* Łemkowskie zabawki z siana * Чачка зо сіна *

Запрашаме діти и родичів на недільни варштати робліня традицийних чачок зо сіна. Зайнятя попровадят Петро и Маргарита Міхняки з Новиці. Старчит прити и взяти зо собом добрий настрій :-)
Місця ограничени, контакт: 698 48 77 12
19 квітня 2015 року, 16:00 година

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy dzieci i rodziców na niedzielne warsztaty rękodzielnicze. Zajęcia ręcznego tworzenia tradycyjnych zabawek z siana poprowadzą Piotr i Małgorzata Michniak z Nowicy. Wystarczy przyjść i zabrać ze sobą dobry nastrój. Ilość miejsc ograniczona.
kontakt tel: 698 48 77 12
19 kwietnia 2015 r., godz. 16:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Zabawki z siana

* В облечыню сила * W stroju siła *

Ци можна писати матуральны іспиты в вышываной сорочці?
Як при помочи кривулькы і лайбика бороти ся з проблемом асиміляциі?
Авдиция про вшытко, што молоды люде гідны выдумати кед бесідуют про дофінансуваня з Європейской Униі. Слухайте лем в Радіо-Лемко. Просиме Вас на год. 19.00 в суботу, повторіня в неділю о год. 13.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Czy można pisać maturę w wyszywanej koszuli?
Jak przy pomocy krywulki i łajbyka walczyć z problemem asymilacji?
Audycja o wszystkim, co mogą wymyślić młodzi ludzie, gdy dyskutują o dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Słuchajcie tylko w Radio-Lemko. Zapraszamy na godzinę 19.00 w sobotę, powtórka w niedzielę o godzinie 13.00.

SONY DSC

* Злотівка для Павла * Złotówka dla Pawła *

Хцеме переказати Вам пильну інформацию о збірці грошы для молодого хлопчыска, Павла Калаша, котрый боре ся з новотвором.
Фейсбукову акцию провадит Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кычера”.
Познайте історию Павла, о його долі можете прочытати на сторінці выдаріня.
Просиме о заінтересуваня і підтримку !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Chcemy przekazać Wam pilną informację o zbiórce pieniędzy dla młodego chłopaka, Pawła Kałasza, który walczy z nowotworem.
Fejsbukową akcję prowadzi Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”.
Poznajcie historię Pawła, o jego losie możecie przeczytać na stronie wydarzenia.
Prosimy o zainteresowanie i wsparcie !

https://www.facebook.com/events/1388096714844875/

Pawel