* Кычерякы на 25-літя / Kyczeriacy na 25-lecie *

 

„Кычера” то лемківскій ансамбль, котрий мал нагоду подорожувати по цілым сьвіті і презентувати нашу культуру. Індиі, Індонезия, Ірак… то лем декотры місця, де люде дознали ся, кым сут Лемкы. Выдавництво, найвекша в Польщи лемківска бібліотека, фестіваль „Сьвіт під Кычером” – цілий ряд діянь організациі, бо „Кычера” то не лем ансамбль пісні і танця, але тіж місце выхованя молодых Лемків і актывного культивуваня традициі предків.

Щыро просиме на авдицию посвячену 25-літю Лемківского Ансамблю Пісні і Танця „Кычера”. В головных ролях теперішні і бывшы його члены. Оповідят о своіх споминах і рефлексиях. В репортажу м.ін. о іх початках, чым для них є „Кычера” і чого жычат ансамбльови на наступны рокы діяльности.

На стрічу з Кычеряками просиме в середу (30.11) о год. 20:00, повторіня емітуваны будут в суботу і неділю (3-4.12) о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

„Kyczera”  to łemkowski zespół, który miał okazję podróżować po całym świecie i prezentować naszą kulturę. Indie, Indonezja, Irak… to tylko niektóre miejsca, gdzie ludzie dowiedzieli się, kim są Łemkowie. Wydawnictwo, największa łemkowska biblioteka w Polsce, festiwal „Świat pod Kyczerą” – to cały szereg działań organizacji, bo „Kyczera” to nie tylko zespół pieśni i tańca, ale miejsce wychowania młodych Łemków i aktywnego kultywowania tradycji przodków.

Serdecznie zapraszamy na audycję poświęconą 25-leciu Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”. W głównych rolach jego obecni i byli członkowie. Opowiedzą o swoich wspomnieniach i refleksjach. W reportażu m.in. o ich początkach, czym dla nich jest „Kyczera” i czego życzą zespołowi na kolejne lata działalności.

Na spotkanie z Kyczeriakami zapraszamy w środę (30.11) o godz. 20:00, powtórki emitowane będą w sobotę i niedzielę (3-4.12) o godz. 20:00.

kyczera-sycylia

Выступ „Кычеры” на Сицилиі. / Występ „Kyczery” na Sycylii.