* Сиберия очами Лемкынi / Syberia oczyma Łemkini *

Думал єс даколи, як выглядат жытя на Сибериі? Ци пришла ти до головы думка, жебы одвидити нашых сусідів, але боіш ся морозу? Маш нагоду переламати леды і выбрати ся гын з Наталіом Ціолком – любительком всходу, котра в своій авдициі забере Вас на прогульку по сиберийскых доріжках і поділит ся з вами практыком з гвасных подорожи. Оповіст медже іншыма о звычаях, кухни, ментальности і даст вам цінны рады, котры вартат знати, жебы добрі розуміти нашых всхідніх братів.

Вшыткых любителів росийской культуры і люди цєкавых сьвіта просиме на авдицию в понедільок (21.11) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (26-27.11) о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda życie na Syberii? Czy przyszło Ci na myśl, żeby odwiedzić naszych sąsiadów, ale boisz się mrozu? Masz okazję przełamać lody i wybrać się tam z Natalią Ciołką – pasjonatką wschodu, która w swojej audycji zabierze was na spacer po syberyjskich ścieżynkach i podzieli się doświadczeniem z własnych podróży. Opowie między innymi o zwyczajach, kuchni, mentalności i da Wam cenne rady, które warto znać, by zrozumieć naszych wschodnich braci.

Wszystkich pasjonatów rosyjskiej kultury i osoby ciekawe świata zapraszamy na audycję w poniedziałek (21.11) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (26-27.11) o godz. 19:00.

20160219_135819