Лемківскє весіля – традиция і сучасніст / Łemkowskie wesele – tradycja i współczesność

Стоваришыня „Під Карпатами” просит 22.08.2020 до Музею Лемківской Культуры в Зиндранові на стрічу посвячену лемківскій культурі – „Лемківскє весіля – традиция і сучасніст”. Цільом є вказаня і приближыня звыків, обрядів, сымволів, сьпіванок, танців і іншых елементів традицийного лемківского весіля. Орґанізаторы і запрошены гості спрібуют порівнати традицийну форму весіля з єй сучасном формом, яка сохранила ся на самім терені Лемковины і серед поколінь Лемків, вродженых і выхованых на „чужыні”, одорваных од своіх корени. На проєкт складают ся: выстава архівальных знимок, што вказуют весіля на Лемковині перед выселіньом, популярно-наукова конференция, котра презентувати буде етнольоґічны, історичны і музикольоґічны бадавчы тексты, а на підсумуваня публикация. Ниже вказуєме детальний проґрам.

– – – – – – – – – – – – – – –

Stowarzyszenie „Pod Karpatami” zaprasza 22.08.2020 do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na spotkanie poświęcone łemkowskiej kulturze – „Wesele łemkowskie – tradycja i współczesność”. Wydarzenie ma na celu ukazanie i przybliżenie zwyczajów, obrzędów, symboliki, pieśni, tańców i innych elementów tradycyjnego łemkowskiego wesela. Organizatorzy i zaproszeni goście podejmą się próby porównania tradycyjnej formy wesela z jej formą współczesną, jaka zachowała się na samym terenie Łemkowszczyzny oraz wśród pokoleń Łemków, urodzonych i wychowanych na „obczyźnie”, w oderwaniu od swoich korzeni. Na projekt składają się: wystawa archiwalnych fotografii obrazująca wesela na Łemkowszczyźnie przed wysiedleniem, konferencja popularno-naukowa prezentująca etnologiczne, historyczne i muzykologiczne teksty badawcze oraz podsumowująca wydarzenie publikacja. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.

На горбах Кавказу / Na wzgórzach Kaukazu

Тым проґрамом забереме Вас на горбы Кавказу і не лем, бо разом з нашым редактором Даньком Горощаком будеме вандрувати по цілій Ґрузиі. Начнеме од столиці того прекрасного краю – Тбілісі – потім одвидиме Кахетію, Кавказ, Удабно, Уплісціхе і інчы єднако гарды реґіоны краіны святых Ніны і Юрія. Почуєте ґрузиньску музику і довідате ся, што найліпше зісти, што выпити, а од чого болит голова. Маме надію, же од Даньковых оповісти приде Вам дяка на подорож до нашых гостинных братів Ґрузинів.

Премієру проґраму мож буде послухати в середу 15 липця о год. 20:00., а повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Tym programem zabierzemy Was na wzgórza Kaukazu i nie tylko, bo razem z naszym redaktorem Danielem Horoszczakiem będziemy wędrować po całej Gruzji. Zaczniemy od stolicy, tego przepięknego kraju – Tbilisi – potem odwiedzimy Kachetię, Kaukaz, Udabno, Upliscyche i inne przepiękne regiony kraju świętych Niny i Jerzego. Usłyszycie gruzińską muzykę i dowiecie się, co najlepiej zjeść, co wypić, a od czego boli głowa. Mamy nadzieję, że za sprawą opowieści Daniela nabierzecie ochoty na podróż do naszych gościnnych braci Gruzinów.

Premierowy program będzie można posłuchać w środę 15 lipca o godzinie 20:00., a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

знимкы Данько Горощак / zdjęcia Daniel Horoszczak