* 37. Ватра в Михалові / 37. Watra w Michałowie *

За нами Лемківскы Ватры в Ждыни і Лугах, а юж заран Лемкы стрітят ся в Михалові на Нижнім Шлеску. Вы тіж гын будете? 
– – – – – – – – – – – – –
Za nami Łemkowskie Watry w Zdyni i Ługach, a już jutro Łemkowie spotkają się w Michałowie na Dolnym Śląsku. Wy też tam będziecie?