* Лемківска коляда в Бехерові * Łemkowska kolęda w Becherovie *

Предтавляме Вам, як Лемкы колядували в тоты свята :)
Границі колядникам не страшны! Загостили в тым році на Словациі, в руснацкым селі Бехерів.
А ци в Вас были колядникы, штобы голосити добру новину?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Przedstawiamy Wam, jak Łemkowie kolędowali w te święta :)
Granice kolędnikom nie straszne! Zagościli w tym roku na Słowacji, w rusińskiej wsi Becherov.
A czy u Was byli kolędnicy, aby głosić dobrą nowinę?