* Лемківски ліси – спір о справедливіст * Łemkowskie lasy – spór o sprawiedliwość *

Obrazek

9 лютий 2014 р. о 14:00 – Спітканя з Штефаном Гладиком, Васильом Шлянтом и юристом Павлом Соколом.

9 lutego 2014 r. o 14:00 – Spotkanie ze Stefanem Hładykiem, Wasylem Szlantą i prawnikiem Pawłem Sokołem.

Więcej: https://www.facebook.com/events/575677789192153/