* Уж є ! … тота єдина * Już jest ! … ta jedyna *

Недавно запрезентувалисме Вам промомікс найновшого альбому групы Лемко Тавер. Не моглисте ся дочекати ? Од тепер мож го купити през інтернет :-) 3-2-1… Отваряме аукцию !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Niedawno zaprezentowaliśmy Wam promomix najnowszego albumu grupy Lemko Tower. Nie mogliście się doczekać? O teraz można go kupić przez internet :-) 3-2-1… Otwieramy aukcję !

http://allegro.pl/show_item.php?item=5148070342

LT