* Благодійний концерт в Стшельцях / Dobroczynny koncert w Strzelcach Kraj. *

Посьлідні нещасливы подіі, котры мали місце в Лугах (ґм. Добєґнєв) цілком змінили жытя родины о. Артура Грабана. Православна клебанія, будуча єдночасьні хыжом супружества з трьома дітми, спалила ся в пожарі, а тым самым пропал цілий іх добыток. На щестя в тій тяжкій ситуациі не лишыли ся самы. Родина, знаємы, аж і доцяп чужы люде дарували величезну підтримку, даючы надію на поворот до нормальности. До акциі влучыли ся тіж заприятелены ансамблі, котры рішыли зорганізувати добродійний концерт з думком о пошкодуваных.

28 січня 2017 о год. 18.00  в Стшелецкым Осередку Культуры выступлят перед Вами:
– Сестры Бочнєвич,
– Крамбабуля,
– Лемко Тавер,
– Водограй.

Вступ на концерт вільний.

Вы тіж можете влучыти ся до акциі! На місци збераны будут добровільны жертвы на поміч родині. Рахуєме на Вас!

– – – – – – – – – – –

Ostatnie nieszczęśliwe wydarzenia, które miały miejsce we wsi Ługi (gm. Dobiegniew) całkowicie odmieniły życie rodziny ks. Artura Grabana. Plebania prawosławna, będąca jednocześnie domem małżeństwa z trójką dzieci, spłonęła w pożarze, a tym samym domownicy stracili cały swój dobytek. Na szczęście w tej trudnej sytuacji nie pozostali osamotnieni. Rodzina, znajomi, a także ludzie całkiem obcy okazali ogromne wsparcie, dając nadzieję na powrót do normalności. Do akcji włączyły się również zaprzyjaźnione zespoły, które zdecydowały się zorganizować koncert charytatywny z myślą o poszkodowanych.

28 stycznia 2017 o godz. 18.00 w Strzeleckim Ośrodku Kultury wystąpią przed Wami:
Sestry Boczniewicz,
KRAMBABULA,
Lemko Tower,
– Wodohraj.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Wy też możecie się włączyć do akcji! Na miejscu zbierane będą dobrowolne datki na pomoc rodzinie. Liczymy na Was!

plakat_strzelce_edit

* Так колядували во Вроцлавю і Олаві / Tak kolędowali we Wrocławiu i Oławie *

Посмотрте, як колядували члены Брацтва Православной Молодежы з Вроцлавя!
– – – – – – – – – – – –
Zobaczcie, jak kolędowali członkowie Bractwa Młodzieży Prawosławnej z Wrocławia!

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej

* О. Роман Дубец номінуваний / Ks. Roman Dubec nominowany *

Лемківского священника, о. Романа Дубеца, номінували в плебісциті Краківской Ґазеты пн. „Особовіст Рока” (в категориі „культура”). Горячо заохочаме всперти кандидатуру своіма голосами в пошані за працю для Православной Церкви, лемківской культуры і нашой громады. Публікуйте дале!
– – – – – – – – – – – –
Łemkowski duchowny, ks. Roman Dubec, został nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej pn. „Osobowość Roku” (w kategorii „kultura”). Gorąco zachęcamy wesprzeć kandydaturę swoimi głosami z szacunku dla pracy na rzecz Cerkwi Prawosławnej, kultury łemkowskiej i naszej społeczności. Udostępniajcie!
plebiscyt