„Гея-гой, лелия, любованя то велика пасия! / Heja-hoj, lelyja, lubowania to welyka pasyja!”

На чым пише листы давна фраірка? Што знає повісти Циганка о твоім любуваню? Ци од стисканя ручок втіче краса з личок? Тоты і інчы народны мудрости найдете в нашым програмі! Послухайте і будете знати, як пребогатий є сьвіт любови в нашых сьпіванках.

Емісия авдициі в пятницю (20.01.) о год. 19:00. Повторіня в суботу і неділю (21-22.01) о год. 21.00.

– – – – – – – – – – –

Na czym pisze swoje listy dawna ukochana? Co Cyganka może powiedzieć o twojej miłości? Czy od ściskania rączek ucieka piękno z lica? Te i wiele innych ludowych mądrości znajdziecie w naszym programie. Posłuchajcie i będzie dla Was jasnym to, jak bogaty jest świat miłości w łemkowskich piosenkach.

Emisja audycji w piątek (20.01.) o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (21-22.01.) o godz. 21:00.

heja-hoj

* Обрыдне ідло зо сьвіта / Obrzydliwe jedzenie ze świata *

Люде з другых части сьвіта кладут на своі столы барз ріжны стравы. Декотры сут чудачны, же аж і во сьні нелегко было бы іх выдумати, інчы так нетиповы, же хвачают нашу увагу — пак хочеме іх зісти. Мы єднак Вас зачудуєме — в місце бесіды о смаколыках і раритасах просиме на авдицию о обрыдным ідлі, котре рады хыбаль бы сме не прібувати. Оповіме о хробаках, кышках, чревах, кырви і ім подібным! Што, крім выже выміненых, мож найти в кухнях іншых народів? Вшыткы цєкавы сьвіта слухачы дознают ся тото з той авдициі.

Просиме на проґрам в понедільок (23.01.) о годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю (28-29.01.) тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ludzie z innych części świata kładą na swoje stoły przeróżne potrawy. Niektóre są na tyle dziwaczne, że nawet we śnie niełatwo byłoby na nie wpaść, inne zaś tak nietypowe, że zwracają naszą uwagę — i później mamy chęć ich skosztować. My jednak was zaskoczymy — zamiast rozprawiać o pysznościach, zapraszamy na audycję o obrzydliwym jedzeniu, którego chyba niechętnie byśmy próbowali. Opowiemy o robalach, kiszkach, wnętrznościach, krwi i im podobnym. Co, prócz wyżej wymienionych, można znaleźć w kuchniach innych narodów? Wszyscy ciekawi świata słuchacze dowiedzą się tego z tej audycji.

Zapraszamy na program w poniedziałek (23.01) o godzinie 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę (28-29.01.) też o 20:00.

Брыдь ідло зо сьвіта

* Йордан на Лемковині / Jordan na Łemkowynie *

Заохочаме обізріти фільм Кшыштофа Кжыжановского з 1994 р. о Йордані на Лемковині. Здравиме колядників!
– – – – – – – – – – – – – –
Zachęcamy do obejrzenia filmu Krzysztofa Krzyżanowskiego z 1994 r. o święcie Jordan na Łemkowynie. Pozdrawiamy kolędników!