* Покров Пресвятой Богородицi / Święto Opieki Matki Bożej *

Тропар:
Днесь, благоврiнii людiє, свiтло празднуєм, осiняєми Твоiм, Богомати, пришествiєм, i к Твоєму взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоiм Покровом, i iзбави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

Кондак:
Дiва днесь предстоiт в Церкви, i с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архiєреi покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородиця Превiчнаго Бога.

Веце як 1000 років тому в Константинополі мала місце чудова подія. Пресвята Богородиця покрыла омофором свій вірний нарід. Просиме на авдицию з нагоды свята Покровы Пресвятой Богородиці в недiлю 14.10. о год. 19:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Troparion:
Dzisiaj radośnie świętujemy, pobożni ludzie, ocienieni Twoim przyjściem, Matko Boga, i patrząc na Twój przeczysty obraz z rozrzewnieniem mówimy: otocz nas Twoją czcigodną opieką i wybaw nas z wszelkiego zła, prosząc Twego Syna, Chrystusa Boga naszego, o zbawienie naszych dusz.

Kontakion:
Dziewica z chórami świętych dzisiaj w świątyni niewidzialnie modli się za nami do Boga, aniołowie z biskupami kłaniają się, apostołowie zaś z prorokami radują się, bowiem ze względu na nas Bogurodzica modli się do Przedwiecznego Boga.

Około 1000 lat temu w Konstantynopolu miało miejsce cudowne wydarzenie. Przenajświętsza Bogurodzica pokryła omoforionem swój wierny lud. Zapraszamy na audycję z okazji święta Opieki Matki Bożej w niedzielę 14.10. o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Покров Пресвятой Богородицi. Росия, XVIII в.
Ikona Opieki Matki Bożej. Rosja, XVIII w.