* Кус о Караімах – част 1 * Co nieco o Karaimach – część 1 *

Вродил ся на Украiнi, мешкат в Полщи, обертат ся медже Лемками, а недавно одкрыл, же в четвертій части є Караімом. Просиме на авдицию, в котрій Михал Куліченко в бесіді з Наталійом Ціолком оповіст о своіх корінях і засьпіват по караімскы. Емісия в віторок о 19:00, повтаряме в неділю о 18:00.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Urodził się na Ukrainie, mieszka w Polsce, obraca się między Łemkami, a niedawno odkrył, że w jednej czwartej jest Karaimem. Zapraszamy na audycję, w której Michał Kuliczenko w rozmowie z Natalią Ciołką opowie o swoich korzeniach i zaśpiewa po karaimsku. Emisja we wtorek o 19:00, powtarzamy w niedzielę o 18:00.

mike (1)