* О. Роман Дубец номінуваний / Ks. Roman Dubec nominowany *

Лемківского священника, о. Романа Дубеца, номінували в плебісциті Краківской Ґазеты пн. „Особовіст Рока” (в категориі „культура”). Горячо заохочаме всперти кандидатуру своіма голосами в пошані за працю для Православной Церкви, лемківской культуры і нашой громады. Публікуйте дале!
– – – – – – – – – – – –
Łemkowski duchowny, ks. Roman Dubec, został nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej pn. „Osobowość Roku” (w kategorii „kultura”). Gorąco zachęcamy wesprzeć kandydaturę swoimi głosami z szacunku dla pracy na rzecz Cerkwi Prawosławnej, kultury łemkowskiej i naszej społeczności. Udostępniajcie!
plebiscyt