* Благодійний концерт в Стшельцях / Dobroczynny koncert w Strzelcach Kraj. *

Посьлідні нещасливы подіі, котры мали місце в Лугах (ґм. Добєґнєв) цілком змінили жытя родины о. Артура Грабана. Православна клебанія, будуча єдночасьні хыжом супружества з трьома дітми, спалила ся в пожарі, а тым самым пропал цілий іх добыток. На щестя в тій тяжкій ситуациі не лишыли ся самы. Родина, знаємы, аж і доцяп чужы люде дарували величезну підтримку, даючы надію на поворот до нормальности. До акциі влучыли ся тіж заприятелены ансамблі, котры рішыли зорганізувати добродійний концерт з думком о пошкодуваных.

28 січня 2017 о год. 18.00  в Стшелецкым Осередку Культуры выступлят перед Вами:
– Сестры Бочнєвич,
– Крамбабуля,
– Лемко Тавер,
– Водограй.

Вступ на концерт вільний.

Вы тіж можете влучыти ся до акциі! На місци збераны будут добровільны жертвы на поміч родині. Рахуєме на Вас!

– – – – – – – – – – –

Ostatnie nieszczęśliwe wydarzenia, które miały miejsce we wsi Ługi (gm. Dobiegniew) całkowicie odmieniły życie rodziny ks. Artura Grabana. Plebania prawosławna, będąca jednocześnie domem małżeństwa z trójką dzieci, spłonęła w pożarze, a tym samym domownicy stracili cały swój dobytek. Na szczęście w tej trudnej sytuacji nie pozostali osamotnieni. Rodzina, znajomi, a także ludzie całkiem obcy okazali ogromne wsparcie, dając nadzieję na powrót do normalności. Do akcji włączyły się również zaprzyjaźnione zespoły, które zdecydowały się zorganizować koncert charytatywny z myślą o poszkodowanych.

28 stycznia 2017 o godz. 18.00 w Strzeleckim Ośrodku Kultury wystąpią przed Wami:
Sestry Boczniewicz,
KRAMBABULA,
Lemko Tower,
– Wodohraj.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Wy też możecie się włączyć do akcji! Na miejscu zbierane będą dobrowolne datki na pomoc rodzinie. Liczymy na Was!

plakat_strzelce_edit