* 37. Ватра в Михалові / 37. Watra w Michałowie *

За нами Лемківскы Ватры в Ждыни і Лугах, а юж заран Лемкы стрітят ся в Михалові на Нижнім Шлеску. Вы тіж гын будете? 
– – – – – – – – – – – – –
Za nami Łemkowskie Watry w Zdyni i Ługach, a już jutro Łemkowie spotkają się w Michałowie na Dolnym Śląsku. Wy też tam będziecie? 

* Чарівниця і сокіл / Czarownica i sokół *

Далеко, гет гет, за містами і селами, серед густых лісів стояла шкляна гора. А же мала доцяп гладку поверхню, не мож было на ню нияк выйти, прото нихто гын не зазерал. Лем птахы могли сягнути так высоко і они вшытко мі оповіли. Хцете знати, што было на самім вершку?

Баба Текля повіст Вам о тім в найближшім проґрамі з циклю „Лемколянд на добраніч”. Слухайте Радіо Лемко в середу (02.08.) о год. 19:00. Повторіня в четвер і неділю, тіж о 19.00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Daleko, hen hen, za miastami i wioskami, wśród gęstych lasów stała szklana góra. A że miała całkiem gładką powierzchnię, w żaden sposób nie można było się na nią wspiąć, dlatego nikt tam nie zaglądał. Tylko ptaki mogły sięgnąć tak wysoko i to one opowiedziały mi o wszystkim. Chcecie wiedzieć, co było na samym szczycie?

Babcia Tekla powie Wam o tym w najbliższym programie z cyklu „Lemkoland na dobranoc”. Słuchajcie Radio Lemko w środę (02.08.) o godz. 19:00. Powtórki w czwartek i niedzielę, również o 19:00.