* Вертаме на Ватру * Wracamy na Watrę *

Переносиме ся на хвильку до Михалова, де на ХХХV Лемківскій Ватрі на Чужыні заграл для Вас ансамбль „Надія”. Почуйте зас тоту енергію і посмотрте, як чудово ся бавит публика на іх концертах :-) Гарантуєме позитыв !
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Przenosimy się na chwilę do Michałowa, gdzie na XXXV Łemkowskiej Watrze na Obczyźnie zagrał dla Was zespół NADIJA. Poczujcie znów tę energię i zobaczcie, jak wspaniale publiczność bawi się na ich koncertach :-) Gwarantujemy pozytyw !