* Chwasty w Krakowie *

Так в суботу бавили ся краківскы студенты і не лем, бо тіж молоды Лемкы з гір і чужыны – спіткали ся в піл дорогы ;-) На забаві в Кракові грал ансамбль „Бурян” :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tak w sobotę bawili się krakowscy studenci i nie tylko, bo też młodzi Łemkowie z gór i obczyzny – spotkali się w połowie drogi ;-) Na zabawie w Krakowie grał zespół „Burjan” :-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

* Marylin Monroe, Andy Warhol i Charlie Chaplin w Gorlicach *

Мерилін Монро, Енді Воргол і Чарлі Чаплін прибыли до Ґорлиц на 120 уродины Никифора :-) Обходы розпочали ся 20 мая артистычном акцийом „Приіхали госьці. Памяткова знимка з Ґорлиц”. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Marylin Monroe, Andy Warhol i Charlie Chaplin przybyli do Gorlic na 120 urodziny Nikifora :-) Obchody rozpoczęto 20 maja akcją artystyczną „Goście przyjechali. Zdjęcie pamiątkowe z Gorlic”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

* Поломничество на Сьвяту Гору Грабарку * Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę *

15-17 мая на Сьвятій Горі Грабарці проходило ХXXVI Пасхальне Поломничество Православной Молодежы. Запрашаме до выслуханя реляциі з той стрічы. В Радіо-Лемко будеме бесідувати з Мартом Цалпіньском, ведучом Брацтва Православной Молодежы. Почуєте тіж промову метрополиты Савы і оповіданя участників стріч. Веце в Радіо-Лемко в суботу о год. 19.00. Повторіня в неділю о год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
15-17 maja na Świętej Górze Grabarce odbywała się XXXVI Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej. Zapraszamy do wysłuchania relacji z tego spotkania. W Radio-Lemko będziemy rozmawiać z Martą Całpińską, przewodniczącą Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Wysłuchacie także przemowy metropolity Sawy i opowiadań uczestników spotkań. Więcej w Radio-Lemko w sobotę o godz. 19.00. Powtórka w niedzielę o godz. 13.00

Grabarka

* Округлий ювілей Грабана * Okrągły jubileusz Grabana *

Гнеска своі 60. уродины празднує Володислав Грабан, відомий лемківскій поета, культурний діяч і перекладач. Народил ся 15.05.1955р. в Костомлотах б. Вроцлавя, де його родину депортувано під час Акциі Вісла. Повело ся ім вернути на рідну Лемковину, котрій Володислав присьвятил свою творчу і суспільну працю. Был ініціатором Лемківкскых Ватр і Лемківскых Творчых Осени, великій вклад внюс в діяльніст Музею Лемківской Культуры в Зындранові і Православной Церкви св. Володимира Великого в Крениці. Заложытель і редактор часопису „Загорода” в роках 1994-1996. Займувал ся тіж выдавничом діяльністю, вдякы ньому вышли друком книжкы Теодора Кузяка, Семана Мадзеляна, Івана Фуджака і Володимира Барни; переложыл вершы Б. І. Антонича на язык польскій. Член Національной Спілкы Писменників Украіны, нагороджуваний в Польщы і в Украіні, отримал м.ін нагороду Міністра Культуры і Штукы. Володислава Грабана в його праці всперала жена Олена, а іх діти актывні передолжают культурну діяльніст для лемківской громады.

Запрашаме на сторінку http://graban.com.pl/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś swoje 60. urodziny świętuje Władysław Graban, wybitny łemkowski poeta, działacz kulturalny i tłumacz. Urodził się 15.05.1955 r. w Kostomłotach k. Wrocławia, dokąd jego rodzinę deportowano w ramach Akcji Wisła. Udało im się powrócić na rodzimą Łemkowszczyznę, której Władysław poświęcił swoją twórczą i społeczną pracę. Był inicjatorem Łemkowskich Watr i Łemkowskich Jesieni Twórczych, znaczący wkład wniósł w działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej i Prawosławnej Parafii św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju, założyciel i redaktor czasopisma „Zahoroda” w latach 1994-1996. Zajmował się również działalnością wydawniczą, dzięki niemu drukiem pojawiły się książki Teodora Kuziaka, Semana Madzelna, Iwana Fudżaka i Wołodymyra Barny; przetłumaczył wiersze B. I. Antonycza na język polski. Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, nagradzany w Polsce i Ukrainie, otrzymał m.in. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Władysława Grabana w jego pracy wspierała żona Olena, a ich dzieci prowadzą aktywną działalność dla łemkowskiej społeczności.

Zapraszamy na stronę http://graban.com.pl/

НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА!!!

Graban-1 Graban-2 Graban-3 Graban-4 Graban-5

* Родинний Табір в Завадці Риманівскій * Rodzinny Tabor w Zawadce Rymanowskiej *

Кєд глядате місця для актывного одпочынку, заполненого музыком, танцями і занятями ремесла, заохочуєме взяти участ в Фестівалю Традициі Підкарпатя. А вшытко тото в свобідній родинній атмосфері… Зазрийте на страну http://rodzinnytabor.pl/ , в програмі дуже лемківскых акцентів :-)

Увага! Можна всперти Табір і отримати вынятковы дарункы! Чытайте гев: https://polakpotrafi.pl/proje…/festiwal-tradycji-podkarpacia
– – – – – – – – – – – – – – –
Jeśli szukacie miejsca na aktywny wypoczynek, przepełniony muzyką, tańcami i warsztatami rzemiosła, zachęcamy do wzięcia udziału w Festiwalu Tradycji Podkarpacia. A wszystko to w swobodnej rodzinnej atmosferze… Zajrzyjcie na stronę http://rodzinnytabor.pl/ , w programie wiele łemkowskich akcentów :-)

Uwaga! Można wesprzeć Tabor i otrzymać wyjątkowe upominki! Czytajcie tutaj: https://polakpotrafi.pl/proje…/festiwal-tradycji-podkarpacia

wieczornie-potańcówki

* Jubileusz 120. rocznicy urodzin Epifaniusza Drowniaka – Nikifora * Ювілей 120-ой річниці уродин Епіфанія Дровняка – Никифора *

Program wydarzeń jest niezwykle (!) bogaty.
Zapraszamy Was serdecznie do zapoznania się z nim i do udziału w tym ważnym wydarzeniu, które będzie odbywać się w wielu miejscach na przestrzeni najbliższych miesięcy. Informacje szczegółowe http://lemkounion.republika.pl

20.05.2015 – Gorlicki Rynek
15:00 Akcja artystyczna „Goście przyjechali. Zdjęcie pamiątkowe z Gorlic”

20.05.2015 – Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach, Pl. Dworzysko 5
18:00 Wykład otwarty dr Artura Iżyckiego o życiu i twórczości Epifaniusza Drowniaka
19:30 Obraz muzyką malowany – koncert lwowskiego zespołu „Three Steps into the Night”

21.05.2015 – Cerkiew Greckokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju
11:30 Panachyda w intencji Epifaniusza Drowniaka – Nikifora

21.05.2015 – Cerkiew Prawosławna p.w. Św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju
11:30 Panachyda w intencji Epifaniusza Drowniaka – Nikifora
Złożenie kwiatów na grobie Epifaniusza Drowniaka – Nikifora, cmentarz parafialny

21.05.2015 – Krynicki deptak
14:00 Akcja artystyczna „Goście przyjechali. Zdjęcie pamiątkowe z Krynicy”
16:30 Złożenie kwiatów przy pomniku Epifaniusza Drowniaka – Nikifora

21.05.2015 – Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju, Bulwary Dietla 19
17:00 „Ja to ktoś inny – wokół Epifaniusza Drowniaka – Nikifora”
Dyskusja panelowa – której celem jest przybliżenie odbiorcom mniej znanych i eksponowanych faktów biograficznych z życia artysty oraz nowego spojrzenia na twórczości Epifaniusza Drowniaka – Nikifora. Ważnym elementem dyskusji będzie wkład społeczności łemkowskiej w pielęgnowanie pamięci o swoim rodaku (fakt przywrócenia danych personalnych, zamieszczenie dwujęzycznej tablicy oraz inicjatywa budowy pomnika) oraz znaczenie czynnika identyfikacji z Drowniakiem jako ważnego elementu budującego tożsamość kulturową Łemków.

19:00 Obraz muzyką malowany – koncert lwowskiego zespołu „Three Steps into the Night”
Poczęstunek

19:00 – Panel filmowy przy krynickim bulwarze (dziedziniec Muzeum)
„Moje drugie imię – Nikifor” (pomysł i scenariusz filmu powstał w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu)
„Nikifor, którego znałem ”. Wspomnienia o Epifaniuszu Drowniaku najstarszych świadków historii – nagrania audio-video

28.05.2015 – Muzeum Historyczne, Pałac Królewski we Wrocławiu,
ul. Kazimierza Wielkiego 35
17:00 Wernisaż wystawy XIV Łemkowskie Jeruzalem „Notatnik ze świata” – Wystawa inspirowana twórczością Epifaniusza Drowniaka – Nikifora

Czerwiec- lipiec 2015 – Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach, Pl. Dworzysko 5
– Plener artystyczny XV Łemkowskie Jeruzalem „Autoportret potrójny” inspirowany twórczością artysty

17-19.07.2015 Festiwal Kultury Łemkowskiej 33. „Łemkowska Watra” w Zdyni
– Wykład otwarty o życiu i twórczości Epifaniusza Drowniaka – Nikifora
– Akcja artystyczna „Goście przyjechali. Zdjęcie pamiątkowe z Łemkowskiej Watry w Zdyni”, obiekt festiwalu
– „Zabawny świat Nikifora” – prezentacja powstałych w ramach projektu zabawek oraz oddanie ich najmłodszym uczestnikom festiwalu 33. „Łemkowskiej Watry” do użytku

14.08.2015 Legnicka Galeria Sztuki, Plac Katedralny 1
– Wernisaż wystawy XV Łemkowskie Jeruzalem „Autoportret potrójny”
Wystawa inspirowana twórczością Epifaniusza Drowniaka – Nikifora

Wrzesień – październik 2015 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach, Pl. Dworzysko 5
– Wernisaż wystawy XV Łemkowskie Jeruzalem „Autoportret potrójny”
Wystawa inspirowana twórczością Epifaniusza Drowniaka – Nikifora
Gorlicki Rynek
– „Zabawny świat Nikifora” – prezentacja powstałych w ramach projektu zabawek

Nikifor