* Выстава творів родины Коцур / Wystawa dzieł rodziny Kocur *

В часі вакаций в Здройовім Парку в Высові можете обізрити праці лемківскых артистів — Михала, Анны і Лідіі Коцур.
– – – – – – – – – – – – – –
W okresie wakacji w Parku Zdrojowym w Wysowej możecie zobaczyć prace łemkowskich artystów — Michała, Anny i Lidii Kocur.