* Вертаме на Ватру * Wracamy na Watrę *

Переносиме ся на хвильку до Михалова, де на ХХХV Лемківскій Ватрі на Чужыні заграл для Вас ансамбль „Надія”. Почуйте зас тоту енергію і посмотрте, як чудово ся бавит публика на іх концертах :-) Гарантуєме позитыв !
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Przenosimy się na chwilę do Michałowa, gdzie na XXXV Łemkowskiej Watrze na Obczyźnie zagrał dla Was zespół NADIJA. Poczujcie znów tę energię i zobaczcie, jak wspaniale publiczność bawi się na ich koncertach :-) Gwarantujemy pozytyw !

* В наступну суботу кєруй ся на Краків * W przyszłą sobotę kieruj się na Kraków *

В наступну суботу кєруй ся на Краків :-) Потупайка студентска ся рыхтує, а для першорічняків дашто специяльне при вході. Під ногу заграт Бурян :-) Приіжджайте (миленькы) !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W przyszłą sobotę kieruj się na Kraków :-) Szykuje się studencka potańcówka, a dla pierwszoroczniaków coś specjalnego przy wejściu. Do tańca zagra Burjan :-) Przyjeżdżajcie !

klub