* Слово о Йордані * Słowo o Jordanie *

Йордан і традыциі з ним звязаны. Просиме на авдицию, в котрій дізнаме ся, як празнуют Водокщы не лем в Польщи! Зазриме до нашых братів з Чарногоры, справдиме, як зимну воду має ріка Йордан і підсмотриме ся, якы йорданьскы традыциі царствуют в нашых братів Росиян. Емісия в суботу о 19.00, повторіня в неділю о тій самій порі.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Święto Chrztu Pańskiego i tradycje z nim związane. Zapraszamy na audycję, w której dowiemy się, jak świętują Epifanię nie tylko w Polsce! Zajrzymy do naszych braci z Czarnogóry, sprawdzimy, jak zimną wodę ma rzeka Jordan i podpatrzymy, jakie jordańskie tradycje królują u naszych braci Rosjan. Emisja w sobotę o godz. 19.00, powtórka w niedzielę o tej samej porze.

chrzest-w-przerebli-fot-derek-gavey-flickr