* Бесіда з Володиславом Грабаном * Wywiad z Władysławem Grabanem *

Бесіда з Володиславом Грабаном, лемківскым поетом и діячом, котры повідят дашто о Іх найновший збірці верши „З землі до неба”, о початках Лемківской Ватры і вкрываню села дощками перед сьвітом. Дизнаме ся, чом требало вымінити дарунок з нагоды першой сповіди на поезию и што зробити, штобы не зопсути олійову миску г-авті :-)

Маме тіж несподіванку – буде шанса отримати найновшу збірку з вершами и знимками Володислава Грабана „З землі до неба” з дедикацийом :-) Треба лем одповісти на зьвіданя: што мают спільного наш гіст з Анджейом Стасюком? Одповід крыє ся г-нашым програмі. Слухайте уважні i одповіди пиште на адрыс info@radio-lemko.pl або в приватний відомости на Ґамбокнижці! :-)

Емісия премєрова в понедільок 6.06. о год. 19.00.
Повторіня програму г-віторок і середу о 21:00, а г-неділю о 19:00.

Запрашаме тіж на страну автора: www.graban.com.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wywiad z panem Władysławem Grabanem, łemkowskim poetą i działaczem, który powie nieco o jego najnowszym tomie wierszy „Z ziemi do nieba”, o początkach Łemkowskiej Watry i chowaniu za deskami wioski przed światem. Dowiemy się, dlaczego trzeba było zamienić prezent komunijny na poezję i co zrobić, żeby nie pobić miski olejowej w samochodzie :-)

Mamy też niespodziankę – będzie można otrzymać najnowszy zbiór wierszy i fotografii Władysława Grabana „Z ziemi do nieba” z dedykacją. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie: co ma wspólnego nasz gość z Andrzejem Stasiukiem? Odpowiedź kryje się w naszym programie. Słuchajcie uważnie i odpowiedzi wysyłajcie na adres info@radio-lemko.pl albo w prywatnej wiadomości na Facebooku! :-)

Premierowa emisja w poniedziałek 6.06. o godz. 19.00.
Powtórki programu we wtorek i środę o 21:00, a w niedzielę o 19:00.

Zapraszamy również na stronę autora: www.graban.com.pl

D7N_9565 (1)

Володислав Грабан розпаляют Лемківску Ватру.
Władysław Graban rozpala Łemkowską Watrę.
Бортне / Bartne 1987.

Фот. Петро Кузяк / Fot. Piotr Kuziak

25 років минуло… / 25 lat minęło… ? ?

Радіо Лемко прикликує спомины :) В найближшым програмі побесідуєме з п. Богданом Сивцьом, членом лемківского ансамблю „Хвилина”, існуючого од ’89 рока. В часі авдициі почуєте сьпіванкы з касеты „Заграйте мі гушлі”, котру видите на знимці – має она 25 років! Можете єй выграти в нашым конкурсі, одповідаючы на зьвіданя повіджене през нашого госьця в часі програму :) Одповіди высилайте на info@radio-lemko.pl

Премєра програму в пятницю (03.06.) о год. 19.00.
Повторіня в суботу і неділю о год. 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Radio Lemko przywołuje wspomnienia :) W najbliższym programie porozmawiamy z p. Bogdanem Siwcem, członkiem zespołu „Chwylyna”, istniejącego od ’89 roku. W czasie audycji usłyszycie utwory z kasety „Zahrajte mi huszli„, którą widzicie na zdjęciu – ma ona 25 lat! Możecie wygrać ją w naszym konkursie, odpowiadając na pytanie zadane przez naszego gościa w czasie programu :) Odpowiedzi wysyłajcie na info@radio-lemko.pl

Premiera programu w piątek (03.06.) o godz. 19.00.
Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 20.00.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

* Ден Дітины * Dzień Dziecka *

Гнеска щыро здравиме нашых наймолодшых слухачів!!! <3 Діточкы, най Вм все сонце сьвітит ☀ і усьміх не сходит з ґамці! :) Жычыме веселых забав ⚽, цєкавых пригід ⛺ і добрых оцінок на сьвідоцтві! Разом з Хованцьом зо сторінкы Лемколянд рыхтуєме для Вас несподіванку ;) але о тым уж недовго… Обізрийте як сьпівают діти з Калуша!
– – – – – – – – – – – – – –
Dzisiaj serdecznie pozdrawiamy naszych najmłodszych słuchaczy!!! <3 Dzieciaki, niech zawsze Wam świeci słońce ☀ i uśmiech nie schodzi z twarzy! :) Życzymy wesołych zabaw ⚽, ciekawych przygód ⛺ i dobrych ocen na świadectwie! Wspólnie z Chowańcem ze strony Lemkoland szykujemy dla Was niespodziankę ;) ale o tym już niebawem… Obejrzyjcie jak śpiewają dzieci z Kałusza!