* Обрыдне ідло зо сьвіта / Obrzydliwe jedzenie ze świata *

Люде з другых части сьвіта кладут на своі столы барз ріжны стравы. Декотры сут чудачны, же аж і во сьні нелегко было бы іх выдумати, інчы так нетиповы, же хвачают нашу увагу — пак хочеме іх зісти. Мы єднак Вас зачудуєме — в місце бесіды о смаколыках і раритасах просиме на авдицию о обрыдным ідлі, котре рады хыбаль бы сме не прібувати. Оповіме о хробаках, кышках, чревах, кырви і ім подібным! Што, крім выже выміненых, мож найти в кухнях іншых народів? Вшыткы цєкавы сьвіта слухачы дознают ся тото з той авдициі.

Просиме на проґрам в понедільок (23.01.) о годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю (28-29.01.) тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ludzie z innych części świata kładą na swoje stoły przeróżne potrawy. Niektóre są na tyle dziwaczne, że nawet we śnie niełatwo byłoby na nie wpaść, inne zaś tak nietypowe, że zwracają naszą uwagę — i później mamy chęć ich skosztować. My jednak was zaskoczymy — zamiast rozprawiać o pysznościach, zapraszamy na audycję o obrzydliwym jedzeniu, którego chyba niechętnie byśmy próbowali. Opowiemy o robalach, kiszkach, wnętrznościach, krwi i im podobnym. Co, prócz wyżej wymienionych, można znaleźć w kuchniach innych narodów? Wszyscy ciekawi świata słuchacze dowiedzą się tego z tej audycji.

Zapraszamy na program w poniedziałek (23.01) o godzinie 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę (28-29.01.) też o 20:00.

Брыдь ідло зо сьвіта