* Приіжджайте на Масляницю ! * Przyjeżdżajcie na Maslanicę ! *

Obrazek

1 марця, год. 19.00, Щецін, Дом Культуры СЛОВЯНІН
Приходте !
Веце найдете гев: https://www.facebook.com/events/577693455650387/

1 marca, godz. 19.00, Szczecin, Dom Kultury SŁOWIANIN
Zapraszamy !
Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://www.facebook.com/events/577693455650387/

* Лемківски ліси – спір о справедливіст * Łemkowskie lasy – spór o sprawiedliwość *

Obrazek

9 лютий 2014 р. о 14:00 – Спітканя з Штефаном Гладиком, Васильом Шлянтом и юристом Павлом Соколом.

9 lutego 2014 r. o 14:00 – Spotkanie ze Stefanem Hładykiem, Wasylem Szlantą i prawnikiem Pawłem Sokołem.

Więcej: https://www.facebook.com/events/575677789192153/

* Łemku, przekaż swój 1% * Лемку, перекаж свiй 1% *

 

* Лемку, перекаж свiй 1% *

Дорогы слуxачы, треба помочы ! Справа є барз проста :-) Треба переказати 1% податку на конто Пані Ірени Миxаляк-Мацєйовской. То нич не коштує, а помагат ! 1% податку мож переказати на поданий ныжше номер:
КРС 0000304472
З наголовком „1% podatku na rzecz Ireny Michalak”.
Не дайте ся просити ! Красьнi дякуєме !

Drodzy słuchacze, trzeba pomóc Pani Irenie. Sprawa jest bardzo prosta :-) Wystarczy przekazać 1% podatku na konto Pani Ireny Michalak-Maciejowskiej. To nic nie kosztuje, a pomaga ! 1% podatku można przekazać na podany niżej numer:
КРС 0000304472
Z dopiskiem: „1% podatku na rzecz Ireny Michalak”.
Nie dajcie się prosić ! Dziękujemy !

Obrazek

* Ludzie dla ludzi * Люде для люди *

Obrazek

За намы 2 мiсяцi працi при Благодарной лемкiвской пачцi. Треба знати, же виннима того цiлого „замiшаня” сут волонтарюшы – молоды особы, студенты i не лем, котры посьвятили свiй вiльний час, жебы підтримати тоту харитатывну акцию. То они помогли нам трафити до родин, якы потрiбували помочы. Брали участ в цiлим организацийним процесi – зорєнтували ся в потребах лемкiвской громады, купували продукты, розвозили дары i „дуркали до дверы” як помiчникы Сьвятого Миколая Без тых осiб акция не была бы можлива. Красьнi дякуєме вшыткым волонтарюшам за таку мобiлiзацию i заанґажуваня !

Za nami 2 miesiące pracy przy Szlachetnej Łemkowskiej Paczce. Należy wiedzieć, że winnymi temu całemu zamieszaniu są wolontariusze – młode osoby, studenci i nie tylko, którzy poświęcili swój wolny czas, aby wspomóc tę charytatywną akcję. To oni pomogli nam dotrzeć do potrzebujących rodzin. Brali udział w całym organizacyjnym procesie – zorientowali się w kwestii potrzeb łemkowskiej społeczności, kupowali produkty, rozwozili dary i „pukali do drzwi” niczym pomocnicy Świętego Mikołaja Bez tych osób akcja nie byłaby możliwa. Pięknie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za taką mobilizację i zaangażowanie !