Праздник в Самбожу / Święto w Samborzu

10 листопада Церков споминат літурґічну памят великомучениці Параскєвы Пятниці (III в.). В 2018 році в православній вроцлавско-щецінскій єпархіі, в селі Самбож, освятили новий храм з єй святым іменом. 10.11.2019 святкували парохіяльний праздник, до Самбожа приіхали єґомості з Вроцлавя і Єленьой Горы, спільні торжественну літурґію правили о. Євгеній Буйко, о. Василь Савчук і о. Ігор Габура – парох самбірксой парохіі.
– – – – – – – – – – – – –
10 listopada Cerkiew wspomina liturgiczną pamięć wielkiej męczennicy Paraskiewy Piatenki (III w.). W 2018 roku w prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, we wsi Samborz, konsekrowano nową świątynię z jej świętym imieniem. 10.11.2019 obchodzono święto parafialne, do Samborza przyjechali duchowni z Wrocławia i Jeleniej Góry, uroczystą liturgię wspólnie odprawili ks. Eugeniusz Bójko, ks. Bazyli Sawczuk oraz ks. Igor Habura – proboszcz samborskiej parafii.
знимкы Наталія Цьолка / zdjęcia Natalia Ciołka

Літня школа в Лугах / Szkoła letnia w Ługach

Дорогы Родиче,
на Лемківскій Ватрі в Лугах зобрало ся барз дуже гости з цілой Польщы, виділи сме, же не бракує серед них діточок. Прото рішыли сме зорґанізувати літню школу в готелю недалеко озера.

Термін – 17-24 серпня 2019
Вік дітины – 12-17 років
Кошт – 500 зл / особу
Ліміт участників – 16 осіб

Запевняме спаня, ідло, льокальны выцєчкы і едукацийны занятя (в тім музичны). Покоі сут 2- і 3-особовы, родиче зобовязаны сут привезти і одобрати дітину во вказаных термінах.

! УВАГА ! Записы до 11 серпня!

КОНТАКТ: о. Артур Грабан, lemkofolk@o2.pl, 509 071 499

Долучте до выдаріня на Фейсбуці —> https://www.facebook.com/events/475830869648361/

– – – – – – – – – – – – –

Drodzy Rodzice,
na Łemkowskiej Watrze w Ługach zebrało się bardzo dużo gości z całej Polski, widzieliśmy, że nie brakuje wśród nich dzieci. Dlatego zdecydowaliśmy zorganizować szkołę letnią w hotelu nieopodal jeziora.

Termin – 17-24 sierpnia 2019
Wiek dziecka – 12-17 lat
Koszt – 500 zł / osobę
Limit uczestników – 16 osób

Zapewniamy nocleg, jedzenie, lokalne wycieczki i zajęcia edukacyjne (w tym muzyczne). Pokoje są 2- i 3-osobowe, rodzice zobowiązani są przywieźć i odebrać dziecko we wskazanym terminie.

! UWAGA ! Zapisy do 11 sierpnia!

KONTAKT: ks. Artur Graban, lemkofolk@o2.pl, 509 071 499

Dołączcie do wydarzenia na Facebooku —> https://www.facebook.com/events/475830869648361/

Гей гоп, Ластівчата! – Ден дітины в Пшемкові / Hej hop, Łastiwczata! – Dzień dziecka w Przemkowie

1 червця 2019р. Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові просил вшыткы діти і іх родичів на веселе свято, на Ден Дітины в Осташові. Стрічу зрыхтували в рамах проєкту “Наша Сьвітлиця”. Од полудня аж до змерку діти могли бавити ся на сьвіжым повітри, малювати і тішыти ся нагородами, якы зрыхтувал для них Хованец з Лемколянду. В забавах головні брали участ члены наймолодшой групы АПіТ Ластівочка – Ластівчата. То дітячий ансамбль пісьні і танця, што діє при Стоваришыню Лемків, група рахуйє веце як 30 членів з Пшемкова і околиц. До ластівчого гнізда злетіла ся хмара ластівочок, котры барз люблят спільний час. Забавы і гры для діти зрыхтувал Данько Горощак, підчеркує він, же не найважнійше тото, што діти будут робили, але важне, же будут тото робити по нашому і разом. Вдякы такым стрічам будуют міцне гніздо, до котрого все мож буде вернути, што не даст забыти о своіх коренях. Ластівчатами опікуют ся члены Ластівочкы, Данько Ґалчык і Данько Горощак, в репертуарі ансамблю найдеме лемківскы сьпіванкы і танці. В 2019 р. ансамбль зрыхтувал Різдвяний Вертеп, што має быти початком театральных діянь групы. Можете обізріти го в Lemko TV —> Ластівчата – вертеп.

– – – – – – – – – – – – – – – –

1 czerwca 2019 r. Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie zaprosiło wszystkie dzieci i ich rodziców na radosne święto, na Dzień Dziecka w Ostaszowie. Spotkanie przygotowano w ramach projektu „Nasza Świetlica”. Od południa aż do zmierzchu dzieci mogły się bawić na świeżym powietrzu, malować i cieszyć się z nagród, jakie przygotował dla nich Chowanec z Lemkolandu. W zabawach brali udział głównie członkowie najmłodszej grupy Łastiwoczki – Łastiwczata. To dziecięcy zespół pieśni i tańca, działający przy Stowarzyszeniu Łemków, grupa liczy ponad 30 osób z Przemkowa i okolic. Do jaskółczego gniazda przyleciało wiele jaskółek, które bardzo lubią wspólnie spędzać czas. Zabawy i gry przygotował Daniel Horoszczak, podkreśla on, że nie jest najważniejsze to, co dzieci będą robiły, ważne, że będą to robiły razem i po łemkowsku. Dzięki takim spotkaniom budują silne gniazdo, do którego zawsze będą mogły wrócić, które nie da zapomnieć o swoich korzeniach. Łastiwczatami opiekują się członkowie Łastiwoczki, Daniel Gałczyk i Daniel Horoszczak, w repertuarze zespołu znajdziemy łemkowskie pieśni i tańce. W 2019 r. przygotowany został Wertep Bożonarodzeniowy, co ma być początkiem działań teatralnych grupy. Możecie obejrzeć go w Lemko TV —> Łastiwczata – wertep.

фот. Данько Горощак / fot. Daniel Horoszczak

* „Мій Никыфор” в Креници / „Mój Nikifor” w Krynicy *

Просиме до Крениці на показ фільму „Мій Никыфор” і стрічу з його творцями ? То выдаріня з циклю присвяченого 50. річниці смерти лемківского артисты.
– – – – – – – – – – – – – –
Zapraszamy do Krynicy na pokaz filmu „Mój Nikifor” i spotkanie z jego twórcami ? To wydarzenie z cyklu poświęconego 50. rocznicy śmierci łemkowskiego artysty.