* В облечыню сила * W stroju siła *

Ци можна писати матуральны іспиты в вышываной сорочці?
Як при помочи кривулькы і лайбика бороти ся з проблемом асиміляциі?
Авдиция про вшытко, што молоды люде гідны выдумати кед бесідуют про дофінансуваня з Європейской Униі. Слухайте лем в Радіо-Лемко. Просиме Вас на год. 19.00 в суботу, повторіня в неділю о год. 13.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Czy można pisać maturę w wyszywanej koszuli?
Jak przy pomocy krywulki i łajbyka walczyć z problemem asymilacji?
Audycja o wszystkim, co mogą wymyślić młodzi ludzie, gdy dyskutują o dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Słuchajcie tylko w Radio-Lemko. Zapraszamy na godzinę 19.00 w sobotę, powtórka w niedzielę o godzinie 13.00.

SONY DSC