oraz pokaz łemkowskiej mody. Organizator wydarzenia, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” gorąco zaprasza na wspólną podróż dookoła świata!

PROGRAM FESTIWALU
26 czerwca 2020 – Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” – POLSKA
27 czerwca 2020 – Compañia de Danza México Vivo – MEKSYK
28 czerwca 2020 – Folklorny Subor „Topľan” – SŁOWACJA
29 czerwca 2020 – Folkloric group Juventud Porteña – KOLUMBIA
30 czerwca 2020 – Utkarsh Dance Academy LLP – INDIE
1 lipca 2020 – Folk Dance and Songs Ensemble „Gergana” – BUŁGARIA
2 lipca 2020 – African Tumbas – KENIA
3 lipca 2020 – TUFAK Tourism Folklor Research Centre Youth Club – TURCJA
4 lipca 2020 – I Mañe’lu Cultural Arts Program – GUAM
5 lipca 2020 – Kiely – Walsh Academy – IRLANDIA
6 lipca 2020 – Everest Nepal Cultural Group – NEPAL
7 lipca 2020 – Szarkaláb Hungarian Folk-Dance Group – RUMUNIA
8 lipca 2020 – Ritmos del tiempo Ballet Folklorico Peruano – PERU
9 lipca 2020 – Ensemble of National Song and Dance „Taurunum” – SERBIA
10 lipca 2010 – Soleil D’or D’Algerie – ALGIERIA
11 lipca 2020 – Ensemble SEU „Marula” – GRUZJA
12 lipca 2020 – Koncert finałowy z udziałem wszystkich uczestników Festiwalu

Początek prezentacji każdego dnia o godz. 18:00 czasu środkowoeuropejskiego.

LINKI
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrNtMthNadPTvD6kp34cHzg
Facebook: https://www.facebook.com/kyczera/
Facebook: https://www.facebook.com/IFFswiatpodkyczera/
Instagram: https://www.instagram.com/kyczera/

Св. Онуфрий Великій / Św. Onufry Wielki

25 червця то ден в церковнiм календари посвячений памяти святого Онуфрия Великого – подвижника, котрий прожыл 60 рокiв на пустынi, жертвуючы жытя свому Створительови. За iдло служыла йому бiдна пустынна рослиннiст, за облечыня – власне тiло. Одшмарил старункы штоденного дня, маючы за примір святых пророкiв Iлию i Йоана Предтечу. Культ святого розышол ся по цiлім свiтi. В Польщы, в селі Яблечна над Буґом, до гнеска стоiт мужскiй монастыр, котрого покровительом є тот велькiй Отец пустынi, до котрого чысленны поломничества вiрных приходят з початку XVI вiка.

Веце дознате ся з проґраму Наталиі Цьолкы в четвер 25.06 о годинi 20:00. Повторіня будут пущаны в суботу і неділю о год. 14:00.

Тропар
Желанієм духовным пустыні достигл єси, богомудре Онуфриє,/ і яко безплотен в ній многолітні подвизался єси трудолюбні,/ соревнуя пророкам Ілиі і Крестителю:/ і от руку ангельску таін божественных насладився,/ ныні во світі Святыя Троіцы купно с ними веселишеся./ Моли спастися нам, твою память почитающим.

Кондак
Сіянієм Духа Пресвятаго,/ Богомудре, просвещся,/ оставил єси яже в житіі молвы,/ пустыню же достигл єси, преподобне отче,/ возвеселил єси іже над всіми Бога и Зиждителя,/ сего ради прославляет тя Христос, блаженне,// великий Дародатель.

– – – – – – – – – – – – – – – –

25 czerwca to dzień w kalendarzu cerkiewnym przypisany pamięci świętego Onufrego Wielkiego – ascety, który przeżył 60 lat na pustyni egipskiej, powierzając życie swemu Stwórcy. Za pożywienie służyła mu uboga pustynna roślinność, za odzienie – własne ciało. Odrzucił troski dnia codziennego, biorąc przykład ze świętych proroków Eliasza i Jana Chrzciciela. Kult świętego rozpowszechnił się na całym świecie. W Polsce, w miejscowości Jabłeczna nad Bugiem, po dziś dzień stoi męski monaster, którego patronem jest ten wielki Ojciec pustyni, do którego rzesze wiernych przybywają w pielgrzymkach począwszy od XVI wieku.

Więcej dowiecie się z programu Natalii Ciołki w czwartek 25 czerwca o godz. 20.00. Powtórki programu emitowane będą w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Troparion
Pragnieniem duchowym pustynię osiągnąłeś, mądry w Bogu Onufry, i jak bezcielesny w niej wiele lat trudziłeś się, wielce pracowity, stając się równym prorokom Eliaszowi i Chrzcicielowi, i z ręki anielskiej rozkoszowałeś się Tajemnicami Bożymi, teraz w światłości Świętej Trójcy razem z nimi weseląc się, módl się o zbawienie nas, Twoją pamięć czczących.

Kondakion
Światłością Ducha Najświętszego zostałeś oświecony, mądry w Bogu, porzuciłeś życiową wrzawę i osiągnąłeś pustynię, czcigodny Onufry, rozradowałeś nad wszystkimi Boga i Stworzyciela, przeto wysławia Ciebie Chrystus, hojny rozdawca darów.

Tłumaczenie troparionu i kontakionu na język polski zaczerpnięto ze strony www.liturgia.cerkiew.pl


Ікона св. Онуфрия Великого / Ikona św. Onufrego Wielkiego (джерело/źródło: https://www.klasztorjableczna.pl/)

Што з Лемківскыма Ватрами? / Co z Łemkowskimi Watrami?

Дорогы Ватряне!

Звертате ся до нас часто зо зьвіданьом о наше велькє фестівальове свято Лемківска Ватра, на котрій каждого рока в липци і серпни Ламкы стрічают ся в трьох місцях – в Ждыни, Лугах і Михалові. Прото же епідемія коронавіруса вплынула на ситуацию в Польщы і на сьвіті, несе зо собом ограничыня і непевніст, кєд іде о наступны місяці, звернули сме ся до орґанізаторів Лемківскых Ватр зо зьвіданьом о пляны.

Згідні з порядком, в якым орґанізуваны были тоты лемківскы фестівалі, зачнеме од Лемківской Ватры в Ждыни, котру Об’єднання Лемків плянувало на 17-19 липця 2020 рока. Фестіваль буде в тім терміні, але прийме нову форму і перенесе ся до сьвіта онляйн. В суспільных медіях і на страні ждыньской ватры поданы будут фільмы з концертів і тематичных стріч. Будете мати можливіст видіти не лем артистів з нашого подвірця, але тіж гости з іншых держав, котры на потребы фестівалю перешлют награня своіх выступів. Традицийний конкурс на міс ватры заступлят выборы Містер Корона в віртуальній формі, юж тепер мож выслати своє зголошыня. Тых, котры будут хтіли в тім часі приіхати до Ждыні, попереджаме, же про заборону громаджыня люди в векшых групах, терен ватровиска буде запертий.

Зараз по ватрі в рідных горах Лемкы іхали на другій конец Польщы, до любуского воєводзтва, де під конец липця стрічали ся на Лемківскій Ватрі в Лугах. Того рока Стоваришыня Лемко Тавер одышло од плянуваного перше терміну 24-25 липця і з надійом на поліпшыня ситуациі рішыли перенести фестіваль на 28-29 серпня. В тім часі Лемкы празднуют церковне свято Успіня Пресвятой Богородиці, під том покровом є тіж православна церков в Лугах, котра находит ся недалеко ватровиска. Першого дня рано буде правлена Служба Божа, а по полудни над озером будут розпаляти ватру і зачнут ся концерты на сцені. Прото же ситуация нестабільна, неє певности, же ватра буде в традицийній і знаній нам формі, о деталях і можливых змінах будеме Вас повідомляти на нашім фейсбуковім фанпейджи.

Хоц ватряний сезон все заперали сме початком серпня Лемківском Ватром на Чужыні в Михалові на Нижнім Шлеску, того рока вшытко нам ся пересуне. Стоваришыня Лемків рішыло перенести святкуваня на 12 вересня (субота) од год. 12:00. Хоц час фестівалю скоротит ся до єдного дня, будеме могли ся зыйти. Проґрам буде містити част артистичну, на тот момент знатя, же будут то ачий выступы ансамблів з Польщы. Прото же ситуация неє певна і не знатя, якы ограничыня будут знесены до того часу, о вшыткых змінах будеме могли ся дознати ближе вказаного терміну.

Епідемія коронавіруса намішала в плянах орґанізаторів не лем ватр, але тіж іншых культурных подій, м.ін. Сьвіта під Кычером, котра тіж перенесе ся до інтернету. Вшыткы глядают можливости, штобы дати нам шансу на контакт з лемківском культуром – або в віртуальній формі, або з надійом на ліпшы часы і стрічу при ватрі. Тішыме ся, же лемківскы орґанізациі не охабили шторічной ватряной традициі. Хоц час нелегкій, віриме, же і Вы, Дорогы Ватряне, заєдно будете з нами.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Watrowicze!

Często zwracacie się do nas z pytaniami o nasze wielkie festiwalowe święto Łemkowska Watra, na której rokrocznie w lipcu i sierpniu Łemkowie spotykają się w trzech miejscach – w Zdyni, Ługach i Michałowie. Z uwagi na to, że epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację w Polsce i na świecie, niesie to za sobą ograniczenia i niepewność, jeśli chodzi o kolejne miesiące, zwróciliśmy się do organizatorów Łemkowskich Watr z pytaniem o plany.

Zgodnie z porządkiem, w jakim organizowane były te łemkowskie festiwale, zaczniemy od Łemkowskiej Watry w Zdyni, którą Zjednoczenie Łemków planowało na 17-19 lipca 2020 roku. Festiwal odbędzie się w tym terminie, ale przyjmie nową formę i przeniesie się do świata online. W mediach społecznościowych i na stronie zdyńskiej watry publikowane będą filmy z koncertów i spotkań tematycznych. Będziecie mieć możliwość zobaczenia artystów nie tylko z naszego podwórka, ale też gości z innych krajów, którzy na potrzeby festiwalu prześlą nagrania swoich występów. Tradycyjny konkurs na miss watry zastąpią wybory Mistera Korona w wirtualnej formie, już teraz można wysyłać swoje zgłoszenia. Tych, którzy będą chcieli przyjechać do Zdyni, uprzedzamy, że z powodu obowiązującego zakazu zgromadzeń w większych grupach, teren watrowiska będzie zamknięty.

Zaraz po watrze w rodzimych górach Łemkowie jechali na drugi koniec Polski, do województwa lubuskiego, gdzie pod koniec lipca spotykali się na Łemkowskiej Watrze w Ługach. W tym roku Stowarzyszenie Lemko Tower odeszło od planowanego wcześniej terminu 24-25 lipca i z nadzieją na poprawę sytuacji postanowiło przenieść festiwal na 28-29 sierpnia. W tym czasie Łemkowie obchodzą cerkiewne święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, po tym wezwaniem jest również prawosławna cerkiew w Ługach, która znajduje się niedaleko watrowiska. Pierwszego dnia rano odprawiona będzie liturgia, a popołudniu nad jeziorem rozpalone zostanie ognisko i rozpoczną się występy sceniczne. Ponieważ sytuacja jest niestabilna, nie ma pewności, że watra odbędzie się w tradycyjnej formie, o detalach i możliwych zmianach będziemy informować na naszym facebookowym fanpage’u.

Choć sezon watrowy zawsze zamykaliśmy początkiem sierpnia Łemkowską Watrą na Obczyźnie w Michałowie na Dolnym Śląku, w tym roku wszystko nam się przesunie. Stowarzyszenie Łemków przeniosło świętowanie na 12 września (sobota) od godz. 12:00. Choć czas festiwalu skróci się do jednego dnia, będziemy mogli się spotkać. Program przewiduje część artystyczną, na ten moment wiadomo, że będą to raczej występy zespołów z Polski. Ponieważ sytuacja nie jest pewna i nie wiadomo, jakie ograniczenia zostaną do tego czasu zniesione, o wszystkich zmianach będziemy mogli dowiedzieć się bliżej wskazanego terminu.

Epidemia koronawirusa namieszała w planach organizatorów nie tylko watr, ale również innych wydarzeń kulturalnych, m.in. Świata pod Kyczerą, który też przeniesie się do internetu. Wszyscy poszukują możliwości, aby dać nam szansę na konakt z łemkowską kulturą – albo w formie wirtualnej, albo z nadzieją na lepsze czasy i spotkanie przy watrze (ognisku). Cieszymy się, że łemkowskie organizacje nie porzuciły dorocznej watrowej tradycji. Choć czas jest niełatwy, wierzymy, że i Wy, Drodzy Watrowicze, wciąż będziecie z nami.

Лемківска Ватра в Лугах, фот. Оксана Грабан-Ліхтаньска / Łemkowska Watra w Ługach, fot. Oksana Graban-Lichtańska

Од Ельвіса до нашого фольк-рока / Od Elvisa do naszego folk-rocka

Historia światowej muzyki rock and rollowej rozpoczyna się w latach 50. XX wieku, ewoluowała przez drugą połowę stulecia w takie gatunki jak klasyczny rock, hard rock czy metal. W naszym środowisku rock pojawił się późno, bo pod koniec lat 90., a typowo mocne granie na łemkowskiej scenie mogliśmy usłyszeć po 2006 roku. Rock and roll jest bardzo szerokim zagadnieniem, o którym można długo opowiadać. Jarosław Stremecki specjalnie dla słuchaczy Radio Lemko w zwartej formie nakreśli, jak wyglądała historia tego gatunku na świecie oraz u naszych kulturowych „sąsiadów”, przechodząc płynnie na łemkowską scenę.

Na premierę programu zapraszamy w środę 17.06 o godz. 20:00, a na powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Істория сьвітовой музикы рок енд роль має своі початкы в 50. роках ХХ столітя, перетворила ся в другій половині віку в такы роды як клясичний рок, гард рок чи металь. В нашім середовиску рок розвинул ся дост пізно, аж під конец 90. років, а барже міцне граня на нашій лемківскій сцені могли сме почути по 2006 році. Рок енд роль то барз шырока тема, о котрій мож долго бесідувати. Ярко Стремецкій специяльні для слухачів Радіо Лемко в стислій формі вкаже, як выглядала істория того музичного рода на сьвіті і в нашых культуровых „сусідів”, а пак перейдеме на лемківску сцену.

На премієру проґраму просиме в середу 17.06 о год. 20:00, а на повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

Кычерка в Лемколянді / Kyczerka w Lemkolandzie

До краіны Лемколянд дішла чудова вістка! Лемківска дітяча група Кычерка з Лігниці выдала свій перший кружок „Засьвіт мі сонечко”. Хованец не може ся діждати аж сам Вам о тім оповіст! В часі проґраму почуєте о діточках, лемківскых забавах, інструментах і о тім, што на Лемковині робили нашы дідове, коли были іщы малыма дітми. Треба знати, же товды не было такых чачок як гнеска. Напевно Хованец буде хтіл Вам пустити декотры сьпіванкы Кычеркы і дачого Вас навчыти. Просиме вшыткых нашых малых слухачів!

Премієра авдициі в середу 10.06 о годині 19:00. Повторіня в суботу і неділю тіж о 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Do krainy Lemkoland dotarła wspaniała wiadomość! Łemkowska grupa dziecięca Kyczerka z Legnicy wydała swoja pierwszą płytę „Zaświt mi soneczko”. Chowaniec nie może się doczekać aż sam Wam o tym opowie! W czasie programu usłyszycie o dzieciach, łemkowskich zabawach, instrumentach i o tym, co na Łemkowynie robili nasi dziadkowie, kiedy byli jeszcze małymi dziećmi. Musicie wiedzieć, że wtedy nie było takich zabawek jak dzisiaj. Na pewno Chowaniec będzie chciał Wam puścić niektóre piosenki Kyczerki i czegoś Was nauczyć. Zapraszamy wszystkich naszych małych słuchaczy!

Premiera audycji w środę 10.06 o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę również o 19:00.

Поетицка вандрівка з Касьом Шведом / Poetycka wędrówka z Kasią Szwedą

В новім проґрамі з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко Міля Пыж просит на бесіду з Катреном Шведом. Кася то молода артистка о лемківскых корінях, лявреатка вельох конкурсів. Пише і фотографує, в своіх вершах і знимках часто прикликує духы предків. Як сама бесідує, має надію, же єй творчіст буде свого роду поетицкым путівником по Лемковині. Пару дни тому Кася дістала Стипендіюм Міста Кракова за свій верш „Босорка”, котрий почуєте в нашій авдициі. Влучте Радіо Лемко і подте разом з нашым гостьом в поетицку вандрівку по натхненых Лемковином вершах. Бесіда проведена по польскы.

На премієру проґраму просиме 05.06 (пятниця) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

W nowym programie z Garderoby Make Life Lemko Emilia Pyrz zaprasza na wywiad z Katarzyną Szwedą. Kasia to młoda artystka o łemkowskich korzeniach, laureatka licznych konkursów. Pisze i fotografuje, w swoich wierszach i zdjęciach często przywołuje duchy przodków. Jak sama mówi, ma nadzieję, że jej twórczość będzie swego rodzaju poetyckim przewodnikiem po Łemkowszczyźnie. Kilka dni temu Kasia otrzymała Stypendium Miasta Krakowa za swój utwór „Bosorka”, który usłyszycie w naszej audycji. Włączcie Radio Lemko i wyruszcie razem z naszym gościem w poetycką wędrówkę po natchnionych Łemkowyną wierszach. Wywiad w języku polskim.

Na premierę programu zapraszamy 05.06 (piątek) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


знимка Катрены Шведы / fotografia Katarzyny Szwedy