* Лемкы на Замку! Припадок? / Łemkowie na Zamku! Przypadek? *

Імайте! Іщы горячы!  На знимках анамбль Припадок в Велькій Сали Королівского Замку в Варшаві  Серед сьпіваючых Наталька і Данько – нашы редакторы  Сме горды! 
– – – – – – – – – – – –
Łapcie! Jeszcze gorące!  Na zdjęciach zespół Prypadok – Припадок w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 
Wśród śpiewających Natalia i Dańko – nasi redaktorzy  Jesteśmy dumni! 


Фот. Лука Троц / Fot. Łukasz Troc

* А другій то праздник – Василій Великий / A drugie to święto – Bazyli Wielki *

Учитель Цервки, сьвітло правдивой віры, провідник монахів, помічник бідным, покровитель діти, взірец єпископа, жывий образ Христа. Просиме на авдицию о св. Василім Великым, котрого памят Церков споминат 14 січня.

Програм емітуваний буде 25.01. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nauczyciel Kościoła powszechnego, światło prawdziwej wiary, przewodnik mnichów, wspomożyciel nędzarzy, patron dzieci, wzór biskupa, żywy obraz Chrystusa. Zapraszamy na audycję o św. Bazylim Wielkim, którego pamięć Cerkiew wspomina 14 stycznia.

Program emitowany będzie 25.01. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

св. Василій Великий / św. Bazyli Wielki

* Руснацка мелодия в моій хыжи / Rusnacka melodia w moim domu *

Ци Вы тіж так мате, же кєд никого неє в хыжи, пущате на полну пару свою улюблену музику? Ци слухаючы творів мате якысы інформациі о ансамблю або артисті? В тій авдициі можете дознати ся кус о тых выконавцях з Карпат зза полудньовой границі Карпат, котры для автора програму найчастійше грали концерт з голосників компутера. Справдте, што чути в Ярка ;)

Музична авдиция емітувана буде в пятницю 12.01. o 20:00, а повтаряна буде в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy Wy też tak macie, że kiedy nikogo nie ma w domu, puszczacie na cały regulator swoją ulubioną muzykę? Czy słuchając utworów macie jakieś informacje o zespole czy artyście? W tej audycji możecie dowiedzieć się trochę o wykonawcach z Karpat zza południowej granicy Karpat, którzy dla autora programu najczęściej grali koncert z głośników komputera. Sprawdźcie, co słychać u Jarka ;)

Audycja muzyczna emitowana będzie w piątek 12.01. о 20:00, a powtórzona w sobotę i niedzielę o 16:00.

Образ з архіву родины Стремецкых / Obraz ze zbiorów rodziny Stremeckich

* В тоту годину несеме вам радістну новину! / W tę godzinę przynosimy wam radosną nowinę! *

Єдного вечера, до малой хыжы, колядникы пришли і радістну новину принесли. Рождество Христа прославляли і разом коляды сьпівали. Де тота хыжочка – зьвідате ся? Та то великій музей Андрия Вархолы! Приносиме вам реляцию з різдвяного концерту на предуже голосів. Послухайте, як колядуют в лабірскій долині!

Емісия проґраму в неділю 07.01.2018 о 19:00 годині, повторіня в в понедільок і віторок тіж о 19:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jednego wieczoru, do małej chatki, kolędnicy zawitali i radosną nowinę przynieśli. Narodzenie Chrystusa sławili i razem kolędy śpiewali. Spytacie – gdzie ta chatka? A to wielkie muzeum Andy’ego Warholi! Przygotowaliśmy dla was relację ze świątecznego koncertu na wiele głosów. Posłuchajcie jak kolęduje się w laborskiej dolinie!

Emisja programu w niedzielę 07.01.2018 o godz. 19:00, powtórki w poniedziałek i wtorek również o godz. 19:00.

Автор знимкы: Укач Медвідь / Autor zdjęcia: Lukáš Medviď