* Лемківскій для наймолодшых * Łemkowski dla najmłodszych *

Радіо-Лемко завитало в гости до предшколя в Пшемкові, де лемківского языка вчыт ся пятнадцетеро діти. Кєд хочете дізнаты ся, што треба зробити, жебы і в місци, де вчат ся Вашы діти, мож было провадити занятя лемківского, просиме выслуxати авдицию.

Радiо-Лемко, субота, год. 19.00

Повторiня авдициi в недiлю о год. 20.00

****************************************************

Radio-Lemko zawitało w gości do przedszkola w Przemkowie, gdzie języka łemkowskiego uczy się piętnaścioro dzieci. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co należy zrobić, żeby w miejscu, gdzie uczą się wasze dzieci, można było prowadzić zajęcia łemkowskiego, zapraszamy do wysłuchania audycji.

Radio-Lemko, sobota godz. 19.00

Powtórka audycji w niedzielę o godz. 20.00

fotPredszk

* Лемківска монета має аверс і реверс * Łemkowska moneta ma awers i rewers *

Просиме Вас на другу частину радіореляциі з Ватры в Ждыни. Бесіды з молодыма і старшыма, музыкы з ватряной сцены – того можете ся сподівати. А до того обшырний коментар Еміля Гойсака про вельо річи, якы доторкают ся Ватры і не лем. Слухати можете в пятницю о годині 19.00. А коли повторіня? 22 до 24 липня 2016 рока в Ждыни і в тоту неділю о годині 19.00 в Радіо Лемко!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na drugą część radiowej relacji z Watry w Zdyni. Rozmowy z młodymi i starszymi, muzyki z watrowej sceny – tego możecie się spodziewać. A do tego obszerny komentarz Emila Hojsaka o wielu rzeczach związanych z Watrą i nie tylko. Słuchać możecie w piątek o godzinie 19.00. A powtórka? Od 22 do 24 lipca 2016 w Zdyni i w tę niedzielę o godzinie 19.00 w Radio Lemko!

12336189_873294426072681_1478074437_n