* „Домівка” по ремонті * „Domiwka” po remoncie *

Были сте даколи на Рускій во Вроцлавю ? „Домівка” то місце потупайок, концертів і іншых тематычных стріч. Заходят ся гын Украінці, Лемкы і Полякы, разом чуют ся як дома :-) Вроцлавскы студенты змобілізували ся і нашли вільний час, штобы виремонтувати тото місце. Фільм підсумовує працю молодежы. Велькій РІСПЕКТ ! ;-)
Як выглядат тепер „Домівка”? Посмотрте ! :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Byliście kiedyś na ul. Ruskiej we Wrocławiu ? „Domiwka” to miejsce potańcówek, koncertów i innych spotkań tematycznych. Schodzą się tam Ukraińcy, Łemkowie i Polacy, razem czują się jak w domu :-) Wrocławscy studenci zmobilizowali się i znaleźli czas wolny, żeby wyremontować to miejsce. Film podsumowuje pracę młodzieży. Wielki RESPECT ! ;-)
Jak wygląda teraz „Domiwka” ? Zobaczcie !

* Уж є ! … тота єдина * Już jest ! … ta jedyna *

Недавно запрезентувалисме Вам промомікс найновшого альбому групы Лемко Тавер. Не моглисте ся дочекати ? Од тепер мож го купити през інтернет :-) 3-2-1… Отваряме аукцию !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Niedawno zaprezentowaliśmy Wam promomix najnowszego albumu grupy Lemko Tower. Nie mogliście się doczekać? O teraz można go kupić przez internet :-) 3-2-1… Otwieramy aukcję !

http://allegro.pl/show_item.php?item=5148070342

LT