* Злотівка для Павла * Złotówka dla Pawła *

Хцеме переказати Вам пильну інформацию о збірці грошы для молодого хлопчыска, Павла Калаша, котрый боре ся з новотвором.
Фейсбукову акцию провадит Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кычера”.
Познайте історию Павла, о його долі можете прочытати на сторінці выдаріня.
Просиме о заінтересуваня і підтримку !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Chcemy przekazać Wam pilną informację o zbiórce pieniędzy dla młodego chłopaka, Pawła Kałasza, który walczy z nowotworem.
Fejsbukową akcję prowadzi Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”.
Poznajcie historię Pawła, o jego losie możecie przeczytać na stronie wydarzenia.
Prosimy o zainteresowanie i wsparcie !

https://www.facebook.com/events/1388096714844875/

Pawel