* Єдніст в ріжнородности / Jedność w różnorodności *

Краківскє Брацтво Православной Молодежы просит на музычний спектакль пн. „Єдніст в ріжнородности”. Представліня буде 27 листопада (неділя), о год. 12:00, в парафіяльных певницях Церкви Успіня Божой Матери при ул. Шпытальній 24 в Кракові. Вступ вільний.

– – – – – – – – – – – – – – –

Krakowskie Bractwo Młodzieży Prawosławnej zaprasza na spektakl muzyczny pt. „Jedność w różnorodności”. Spektakl odbędzie się 27 listopada (niedziela), o godz. 12.00, w piwnicach parafialnych Cerkwi pw. Zaśnięcia Marii Panny przy ul. Szpitalnej 24 w Krakowie. Wstęp wolny.

ednosc-w-roznorodnosci