* Лемко контра Білорусин * Łemko vs. Białorusin *

Гнеска на вроцлавскым рингу в рамах ґалі FEN Go For It бороти ся буде наш камарат Павло Біщак з білорускым бійцьом Павлом Обозным.
Віриме, же даш з себе вшытко ! :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Dzisiaj na wrocławskim ringu w ramach gali FEN Go For It walczyć będzie nasz druh Paweł Biszczak z białoruskim zawodnikiem Pavlem Oboznym.
Wierzymy, że dasz z siebie wszystko ! :-)

* LemON „Do świąt”, czyli cisza to część muzyki *

W sieci jest już dostępny teledysk do utworu „Do świąt” zapowiadającego nową płytę zespołu LemON. Płyta zatytułowana „Etiuda zimowa” (premiera 13 listopada) nie jest jednak płytą świąteczną, ale właśnie zimową. Znajdziecie na niej kolędy i pastorałki w czterech językach (po polsku, łemkowsku, białorusku i ukraińsku) oraz własne utwory grupy LemON. Do promocji płyty wybrano zamykający album utwór „Do świąt”. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na oficjalnej stronie zespołu (www.lem-on.pl), a teledysk możecie obejrzeć już teraz. Zapraszamy !

* Три жены під оріхом * Try żeny pid orichom *

Маме чест оголосити, што появила ся друком книжка словацкого автора Вацлава Панковчіна в перекладі на лемківскій язык. Публікация є третьом з „Сериі Ґолем” і вышла накладом Выдавництва Lemko Tower. Дотепер зявили ся „Малий Прінц” і „Бомбель”, а вшыткы книжкы з сериі перевюл Петро Криницкій. Уж недовго в Радіо Лемко будете могли почути фрагменты книжкы „Три жены під оріхом”.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Mamy zaszczyt ogłosić, że pojawiła się drukiem książka słowackiego autora Václava Pankovčína w przekładzie na język łemkowski. Publikacja jest trzecią z „Serii Golem” i wyszła nakładem Wydawnictwa Lemko Tower. Dotychczas pojawiły się „Mały Książę” i „Bombel”, a wszystkie książki z serii przetłumaczył Piotr Krynicki. Już niebawem w Radio Lemko będziecie mogli usłyszeć fragmenty książki „Try żeny pid orichom”.

Książka

* Знаме уж результаты конкурсу! * Znamy już wyniki konkursu! *

Під час програму мож было почути сьпіванкы ансамблю КРАМБАБУЛЯ, требало подати 3 наголовкы.
Спис сьпіванок:
– Вербовая дощечка,
– Несе Галя воду,
– На вигоні,
– Każdy dzień,
– Іду домів,
+ дедикувана слухачам – Ой, вийду я на реченьку,
+ присьпів при нагоді Ватры – Ватра в Михалові, гей!

Нагорода, котром сут кошелькы ансамблю, повандрує до двох осіб, прото же першы одповіли добрі в тым самым часі :-)

Переможцями конкурсу сут Катерина Осіньска і Юстина Нецьо.

ҐРАТУЛЮЄМЕ!

Што до одобраня нагороды добесідуєме ся мейльово.

—————————————————————————–

Podczas programu można było usłyszeć piosenki zespołu KRAMBABULA, należało podać 3 tytuły.
Lista utworów:
– Werbowaja doszczeczka,
– Nese Hala wodu,
– Na wyhoni,
– Każdy dzień,
– Idu domiw,
+ dedykowana słuchaczom – Oj, wyjdu ja na reczeńku,
+ przyśpiew okazjonalny z Watry – Watra w Mychałowi, hej!

Nagroda, którą są koszulki zespołu, powędruje do dwóch osób, gdyż jako pierwsze odpowiedziały poprawnie w tym samym czasie :-)

Zwyciężczyniami konkursu są Katarzyna Osińska i Justyna Necio.
GRATULUJEMY!

Szczegóły odbioru nagrody omówimy drogą mailową.

Krambabula

* Babula i jej kram, znaczy KRAMBABULA ! * Бабуля і єй крам, значыт КРАМБАБУЛЯ ! *

В найближшым програмі Радіо Лемко почуєте бесіду з членами познаньского ансамблю КРАМБАБУЛЯ, котрий выступил для лемківской публикы на Ватрі в Михалові. А то лем початок! О тім, як ся завязал тот „крам”, одкаль ся взяла „бабуля”, о плянах і іншых чудах – в четвер о год. 19.00 і пятницю о 21.00 в Радіо Лемко :-)

УВАГА КОНКУРС!
Найбарже уважны слухачы будут мати можливіст выграти кошельку групы, штобы ся добрі презентувати на єй наступных концертах ;-)
Треба написати до нас і вымінити 3 наголовкы сьпіванок, котры почуєте під час авдициі :-)
Одповіды присилайте на адрес: info@radio-lemko.pl
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W najbliższym programie Radio Lemko usłyszycie rozmowę z członkami poznańskiego zespołu KRAMBABULA, który wystąpił dła łemkowskiej publiczności na Watrze w Michałowie. A to dopiero początek! O tym, jak się zawiązał ten „kram”, skąd się wzięła „babula”, o planach i innych cudach będziecie mogli posłuchać w czwartek o godz. 19.00 i piątek o 21.00 w Radio Lemko :-)

UWAGA KONKURS!
Najbardziej uważni słuchacze będą mieli możliwość wygrać koszulkę zespołu, aby się dobrze prezentować na jego kolejnych koncertach ;-)
Należy napisać do nas i wymienić 3 tytuły piosenek, które usłyszycie podczas audycji :-)
Odpowiedzi przysyłajcie na adres: info@radio-lemko.pl

zespół