* Староста — маціцькє компендіюм / Starosta — małe kompendium *

В понедільок просиме на проґрам для адептів і старостів весільных, але тіж для тых, котрых цєкавлят лемківскы традициі. Будеме оповідати о забытых і гнешніх весільных обрядах, поясниме іх значыня. В авдициі познате руснацкого весільного старосту зо Свидника, пана Івана Чіжмаря. А тото вшытко окрашене сьпіванками „Кычеры” і награнями з тереновых бадань Романа Райнфуса, выданыма на плыті „Там на горі черешенька”.

Премієра проґраму в понедільок 15.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

W poniedziałek zapraszamy na program dla adeptów oraz weselnych starostów, ale również dla tych, którzy interesują się łemkowskimi tradycjami. Opowiemy o zapomnianych i dzisiejszych weselnych obrzędach, wyjaśnimy ich znaczenie. W audycji poznacie rusińskiego starostę weselnego ze Świdnika (Słowacja), pana Ivana Čižmara. A to wszystko okraszone pieśniami „Kyczery” i nagraniami z badań terenowych Romana Reinfussa, wydanymi na płycie „Tam na hori czereszeńka”

Premiera programu w poniedziałek 15.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Весіля в Бересті, фот. з архіву Макса Маслея
Wesele w Bereście, fot. z archiwum Maxa Masleya